Головна

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ | ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік | МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ | СУД І ПРОКУРАТУРА | ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН | |

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік

  1. EOQ-модель, або базова модель управління запасами
  2. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  3. II етап реформ державного управління. Реформування цивільної сфери управління (1717-1722).
  4. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  5. II. Проблеми формування та управління відносинами власності в економічних системах.
  6. II. Ритуал підйому (спуску) Державного прапора Російської Федерації
  7. III. Заходи щодо забезпечення федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Стаття 64. Вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік є Рада Міністрів СРСР.

Стаття 65. Рада Міністрів СРСР відповідальний перед Верховною Радою Української РСР і їй підзвітною, а в період між сесіями Верховної Ради - перед Президією Верховної Ради СРСР, якій підзвітна.

Стаття 66. Рада Міністрів СРСР видає постанови і розпорядження на основі та на виконання діючих законів і перевіряє виконання.

Стаття 67. Постанови і розпорядження Ради Міністрів СРСР є обов'язковими до виконання на всій території СРСР.

Стаття 68. Рада Міністрів СРСР:

а) об'єднує і спрямовує роботу загальносоюзних і союзно-республіканських міністерств СРСР, Державних комітетів Ради Міністрів СРСР та інших підвідомчих йому установ;

б) вживає заходів по здійсненню народногосподарського плану, державного бюджету та зміцненню кредитно-грошової системи;

в) вживає заходів щодо забезпечення громадського порядку, захисту інтересів держави і охороні прав громадян;

г) здійснює загальне керівництво в області зносин з іноземними державами;

д) визначає щорічні контингенти громадян, які підлягають призову на дійсну військову службу, керує загальним будівництвом Збройних Сил країни;

е) утворює Державні комітету СРСР, а також, в разі необхідності, спеціальні комітети і Головні управління при Раді Міністрів СРСР у справах господарського, культурного і оборонного будівництва.

Стаття 69.Рада Міністрів СРСР має право по галузях управління і господарства, віднесених до компетенції СРСР, призупиняти постанови і розпорядження Рад Міністрів союзних республік, скасовувати накази та інструкції міністрів СРСР, а також акти інших підвідомчих йому установ.

Стаття 70. Рада Міністрів СРСР утворюється Верховною Радою Української РСР у складі:

Голови Ради Міністрів СРСР;

перших заступників Голови Ради Міністрів СРСР;

заступників Голови Ради Міністрів СРСР;

міністрів СРСР;

голови Державного планового комітету Ради Міністрів СРСР;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах будівництва;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по матеріально-технічному постачанню;

голови Комітету народного контролю СРСР;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів;

голови Державного комітету цін Ради Міністрів СРСР;

голови Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по телебаченню і радіомовленню;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по кінематографії;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі;

голови Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР;

голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по зовнішніх економічних зв'язках;

голови Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР;

голови Всесоюзного об'єднання «Союзсельхозтехника» Ради Міністрів СРСР;

голови Правління Державного банку СРСР;

начальника Центрального статистичного управління при Раді Міністрів СРСР.

До складу Ради Міністрів СРСР входять Голови Рад Міністрів союзних республік за посадою.

Стаття 71. Уряд СРСР або міністр СРСР, до яких звернуто запит депутата Верховної Ради СРСР, зобов'язані не більше ніж в триденний термін дати усну чи письмову відповідь у відповідній палаті.

Стаття 72. Міністри СРСР керують галузями державного управління, що входять в компетенцію СРСР.

Стаття 73. Міністри СРСР видають в межах компетенції відповідних міністерств накази та інструкції на основі та на виконання діючих законів, а також постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і перевіряють їх виконання.

Стаття 74. Міністерства СРСР є або загальносоюзними або союзно-республіканськими.

Стаття 75. Загальносоюзні міністерства керують дорученою їм галуззю державного управління на всій території СРСР або безпосередньо або через призначувані ними органи.

Стаття 76. Союзно-республіканські міністерства керують 300 дорученої їм галуззю державного управління, як правило, через однойменні міністерства союзних республік і керують безпосередньо лише певним обмеженим числом підприємств за списком, що затверджується Президією Верховної Ради СРСР.

Стаття 77. До загальносоюзних міністерствам відносяться міністерства:

авіаційної промисловості;

автомобільної промисловості;

зовнішньої торгівлі;

газової промисловості;

цивільної авіації;

машинобудування;

машинобудування для тваринництва і кормовиробництва;

машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів;

медичної промисловості;

морського флоту;

нафтової промисловості;

оборонної промисловості;

загального машинобудування;

приладобудування, засобів автоматизації і систем управління;

промисловості і засобів зв'язку;

шляхів сполучення;

радіопромисловості;

середнього машинобудування;

верстатобудівної та інструментальної промисловості;

будівельного, дорожнього і комунального машинобудування;

будівництва підприємств нафтової і газової промисловості;

суднобудівної промисловості;

тракторного і сільськогосподарського машинобудування;

транспортного будівництва;

важкого і транспортного машинобудування;

хімічного і нафтового машинобудування;

хімічної промисловості;

целюлозно-паперової промисловості;

електронної промисловості;

електротехнічної промисловості;

енергетичного машинобудування.

Стаття 78. До союзно-республіканським міністерствам відносяться міністерства:

внутрішніх справ;

вищої і середньої спеціальної освіти;

геології;

заготовок;

охорони здоров'я;

закордонних справ;

культури;

легкої промисловості;

лісової і деревообробної промисловості;

меліорації і водного господарства;

монтажних і спеціальних будівельних робіт;

м'ясної і молочної промисловості;

нафтопереробної і нафтохімічної промисловості;

оборони;

харчової промисловості;

промислового будівництва;

промисловості будівельних матеріалів;

освіти;

рибного господарства;

зв'язку;

сільського будівництва;

сільського господарства;

будівництва;

будівництва підприємств важкої індустрії;

торгівлі;

вугільної промисловості;

фінансів;

кольорової металургії;

чорної металургії;

енергетики і електрифікації;

юстиції.

 ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ союзних республік | ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ союзних республік
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати