На головну

Доповідь випускника на захист випускної кваліфікаційної роботи.

  1. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  2. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  3. I. Мета і завдання роботи.
  4. II. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
  5. II. Доповідь про загрозу (виникненні) НС
  6. II. Завдання для самостійної роботи.
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

З метою підвищення якості захисту випускник під керівництвом наукового керівника опрацьовує доповідь до захисту і його короткі тези. На передзахисті перед комісією доповідь дипломника за основними напрямками може піддатися істотному коригуванню.

Доцільно дотримання єдності матеріалів доповіді та ілюстрацій до роботи. Тези доповіді до захисту повинні містити обов'язкове звернення до членів ДАК, уявлення теми роботи, а також обгрунтування інтересу до проблеми. Повинно бути наведено обґрунтування актуальності обраної теми, сформульована основна мета дослідження і перелік необхідних для її вирішення задач. У доповіді слід коротко описати методику вивчення проблематики випускної кваліфікаційної роботи, дати характеристику організації, на прикладі якої вона виконувалася. Результати проведеного аналізу організаційно-економічних та соціально-психологічних аспектів, включаючи опис структури, функцій і ключових результатів діяльності організації. У тезах доповіді доцільно показати перелік "слабких місць" на виробництві, намітити шляхи реформування даної системи, сформулювати основні рекомендації з проблеми і дати перелік практичних заходів щодо розвитку виробництва.

 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту | Захист випускної кваліфікаційної роботи

ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ | Мета і завдання випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги, що пред'являються до випускної кваліфікаційної роботи | Етапи написання випускної кваліфікаційної роботи | Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення відібраної рекомендованої літератури, збір та аналітична обробка фактичного матеріалу | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Приклад. | Вимоги до ілюстрацій при захисті випускної кваліфікаційної роботи | Керівник випускної кваліфікаційної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати