Головна

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ | ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік | ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ союзних республік | ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік | ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ союзних республік | |

СУД І ПРОКУРАТУРА

  1. Глава 21. Прокуратура
  2. Прокуратура (гл.7, ст. 129)
  3. Прокуратура і адвокатура
  4. Прокуратура та правоохоронні органи
  5. Прокуратура ПМР.
  6. Прокуратура вимагатиме перегляду плати за дитсадки

Стаття 102. Правосуддя в СРСР здійснюється Верховним Судом СРСР, Верховними судами союзних республік, крайовими і обласними судами, судами автономних республік і автономних областей, окружними судами, спеціальними судами СРСР, що створюються за постановою Верховної Ради СРСР, народними судами.

Стаття 103. Розгляд справ у всіх судах здійснюється з участю народних засідателів, крім випадків, спеціально передбачених законом.

Стаття 104. Верховний Суд СРСР є найвищим судовим органом. На Верховний Суд СРСР покладається нагляд за судовою діяльністю судових органів СРСР, а також судових органів союзних республік у межах, встановлених законом.

Стаття 105.Верховний Суд СРСР обирається Верховною Радою Української РСР строком на п'ять років. До складу Верховного Суду СРСР входять голови Верховних Судів союзних республік за посадою.

Стаття 106. Верховні суди союзних республік обираються Верховними Радами союзних республік строком на п'ять років.

Стаття 107. Верховні суди автономних республік обираються Верховними Радами автономних республік строком на п'ять років.

Стаття 108. Крайові та обласні суди, суди автономних областей, окружні суди обираються крайовими, обласними або окружними Радами депутатів трудящих або Радами депутатів трудящих автономних областей терміном на п'ять років.

Стаття 109. Народні судді районних (міських) народних судів обираються громадянами району (міста) на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. Народні засідателі районних (міських) народних судів обираються на загальних зборах робітників, службовців і селян за місцем їх роботи або проживання, військовослужбовців - по військових частинах строком на два роки.

Стаття 110. Судочинство провадиться мовою союзної або автономної республіки або автономної області з забезпеченням для осіб, які не володіють цією мовою, повного ознайомлення з матеріалами справи через перекладача, а також права виступати на суді рідною мовою.

Стаття 111. Розгляд справ у всіх судах СРСР відкрите, оскільки законом не передбачені винятки, з забезпеченням обвинуваченому права на захист.

Стаття 112. Судді незалежні і підкоряються лише закону.

Стаття 113. Вищий нагляд за точним виконанням законів усіма Міністерствами і підвідомчими їм установами, так само як окремими посадовими особами, а також громадянами СРСР покладається на Генерального Прокурора СРСР.

Стаття 114. Генеральний Прокурор СРСР призначається Верховною Радою Української РСР строком на сім років.

Стаття 115. Республіканські, крайові, обласні прокурори, а також прокурори автономних республік і автономних областей призначаються Генеральним Прокурором СРСР на строк п'ять років.

Стаття 116. Окружні, районні та міські прокурори призначаються прокурорами союзних республік з затвердження Генерального Прокурора СРСР строком на п'ять років.

Стаття 117. Органи прокуратури здійснюють свої функції незалежно від яких би то не було місцевих органів, підкоряючись тільки Генеральному Прокурору СРСР.

 МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ | ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати