Головна

ПРАВОСУДДЯ, АРБІТРАЖ І Прокурорського нагляду | | Глава 4. Зовнішня політика | | | Глава 8. СРСР - союзна держава | Глава 9. Союзна Радянська Соціалістична Республіка | Глава 10. Автономна Радянська Соціалістична Республіка | Глава 12. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів | Глава 13. Виборча система |

Глава 1. Політична система

  1. Google_protectAndRun ( "render_ads.js :: google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Житлові будинки з каркасними безрігельной системами
  2. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  3. II. Проблеми формування та управління відносинами власності в економічних системах.
  4. II. Система органів виконавчої влади
  5. III БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РФ
  6. III. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  7. III. ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА

Стаття 1. Союз Радянських Соціалістичних Республік є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих усіх націй

і народностей країни.

Стаття 2. Вся влада в СРСР належить народу. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу СРСР. Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів.

Стаття 3. Організація і діяльність Радянської держави будуються відповідно до принципу демократичного централізму: виборності всіх органів державної влади знизу доверху,

підзвітності їх народові, обов'язковості рішень вищестоящих органів для нижчестоящих. Демократичний централізм поєднує єдине керівництво з ініціативою і творчою активністю на

місцях, з відповідальністю кожного державного органу і службової особи за доручену справу.

Стаття 4. Радянська держава, всі її органи діють на основі соціалістичної законності, забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян. Державні і громадські організації, службові особи зобов'язані додержувати Конституції СРСР і радянських законів.

Стаття 5. Найважливіші питання державного життя виносяться на всенародне обговорення, а також ставляться на всенародне голосування (референдум).

Стаття 6. Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія

Радянського Союзу. КПРС існує для народу і служить народові. Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Комуністична партія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства,

лінію внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, керує великою творчою діяльністю радянського народу, надає планомірного науково обгрунтований характер його боротьбі за перемогу

комунізму. Всі партійні організації діють в рамках Конституції СРСР.

Стаття 7. Професійні спілки, Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді, кооперативні та інші громадські організації відповідно до своїх статутних завдань беруть участь в управлінні державними і громадськими справами, у вирішенні політичних, господарських і соціально-культурних питань.

Стаття 8. Трудові колективи беруть участь в обговоренні та вирішенні державних і громадських справ, у плануванні виробництва і соціального розвитку, в підготовці і розстановці кадрів, в обговоренні і вирішенні питань управління підприємствами й установами, поліпшення умов праці і побуту, використання коштів, призначених для розвитку виробництва, а також на

соціально-культурні заходи і матеріальне заохочення. Трудові колективи розвивають соціалістичне змагання, сприяють поширенню передових методів роботи, зміцненню

трудової дисципліни, виховують своїх членів у дусі комуністичної моралі, дбають про підвищення їх політичної свідомості, культури і професійної

кваліфікації.

Стаття 9. Основним напрямом розвитку політичної системи радянського суспільства є дальше розгортання демократії: дедалі ширша участь громадян в

управлінні справами держави і суспільства, вдосконалення державного апарату, підвищення активності громадських організацій, посилення народного контролю, зміцнення правової

основи державного і громадського життя, розширення гласності, постійне врахування громадської думки.

 ДІЯ КОНСТИТУЦІЇ СРСР І ПОРЯДОК ЇЇ ЗМІНИ |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати