Головна

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік | ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ союзних республік | МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ | СУД І ПРОКУРАТУРА | ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН | |

ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік

  1. D) Казахстан - світська держава, і не має державної релігії
  2. E. Продукт, натуральні Властивості которого змінені з метою обману споживача
  3. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  4. II. Система органів виконавчої влади
  5. IV. Методичні вказівки студентам з підготовки до підсумкової державної атестації з практичних навичок.
  6. IV. Порядок проведення підсумкової державної атестації
  7. IV. Порядок проведення підсумкової державної атестації

Стаття 30. Вищим органом державної влади СРСР є Верховна Рада СРСР.

Стаття 31. Верховна Рада СРСР здійснює всі права, присвоєні Союзу Радянських Соціалістичних Республік відповідно до статті 14 Конституції, оскільки вони не входять, в силу Конституції, до компетенції підзвітних Верховній Раді СРСР органів СРСР: Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і міністерств СРСР.

Стаття 32.Законодавча влада СРСР здійснюється виключно Верховною Радою Української РСР.

Стаття 33. Верховна Рада СРСР складається з двох палат: Ради Союзу і Ради Національностей.

Стаття 34. Рада Союзу обирається громадянами СРСР по виборчих округах за нормою: один депутат на 300 тисяч населення.

Стаття 35. Рада Національностей обирається громадянами СРСР по союзних і автономних республік, автономних областей і національним округах за нормою: по 32 депутата від кожної союзної республіки, по 11 депутатів від кожної автономної республіки, по 5 депутатів від кожної автономної області і по одному депутату від кожного національного округу .

Стаття 36. Верховна Рада СРСР обирається строком на чотири роки.

Стаття 37. Обидві палати Верховної Ради СРСР: Рада Союзу і Рада Національностей рівноправні.

Стаття 38. Раді Союзу і Раді Національностей в однаковій мірі належить законодавча ініціатива.

Стаття 39. Закон вважається затвердженим, якщо він прийнятий обома палатами Верховної Ради СРСР простою більшістю голосів кожної палати.

Стаття 40.Закони, прийняті Верховною Радою Української РСР, публікуються на мовах союзних республік за підписами Голови і Секретаря Президії Верховної Ради СРСР.

Стаття 41. Сесії Ради Союзу і Ради Національностей починаються і закінчуються одночасно.

Стаття 42. Рада Союзу обирає Голову Ради Союзу і чотирьох його заступників.

Стаття 43. Рада Національностей обирає Голову Ради Національностей та чотирьох його заступників.

Стаття 44. Голови Ради Союзу і Ради Національностей керують засіданнями відповідних палат і відають їх внутрішнім розпорядком.

Стаття 45. Спільні засідання обох палат Верховної Ради СРСР ведуть по черзі Голови Ради Союзу і Ради Національностей.

Стаття 46. Сесії Верховної Ради СРСР скликаються Президією Верховної Ради СРСР два рази в рік. Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради СРСР на його розсуд або на вимогу однієї з союзних республік.

Стаття 47. У разі незгоди між Радою Союзу і Радою Національностей питання передається на вирішення погоджувальної комісії, яку утворюють палати на паритетних засадах. Якщо погоджувальна комісія не приходить до згідно з рішенням або якщо її рішення не задовольняє одну з палат, питання розглядається вдруге в палатах. При відсутності приголосного рішення обох палат Президія Верховної Ради СРСР розпускає Верховну Раду СРСР і призначає нові вибори.

Стаття 48. Верховна Рада СРСР обирає на спільному засіданні обох палат Президія Верховної Ради СРСР у складі: Голови Президії Верховної Ради СРСР, п'ятнадцяти заступників Голови - по одному від кожної союзної республіки, Секретаря Президії і двадцяти членів Президії Верховної Ради СРСР. Президія Верховної Ради СРСР підзвітний Верховній

Раді СРСР у всій своїй діяльності.

Стаття 49. Президія Верховної Ради СРСР:

а) скликає сесії Верховної Ради СРСР;

б) видає укази;

в) дає тлумачення діючих законів СРСР;

г) розпускає Верховну Раду СРСР на підставі 47 статті Конституції СРСР і призначає нові вибори;

д) виробляє всенародне опитування (референдум) за своєю ініціативою або на вимогу однієї з союзних республік;

е) скасовує постанови і розпорядження Ради Міністрів СРСР і Рад Міністрів союзних республік у разі їх невідповідності закону;

ж) в період між сесіями Верховної Ради СРСР звільняє з посади і призначає окремих міністрів СРСР за поданням Голови Ради Міністрів СРСР з подальшим внесенням на затвердження Верховної Ради СРСР;

з) засновує ордена і медалі СРСР і встановлює почесні звання СРСР;

і) нагороджує орденами і медалями СРСР і присвоює почесні звання СРСР;

к) здійснює право помилування;

л) встановлює військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

м) призначає і змінює вище командування Збройних Сил СРСР;

н) в період між сесіями Верховної Ради СРСР оголошує стан війни в разі воєнного нападу на СРСР або в разі необхідності виконання міжнародних договірних зобов'язань щодо взаємної оборони від агресії;

о) оголошує загальну і часткову мобілізацію;

п) ратифікує і денонсує міжнародні договори СРСР;

р) призначає і відкликає повноважних представників СРСР в іноземних державах;

з) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав:

т) оголошує в окремих місцевостях або по всьому СРСР військовий стан в інтересах оборони СРСР або забезпечення громадського порядку та державної безпеки.

Стаття 50. Рада Союзу і Рада Національностей обирають мандатну комісії, які перевіряють повноваження депутатів кожної палати. За поданням мандатної комісій палати вирішують або визнати повноваження, або касувати вибори окремих депутатів.

Стаття 51. Верховна Рада СРСР призначає, коли він визнає за необхідне, слідчі та ревізійні комісії з будь-якого питання. Всі установи та службові особи зобов'язані виконувати вимоги цих комісій і подавати їм необхідні матеріали н документи.

Стаття 52. Депутат Верховної Ради СРСР не може бути притягнутий до судової відповідальності або заарештований без згоди Верховної Ради СРСР, а в період між сесіями Верховної Ради СРСР - без згоди Президії Верховної Ради СРСР.

Стаття 53. Після закінчення повноважень або після дострокового розпуску Верховної Ради СРСР Президія Верховної Ради СРСР зберігає свої повноваження аж до утворення новообраною Верховною Радою Української РСР нової Президії Верховної Ради СРСР.

Стаття 54.Після закінчення повноважень або в разі дострокового розпуску Верховної Ради СРСР Президія Верховної Ради СРСР призначає нові вибори в строк не більше двох місяців з дня закінчення повноважень або розпуску Верховної Ради СРСР.

Стаття 55. Новообрана Верховна Рада СРСР скликається Президією Верховної Ради СРСР попереднього складу не пізніш, як через три місяці після виборів.

Стаття 56. Верховна Рада СРСР утворює на спільному засіданні обох палат Уряд СРСР - Рада Міністрів СРСР.

 ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ | ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ союзних республік
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати