На головну

Керівник випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

З метою надання випускникові теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання випускної кваліфікаційної роботи призначається науковий керівник.

Керівник випускної кваліфікаційної роботи зобов'язаний:

1. Надати практичну допомогу студенту у виборі теми випускної кваліфікаційної роботи та розробці плану її виконання.

2. Видати завдання на випускну кваліфікаційну роботу.

3. Надати допомогу у виборі методики проведення дослідження.

4. Дати кваліфіковану консультацію по підбору літературних джерел і фактичних матеріалів, необхідних для виконання роботи.

5. Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання випускної кваліфікаційної роботи відповідно до розробленого плану.

6. Після виконання випускної кваліфікаційної роботи дати загальну оцінку якості її виконання і відповідності вимогам, що пред'являються до неї (відгук керівника).

7. Провести предзащіту випускної кваліфікаційної роботи з метою виявлення готовності студента до її захисту.

випускнику слід періодично (За графіком), інформувати наукового керівника про хід підготовки випускної кваліфікаційної роботи, проводити консультації з зухвалим труднощі або сумніви питань, обов'язково доводити до відома про можливі відхилення від затвердженого графіка виконання роботи.

На різних стадіях підготовки і виконання випускної кваліфікаційної роботи завдання наукового керівника змінюються.

На першому етапі підготовки науковий керівник радить, як приступити до розгляду теми, коректує план роботи і дає рекомендації по списку літератури.

В ході виконання роботи науковий керівник виступає як опонент, вказує випускнику на недоліки аргументації, композиції, стилю і т.п., радить як їх краще усунути.

Рекомендації та зауваження наукового керівника випускник повинен сприймати творчо. Він може враховувати їх або відхиляти на свій розсуд, так як відповідальність за теоретично і методологічно правильну розробку і висвітлення теми, якість змісту та оформлення випускної кваліфікаційної роботи повністю покладається випускнику, а не на наукового керівника.

Після отримання остаточного варіанту випускної кваліфікаційної роботи науковий керівник, складає письмовий відгук, в якому всебічно характеризує її якість, відзначає позитивні сторони; особливу увагу звертає на зазначені раніше недоліки, не усунуті випускником, мотивує можливість або недоцільність подання її в ДАК (додаток 6).

У відгуку керівник відзначає також ритмічність виконання роботи відповідно до графіка, сумлінність, визначає ступінь самостійності, активності і творчого підходу, проявлені студентом в період її написання.Вимоги до ілюстрацій при захисті випускної кваліфікаційної роботи | Підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту

ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ | Мета і завдання випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги, що пред'являються до випускної кваліфікаційної роботи | Етапи написання випускної кваліфікаційної роботи | Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи | Вивчення відібраної рекомендованої літератури, збір та аналітична обробка фактичного матеріалу | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Приклад. | Доповідь випускника на захист випускної кваліфікаційної роботи. | Захист випускної кваліфікаційної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати