На головну

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Підготовка поверхні
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Випускник, отримавши позитивний відгук про випускний кваліфікаційної роботі від наукового керівника, рецензію та дозвіл заступника директора з навчальної роботи про допуск до захисту, повинен підготувати доповідь на 10 хв., В якому чітко і коротко викласти основні положення випускної кваліфікаційної роботи, при цьому для більшої наочності доцільно підготувати ілюстрований матеріал, узгоджений з науковим керівником.

До захисту випускної кваліфікаційної роботи готуватися треба грунтовно і серйозно. Студент повинен не тільки написати якісну роботу, а й вміти захистити її. Успішний захист заснована на добре підготовленій доповіді. У ньому слід зазначити: що зроблено особисто випускником; чим він керувався при дослідженні теми; що є предметом вивчення; які методи використані при вивченні даної проблеми; які нові результати досягнуті в ході дослідження і які основні висновки. Така загальна схема доповіді, більш конкретно його зміст визначається випускником спільно з науковим керівником. Короткий доповідь має бути підготовлений письмово, але виступати на захист отже, не зачитуючи текст. Орієнтовна схема доповіді представлена ??в додатку 7.

Цифрові дані в доповіді наводяться тільки в тому випадку, якщо вони необхідні для доказу або ілюстрації того чи іншого висновку.

Доповідь повинна бути коротким, змістовним і точним, формулювання обгрунтованими і лаконічними, містити висновки і пропозиції.

Захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться на засіданні ДАК. До її складу повинні входити висококваліфіковані викладачі та фахівці виробництва.

Голова ДАК повинен бути фахівцем з профілем даної спеціальності, він запрошується з боку. Склад комісії затверджується наказом Директора коледжу-філії.

На засіданні можуть бути присутні керівники робіт, рецензенти, а також студенти та всі зацікавлені особи.

Розклад роботи ДАК затверджується головою не пізніше, ніж за місяць до початку захисту випускної кваліфікаційної роботи. Списки студентів, допущених до захисту, видаються в ДАК.

Загальна тривалість захисту не повинна перевищувати 30 хв., В тому числі доповідь не більше 10 хв., Що подаються студенту для повідомлення змісту випускної кваліфікаційної роботи.Керівник випускної кваліфікаційної роботи | Доповідь випускника на захист випускної кваліфікаційної роботи.

ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ | Мета і завдання випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги, що пред'являються до випускної кваліфікаційної роботи | Етапи написання випускної кваліфікаційної роботи | Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення відібраної рекомендованої літератури, збір та аналітична обробка фактичного матеріалу | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Приклад. | Вимоги до ілюстрацій при захисті випускної кваліфікаційної роботи | Захист випускної кваліфікаційної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати