Головна

Рух поїздів на одноколійних перегонах | Рух поїздів на двоколійних перегонах | Рух відбудовних, пожежних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці та допоміжних локомотивів | Повернення поїзда з перегону на залізничну станцію | Надання допомоги зупинився на перегоні поїзда локомотивом позаду поїзда, що йде | Рух господарських поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці під час виконання робіт на залізничних коліях і штучних спорудах | | приймання поїздів | відправлення поїздів | Вимоги до працівників при проведенні маневрів |

Маневрова робота на залізничних станціях

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  3. I. РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
  4. I. ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  5. II. 13. Чому дорівнює робота електростатичного поля при переміщенні заряду? Що таке циркуляція вектора?
  6. III. Практична робота.
  7. III. Робота в зошитах.

1. Маневровая робота повинна проводитися відповідно до технологічного процесу роботи залізничної станції і за планом, який передбачає:

1) своєчасне формування і відправлення поїздів;

2) своєчасну подачу вагонів під вантажні операції та забирання їх після закінчення вантажних операцій;

3) найменшу витрату часу на переробку вагонів;

4) раціональне використання всіх маневрових засобів і технічних пристроїв;

5) безперебійний прийом поїздів на залізничну станцію;

6) безпеку руху поїздів, безпеку працівників, пов'язаних з маневрами, і схоронність залізничного рухомого складу і вантажу, що перевозиться.

На залізничних коліях незагального користування при відсутності технологічного процесу роботи залізничної станції маневрова робота проводиться з відповідно до інструкцією про порядок обслуговування і організації руху.

2. На залізничних станціях, в залежності від колійного розвитку, характеру і обсягу маневрової роботи, залізничні колії поділяються на маневрові райони. Межі маневрових районів і порядок роботи в кожному з них встановлюються в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

У кожному маневровому районі працює, як правило, один маневровий локомотив. При необхідності роботи в окремих районах двох і більше маневрових локомотивів порядок їх роботи, що забезпечує безпеку руху поїздів, вказується в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

Локомотиви, що видаються на маневрову роботу, повинні бути справні, мати справно діючі радіостанції, встановлені сигнали та інвентар.

3. Переведення нецентралізованих стрілок під час маневрових переміщень проводиться ДСП постів за розпорядженням особи, яка керує маневрами, або іншою особою, уповноваженою власником інфраструктури або власником залізничній колії незагального користування. Під час маневрових переміщень на залізничних станціях з електричною централізацією переведення стрілок здійснюється ДСП станції або оператором поста централізації. У разі передачі стрілок з центрального на місцеве управління, а також під час проведення маневрів на нецентралізованих стрілках, що не обслуговуються черговим стрілочного поста, допускається переведення стрілок працівниками складальних або локомотивних бригад, кондукторами, черговими парків, ДСП станції, начальником залізничної станції, прийомоздавальник вантажу та багажу, працівниками локомотивного, вагонного депо та іншими. Перелік залізничних станцій, на яких переведення стрілок під час маневрів дозволяється вказаними працівникам, встановлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування.

Перед переведенням централізованої стрілки обслуговуючий її працівник повинен переконатися (особисто або по доповіді іншого працівника) в тому, що вона не зайнята залізничним рухомим складом, а також чи є проходи по суміжних залізничних коліях. При електричної централізації вільність стрілочного переводу від залізничного рухомого складу встановлюється по індикації на апаратах управління. При несправності або тимчасовому виключенні цих апаратів або переведенні стрілок з маневрових колонок порядок перевірки вільності стрілочного переводу від залізничного рухомого складу встановлюється в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

Нецентралізовані стрілки, крім розташованих на сортувальних залізничних коліях, залізничних коліях, де маневрова робота постійно здійснюється поштовхами, і стрілок, обладнаних шарнірно-колінчатими замикачами, повинні при маневрах замикатися на закладки.

4. Основним засобом передачі вказівок у маневровій роботі має бути радіозв'язок, а в необхідних випадках - пристрої двостороннього паркового зв'язку.

Подача сигналів у маневровій роботі дозволяється ручними сигнальними приладами.

Складач поїздів повинен мати справну переносну радіостанцію. Наявні на залізничних станціях пристрої радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку повинні використовуватися для організації маневрової роботи і забезпечення безпеки руху поїздів.

Вказівки і повідомлення, що передаються через радіозв'язок і двосторонній парковий зв'язок, мають бути короткими і ясними; дав вказівку, зобов'язаний переконатися, що вона правильно сприйнята машиністом маневрового локомотива та іншими працівниками (коротке повторення вказівки, передача у відповідь відповідного звуковий сигнал).

Для найбільш типових вказівок і повідомлень про маневрову роботу, що передаються через радіозв'язок і двосторонній парковий зв'язок, при необхідності встановлюється примірний регламент ведення переговорів, зазначений в додатку № 20 до цієї Інструкції.

Порядок користування пристроями радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку в кожному маневровому районі з зазначенням працівників, яким надано право користуватися цими пристроями, визначається ТРА станції або інструкцією про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

Порядок експлуатації радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку на залізничних станціях встановлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування.

5. ДСП станції повинен готувати маневрові маршрути відповідно до плану маневрової роботи.

Маневровий маршрут без зміни напрямку руху готується, як правило, на весь шлях прямування маневрового складу. При неможливості приготування такого маршруту ДСП станції зобов'язаний попередити машиніста (керівника маневрів) про те, на який залізничну колію або до якого світлофора буде приготовлена ??частина маршруту.

Проїзд маневрового світлофора із заборонним показанням чи погаслим вогнем при готовому маршруті дозволяється за вказівкою ДСП станції, чергового стрілочного поста або оператора поста централізації, переданому ними машиністу маневрового локомотива особисто, через радіозв'язок, двосторонній парковий зв'язок або через керівника маневрів.

6. Порядок і умови забезпечення безпеки при перестановці составів з парку в парк по з'єднувальних залізничних колій або через витяжні залізничні колії встановлюються в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування, при цьому особлива увага повинна бути звернена на забезпечення безпеки при русі маневрових составів вагонами вперед.

В окремих випадках, в залежності від місцевих умов (при послідовному розташуванні парків, обладнанні маневрових локомотивів пристроями для відчеплення їх від вагона з кабіни машиніста), перестановка составів з парку в парк локомотивом вперед може проводитися без супроводу працівниками складацької бригади.

7. Вагони з вантажами окремих категорій, відповідно до Правил перевезення вантажів залізничним транспортом, а також Правилами перевезень небезпечних вантажів по залізницях, затвердженими Радою із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності, протокол від 05.04.1996 № 15, під час проведення маневрів повинні мати прикриття від паровоза, що працює на твердому паливі, з вагонів з безпечними вантажами або порожніх вагонів.

Норми прикриття в поїздах і при маневрах вказуються в перевізних документах нанесенням спеціального штемпеля, де цифрами позначається мінімальне число вагонів прикриття, наприклад, 3 / 0-0-3-1, де:

перша цифра - число вагонів прикриття від ведучого локомотива в поїздах (чисельник - від паровоза на твердому паливі, знаменник - від паровоза на нафтовому паливі, електровоза або тепловоза);

друга цифра - від штовхача в поїздах;

третя цифра - від вагонів з людьми в поїздах;

четверта цифра - від паровоза на твердому паливі при маневрах;

знак «0» (нуль) означає, що прикриття не потрібно.

Вагони з людьми, а також вагони з провідниками, спеціально виділеними працівниками для супроводу вантажів, вартами, нарядами охорони, вагони з живністю можуть ставитися у поїзд як попереду, так і ззаду вагонів з небезпечними вантажами класу 1 (ВМ), але завжди попереду вагонів, завантажених небезпечними вантажами, в перевізних документах на які є штемпелі: «Отруйно» і «Прикриття ...» (одночасно обидва штемпеля).

Вагони з легкозаймистими рідинами на залізничній станції формування мають ставитися в поїзд за вагонами з ВМ (рахуючи від голови поїзда).

8. Маневрові пересування на ремонтних залізничних коліях вагонних і локомотивних депо повинні проводитися під наглядом і за особистими вказівками відповідального працівника відповідного підрозділу.

9. На залізничних коліях, де є вагони, з якими проводяться технічні або вантажні операції, маневри поштовхами не допускаються.

За несприятливих погодних умов (сильний вітер, туман, заметіль), а також на неосвітлених залізничних коліях маневрова робота повинна проводитися з особливою пильністю, а в необхідних випадках - із зниженою швидкістю.

10. Робота господарських поїздів і спеціального самохідного рухомого складу залізниці на залізничних коліях залізничної станції проводиться під керівництвом відповідального працівника відповідного підрозділу (шляху, СЦБ та інших). Їх пересування з одного залізничної колії на іншу або в іншій район залізничної станції проводиться тільки з дозволу особи, яка розпоряджається маневрами, або ДСП станції.

У необхідних випадках для керівництва переміщеннями таких поїздів і спеціального самохідного рухомого складу залізниці за вказівкою начальника залізничної станції можуть призначатися відповідні працівники залізничної станції.

11. Роз'єднання і з'єднання гальмових рукавів та інших міжвагонних електричних з'єднань на залізничних станціях виробляється працівниками пунктів технічного обслуговування вагонів або іншими працівниками, встановленими, в залежності від місцевих умов, технологічним процесом або ТРА станції або інструкцією про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

Під час проведення маневрів роз'єднання або з'єднання гальмових рукавів проводиться складацькими бригадами.

Роз'єднання і з'єднання гальмових рукавів при відчеплення від складу і причеплення до состава поїзного локомотива проводить локомотивна бригада, а при обслуговуванні локомотива одним машиністом виконання цих операцій проводиться оглядачем вагонів.

12. Пересувати окремі вагони вручну не допускається на головних, приймально-відправних і сортувальних залізничних коліях залізничної станції.

У виняткових випадках пересувати окремі вагони вручну допускається на інших залізничних коліях при відсутності ухилу, під безпосереднім керівництвом відповідальної особи, виділеної власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування, і в кількості не більше одного навантаженого або двох порожніх вагонів.

При пересуваннях вагонів вручну не допускається:

1) пересувати їх зі швидкістю понад 3 км / год, причому вагони повинні бути обов'язково зчеплені;

2) викочувати їх за граничний стовпчик у напрямку головних і приймально залізничних колій;

3) починати пересування, не маючи гальмових башмаків;

4) підкладати для гальмування під колеса шпали, каміння, ломи та інші предмети;

5) перекочувати вручну вагони, зайняті людьми і небезпечними вантажами.

Порядок пересування вагонів кабестанами, електрошпилями і іншими механічними засобами залежно від місцевих умов вказується в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.| Керівництво маневровою роботою
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати