Головна

Рух відбудовних, пожежних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці та допоміжних локомотивів | Повернення поїзда з перегону на залізничну станцію | Надання допомоги зупинився на перегоні поїзда локомотивом позаду поїзда, що йде | Рух господарських поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці під час виконання робіт на залізничних коліях і штучних спорудах | | приймання поїздів | відправлення поїздів | | Маневрова робота на залізничних станціях | Швидкості під час маневрів |

Вимоги до працівників при проведенні маневрів

  1. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  2. I. Загальні вимоги
  3. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  4. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  5. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  6. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  7. I. Вимоги до складання реферату

17. Керівник маневрів зобов'язаний:

1) точно і своєчасно виконувати завдання на маневрову роботу;

2) забезпечувати правильне розташування та узгодженість дій усіх працівників, які беруть участь у виконанні маневрів, на основі ознайомлення їх з планом та способами виконання майбутньої маневрової роботи;

3) формувати поїзди в точній відповідності з вимогами Правил та цієї Інструкції;

4) організувати маневрову роботу так, щоб були забезпечені безпека руху поїздів, особиста безпека працівників, зайнятих на маневрах, збереження залізничного рухомого складу і вантажу. Маневри з вагонами, зайнятими людьми, негабаритними та небезпечними вантажами класу 1 (ВМ), виконувати з особливою обережністю.

При вступі на чергування складач (головний кондуктор) повинен ознайомитися з наявністю і розташуванням залізничного рухомого складу на коліях свого району, перевірити надійність його закріплення, переконатися в наявності встановлених для району засобів закріплення. Про результати перевірки доповісти ДСП станції.

18. Перед початком маневрової роботи керівник маневрів зобов'язаний:

1) переконатися, що всі працівники, які беруть участь в маневрах, в тому числі й локомотивна бригада у повному складі знаходяться на своїх місцях;

2) ознайомити машиніста і працівників залізничної станції, що беруть участь в маневрах, з планом майбутніх маневрів і про порядок їх виконання;

3) перевірити, чи немає перешкод для пересування маневрового складу.

19. Завдання черговому стрілочного поста, черговому або оператору поста централізації про готування маневрового маршруту на ту чи іншу залізничну колію керівник маневрів може передавати особисто, через радіозв'язок, двосторонній парковий зв'язок, свистками локомотива, ручним свистком або іншими засобами, в залежності від технічного оснащення залізничної станції, в порядку, встановленому в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

20. У процесі роботи керівник маневрів зобов'язаний:

1) чітко і своєчасно передавати сигнали та вказівки, що стосуються маневрових переміщень;

2) стежити за своєчасною і правильною підготовкою стрілок для маневрових переміщень, подачею сигналів операторами постів централізації, черговими стрілочних постів і машиністом локомотива;

3) перебувати в такому місці, звідки забезпечується найкраща видимість сигналів і маршруту пересування маневрового состава; в разі відсутності радіозв'язку з машиністом локомотива (через несправність або якщо локомотив не обладнаний маневровим радіозв'язком) знаходитися в такому місці, звідки забезпечується видимість машиністом або його помічником їм ручних сигналів;

4) під час руху по станційних залізничних коліях вагонами вперед знаходитися, як правило, на першій за рухом спеціальній підніжці (перехідній площадці, тамбурі), а при неможливості - йти по міжколійю або узбіччі залізничній колії попереду вагонів, що осаджуються, стежити за показаннями маневрових світлофорів, які подаються сигналами, положенням стрілок у маршруті, відсутністю перешкод і людей на колії; при необхідності - вживати заходів до зупинки маневрового состава. В необхідних випадках, при відсутності радіозв'язку залучати для передачі сигналів операторів постів централізації, чергових стрілочних постів та інших працівників залізничної станції.

5) під час проведення маневрів з великими составами на кривих ділянках залізничної колії або в умовах поганої видимості (туман, заметіль, снігопад і інше) вживати додаткових заходів для забезпечення безпеки руху поїздів - частіше передавати сигнали та вказівки через радіозв'язок;

6) не допускати пропуску залізничного рухомого складу по розрізаній стрілці до її огляду і ремонту;

7) перш ніж під'їхати до состава, переконатися у відсутності сигналів огородження;

8) не допускати залишення вагонів без закріплення або із закріпленням менше встановленої в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування норми незалежно від передбачуваного часу стоянки цих вагонів;

9) не допускати пересувань маневрового складу (з локомотивом попереду чи вагонами вперед), не впевнившись в тому, що всі вагони зчеплені між собою і з локомотивом, а гальмівні башмаки або інші засоби закріплення вилучені;

10) під час маневрів поштовхами своєчасно вживати заходів, що виключають можливість руху відчепів у зворотному напрямку або виходу вагонів за граничний стовпчик у протилежному кінці залізничної колії;

11) якщо під час маневрів поштовхами або при насуванні составів на гірку розчіплювальні важелі за умовами роботи встановлюються в положення «на буфер», то після відокремлення відчепа від состава негайно встановлювати важелі в нормальне положення;

12) при заїзді маневрового локомотива (одиночного або з вагонами) на ту або іншу зайняту вагонами залізничну колію для відчеплення або причеплення інших вагонів, а також при стисненні вагонів, що стоять для розчеплення не допускати виконання цих операцій, не переконавшись у надійному закріпленні вагонів з протилежного від маневрового локомотива боку;

13) якщо до стоїть на тому чи іншому залізничній колії групі вагонів, в тому числі й закріплених за встановленою нормою, додатково причіплюються вагони, перевіряти, чи не порушилась в результаті цього правильність встановлення раніше укладених башмаків, а також чи достатньо цих башмаків на збільшену кількість вагонів;

14) перед пересуванням маневрового состава в місцях навантаження і вивантаження вантажів переконатися у відсутності перешкод для руху;

15) маневри з вагонами, навантаження і вивантаження яких закінчені, проводити тільки після узгодження з працівником, який розпоряджається вантажно-розвантажувальними операціями;

16) при виконанні маневрової роботи працівниками складальних бригад забороняється знаходитись на спеціальній підніжці вагона в негабаритних і небезпечних місцях, перелік яких встановлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування.

21. Керівник маневрів повинен так організувати роботу, щоб не допустити виходу залізничного рухомого складу за граничні стовпчики (ізолюючі стики або світлофори) протилежного кінця залізничних шляхів.

Порядок узгодження дій керівника маневрів з працівниками протилежного кінця парку (залізничних колій), що забезпечує виконання вказаної вимоги, встановлюється в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

22. ДСП станції, маневровий диспетчер або чергові гірки при необхідності проведення маневрів з вагонами, зайнятими людьми або завантаженими небезпечними вантажами класу 1 (ВМ), а також небезпечними вантажами інших класів, що мають в перевізних документах штемпелі «Не спускати з гірки» і « спускати з гірки обережно », зобов'язаний довести це до відома складача поїздів, а останній - свого помічника і машиніста маневрового локомотива.

23. Під час проведення маневрів у місцях роботи ремонтних бригад (колійних, СЦБ), з перетином залізничних переїздів, біля пасажирських платформ, на залізничних коліях вантажних складів, вантажних районів, складів палива, вагонних і локомотивних депо, на території заводів, майстерень і т. п. складацькі і локомотивні бригади повинні виявляти особливу пильність, своєчасно подавати звукові сигнали при наближенні состава до знаходяться близько залізничної колії або на платформах людям, а також попереджати про рух состава людей, які працюють на навантаження, розвантаження, ремонті залізничної колії, вагонів та інших операціях.

24. Локомотивна бригада при виконанні маневрів зобов'язана:

1) точно і своєчасно виконувати завдання на маневрову роботу;

2) уважно стежити за сигналами, точно і вчасно виконувати сигнали та вказівки про переміщення;

3) уважно стежити за людьми, що знаходяться на залізничних коліях, положенням стрілок та розміщенням рухомого складу залізниці;

4) забезпечувати безпеку виконання маневрів та збереження рухомого складу залізниці.

Машиніст локомотива залізничного рухомого складу, що виробляє маневри, приводити в рух локомотив або спеціальний самохідний залізничний рухомий склад без отримання вказівки керівника маневрів особисто, через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку або сигналу, що подається ручними сигнальними приладами. Крім вказівки або сигналу керівника маневрів, перед виїздом на стрілки централізованих маневрових маршрутів машиніст повинен переконатися в наявності показання маневрового світлофора, а на нецентралізовані стрілки - одержати від чергового стрілочного поста сигнал або повідомлення (особисто, через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку) про готовність стрілок для маневрових переміщень. При відсутності маневрових світлофорів перед виїздом на централізовані стрілки машиніст повинен отримати повідомлення про готовність стрілок для маневрових переміщень від ДСП станції (особисто, через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку або передане через керівника маневрів).

На залізничних станціях з електричною централізацією стрілок і світлофорів, у випадках передачі стрілок з центрального на місцеве управління, виїзд на стрілки дозволяється за вказівкою або сигналом працівника, на якого покладено переведення цих стрілок.

Локомотивні бригади, які обслуговують локомотиви і працюють зі збірними поїздами, а також виділені для проведення маневрової роботи, кондуктора і складацькі бригади повинні знати порядок маневрової роботи на залізничній станції, зазначений в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування. Порядок ознайомлення локомотивних та складальних бригад і кондукторів з умовами маневрової роботи, зазначеними в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування, встановлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування.

Машиністу локомотива, що виконує маневри, забороняється приводити в рух локомотив для виїзду з залізничної колії, на якому залишаються вагони, без отримання повідомлення від керівника маневрів про їх закріпленні, переданої через радіозв'язок, двосторонній парковий зв'язок, через іншого працівника, який бере участь в маневрах, або особисто з виконанням положень, встановлених в пункті 40 цього додатка.

Управління локомотивом під час маневрів здійснюється машиністом. Машиніст може довіряти управління локомотивом помічникові машиніста, який має права управління локомотивом, або дублеру машиніста лише під своїм контролем.

25. Під час руху вагонами вперед керівник маневрів повинен подавати сигнал машиністу про початок руху з наступним виїздом на стрілки лише після переконання в тому, що маневровий світлофор знаходиться у відкритому положенні, або при відсутності маневрового світлофора отримання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного поста про готовність стрілок для маневрового переміщення.

26. Машиніст одиночного локомотива при проходженні по станційних залізничних коліях керується показаннями маневрових світлофорів, сигналами або повідомленнями ДСП станції, операторів постів централізації, чергових стрілочних постів, що передаються безпосередньо машиністу локомотива.

27. подаються сигнали, а також вказівки, одержані через радіозв'язок або пристрої двостороннього паркового зв'язку машиніст зобов'язаний підтверджувати свистком локомотива або коротким повторенням переданої вказівки.

Якщо машиніст не впевнений у правильності сприйняття сигналу чи вказівки або не знає плану маневрової роботи, він повинен зупинитися і з'ясувати обстановку.

28. Забороняється давати сигнали та вказівки про прямування локомотивів і маневрових составів по залізничній колії, з якої відправляється пасажирський поїзд (услід за поїздом), до повного звільнення ним цієї залізничної колії. Машиністам локомотивів, які стоять на залізничній колії, зайнятій пасажирським поїздом, забороняється рухатися вслід за пасажирським поїздом аж до одержання повідомлення про повне звільнення залізничної колії.

29. Чергові стрілочних постів, оператори постів централізації та інші працівники, на яких покладено переведення стрілок, при виконанні маневрів зобов'язані:

1) правильно і своєчасно переводити стрілки за маршрутом, вказаним керівником маневрів;

2) після переведення стрілки черговий стрілочного поста повинен замкнути її на закладку (крім випадків, передбачених у пункті 3 цього додатка) і переконатися, що дотепник щільно прилягає до рамної рейки;

3) перед подачею сигналу або передачею повідомлення про готовність маршруту для пересування маневрового состава перевіряти правильність положення стрілок у маневровому маршруті;

4) чітко і своєчасно передавати машиністу та упорядника сигнали і повідомлення;

5) уважно стежити за переміщеннями маневрового состава, вказівками і сигналами, своєчасно виконувати вимоги цих вказівок і сигналів.Керівництво маневровою роботою | закріплення вагонів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати