Головна

III.1. постійні навантаження | III.2. снігові навантаження | III.3. вітрові навантаження | III.4. кранові навантаження | IV. Розрахунок поперечних рам каркаса | IV.1. Особливості розрахунку рами | IV.2. Облік просторової роботи каркаса | V.1. ригель рами | V.1.1 Температурні блоки | V.1.2 Конструювання вузлів ферми |

V.2.1. Розрахункові довжини ділянок ступінчастою колони

  1. II. 7. Поясніть метод визначення довжини світлової хвилі в лабораторній роботі.
  2. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного
  3. V.2.4. Конструювання вузлів колони.
  4. а. Фактором, що впливає на величину диференціальної земельної ренти, виступає ... різниця в родючості земельних ділянок
  5. Абсорбція колони з псевдозрідженим шаром.
  6. ВАГОВІ НОРМИ І ДОВЖИНИ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ НА ПІВНІЧНОЇ Ж. Д.

Це питання розібраний докладно в (1, додаток 6), так як суттєво відрізняється в своєму рішенні від аналогічного для колони постійного перетину центрально стислій постійною силою, коли коефіцієнт розрахункової довжини залежить тільки від характеру кінцевих закріплень. Іншими словами розрахункові довжини ділянок ступінчастою колони визначаються як зазвичай - loi= mili (I = 1 або 2 - номер ділянки), але коефіцієнти розрахункової довжини для них знаходяться особливим чином. Так як характер кріплень (розкріплень) колони промислових будівель в площині і з площини рами різні, то і розглядати питання слід в ув'язці зі складовими напрямком.

У площині рами для коефіцієнта розрахункової довжини m1 (Нижня ділянка одноступінчатої колони) слід:

1) обчислити відношення погонних жорсткостей ділянок колони

У відповідності зі схемою рис.35 (співвідношення жорсткостей ділянок вказані в розділі 4.1, можуть бути прийняті за аналогами, на підставі попередніх розрахунків або, як в КП, статичних ЕОМ - розрахунків рами) і допоміжну величину

 де

F1= Dmax; F2= Rф= Rп+ Rs

2) визначитися зі схемою закріплення колони відповідно з можливими варіантами по ріс.35б

1,2 - однопрогонові будівлі

3,4 - багатопролітні (два і більше) будівлі

і знайти в (1), що відповідає їй таблицю 67 ... 70.

Коефіцієнт розрахункової довжини m2 для верхньої ділянки колони у всіх випадках визначається за формулою

m11, m12 по табл. СНиП (69 ... 70) додаток 6 в залежності від схеми

наприклад, при m1/ a1= 2,8 (<3) маємо m2= 2,8, при m1/ a1= 5,2 (> 3) приймаємо m2= 3.

З площині рами коефіцієнти розрахункової довжини для всіх ділянок приймаються рівними одиниці - передбачається, що всі закріплення (розкріплення) колони в цьому напрямку умовно шарнірні.

 V.2. клону рами | V.2.2 надкранової частина
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати