На головну

Вивчення відібраної рекомендованої літератури, збір та аналітична обробка фактичного матеріалу

  1. II. Виклад нового матеріалу.
  2. II. Виклад нового матеріалу.
  3. II. Вивчення нового матеріалу.
  4. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  5. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  6. III. Закріплення вивченого матеріалу. (Слайд 18).
  7. III. Виклад нового матеріалу

У процесі вивчення літературних джерел необхідно визначити, при написанні якого конкретно розділу випускної кваліфікаційної роботи можуть бути використані отримані знання. Така систематизація отриманих знань дозволяє більш глибоко і всебічно висвітлити основні питання теми випускного кваліфікаційного дослідження.

Вивчення літератури рекомендується проводити в певній послідовності. Так, щоб отримати загальне уявлення про основні теоретичні проблеми в рамках теми дипломного дослідження, доцільно починати з вивчення літератури, яка розкриває сутність досліджуваних питань. До таких літературних джерел відносяться головним чином монографії. Далі слід вивчити матеріали підручників, журнальних і газетних публікацій.

Ретельне вивчення літературних джерел бажано провести до початку збору фактичного матеріалу, так як тільки глибоке ознайомлення з питаннями теорії дозволить критично підійти до підбору і вивчення фактичних даних з теми дослідження.

Збір фактичного матеріалу є одним з найбільш складних етапів випускного кваліфікаційного дослідження. Від того, наскільки правильно і повно зібраний фактичний матеріал, багато в чому залежить якісне написання випускної кваліфікаційної роботи.

Збір фактичного матеріалу слід здійснювати в розрізі конкретних питань теми випускної кваліфікаційної роботи. Особливу увагу слід звернути на ті дані, які можуть підтвердити правильність зроблених в роботі висновків, а також послужити обгрунтуванням висунутих автором пропозицій і рекомендацій.

Для забезпечення повноцінності підібраного фактичного матеріалу слід провести його лічильну і логічну перевірку.

Складання плану випускної кваліфікаційної роботи

Складений план дипломної роботи надається науковому керівникові на затвердження.

Після вивчення і систематизації знань з відібраної літературі, збору та аналітичної обробки фактичного матеріалу можливі деякі зміни в плані випускної кваліфікаційної роботи.

Всі зміни плану випускної кваліфікаційної роботи повинні бути узгоджені з науковим керівником, а зміна формулювання теми - з науковим керівником і керівництвом коледжу-філії.

 Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи

ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ | Мета і завдання випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги, що пред'являються до випускної кваліфікаційної роботи | Етапи написання випускної кваліфікаційної роботи | Приклад. | Вимоги до ілюстрацій при захисті випускної кваліфікаційної роботи | Керівник випускної кваліфікаційної роботи | Підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту | Доповідь випускника на захист випускної кваліфікаційної роботи. | Захист випускної кваліфікаційної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати