Головна

Порядок ведення журналу поїзних телефонограм | | Рух поїздів на одноколійних перегонах | Рух поїздів на двоколійних перегонах | Рух відбудовних, пожежних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці та допоміжних локомотивів | Повернення поїзда з перегону на залізничну станцію | Надання допомоги зупинився на перегоні поїзда локомотивом позаду поїзда, що йде | Рух господарських поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці під час виконання робіт на залізничних коліях і штучних спорудах | | Маневрова робота на залізничних станціях |

приймання поїздів

  1. I. Прийом і відправлення поїздів
  2. II. Рух поїздів на одноколійних перегонах
  3. II. Порядок прийому і звільнення співробітників
  4. II. Прийом і відправлення поїздів
  5. II. Прийом і відправлення поїздів
  6. II. Прийом і відправлення поїздів
  7. II. приймання поїздів

12. Приймання поїздів на залізничну станцію має проводитись на вільні залізничні колії, призначені для цього ТРА станції або інструкцією про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування, і тільки при дозвільному показанні вхідного світлофора, а пасажирських поїздів (моторвагонних поїздів) , крім того, на залізничні колії, обладнані колійними пристроями АЛС. Порядок, що забезпечує безпеку руху пасажирських поїздів (моторвагонних поїздів) при прийомі на залізничні колії, не обладнані цими пристроями, встановлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування.

ДСП станції зобов'язаний забезпечити наявність вільних залізничних колій для своєчасного приймання поїздів і не допускати затримки поїзда у вхідного світлофора із заборонним показанням без всякої не викликавши на те необхідності.

Для забезпечення безпечного приймання поїздів ДСП станції зобов'язаний:

1) приймати поїзди на вільні від залізничного рухомого складу залізничні колії відповідно до спеціалізації, встановленої ТРА станції або інструкцією про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування;

2) заздалегідь планувати послідовність заняття залізничних шляхів прибувають потягами і відповідно до цього готувати залізничну колію для прийому кожного поїзда;

3) вести облік положення (вільності або зайнятості) приймально залізничних колій (за індикації на апаратах управління, на графіку виконаного руху та іншими способами).

13. На залізничних станціях з нецентралізованими стрілками ДСП станції, старші чергові стрілочних постів та чергові стрілочних постів перед прийомом поїздів зобов'язані дотримуватись такого порядку приготування маршрутів.

1) маючи вільний залізничну колію для приймання поїзда, ДСП станції викликає всіх старших чергових стрілочних постів (або чергових стрілочних постів, якщо чергування старших чергових стрілочних постів не встановлено), що входять в маршрут приймання, і віддає їм розпорядження про готування маршруту.

За вказівкою ДСП станції один з чергових стрілочного поста у присутності біля телефону всіх інших повторює це розпорядження, а всі інші підтверджують його сприйняття словом «Мабуть». Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно, ДСП станції підтверджує його словом «Виконуйте».

2) отримавши розпорядження про готування маршруту, старші чергові стрілочних постів зобов'язані негайно передати його для виконання черговим стрілочних постів свого району і також переконатися, що останні зрозуміли його правильно.

До виконання розпорядження всі беруть участь у приготуванні маршруту працівники зобов'язані приступити негайно.

Якщо в районі поста, який бере участь в приготуванні маршруту, проводиться маневрова робота з виходом на залізничні колії і стрілки майбутнього прийому поїзда, то вона повинна бути негайно припинена, маневровий состав встановлений в межах залізничних колій, де його знаходження не перешкоджає слідування поїзда, що приймається, в чому ДСП станції зобов'язаний переконатися у відповідності з пунктом 1 цього додатка порядком, встановленим в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

Під час проведення маневрів у протилежному кінці залізничної станції черговий відповідного стрілочного поста повинен поставити стрілки в положення, що виключає можливість виходу маневрового складу на залізничну колію прийому, і замкнути їх.

Готуючи маршрут, чергові стрілочних постів зобов'язані перевірити в установленому на залізничній станції порядку вільність залізничної колії прийому, перевести стрілки в необхідне положення, перевірити щільність прилягання вістряків до рамних рейках у кожної стрілки, що входить в маршрут, і замкнути їх на закладку і навісний стрілочний замок.

У районах, де роботою керують старші чергові стрілочних постів, останні зобов'язані особисто перевірити правильність приготування маршруту черговими стрілочних постів свого району, переконатись, що вільність залізничної колії перевірена, і вилучити ключі від замкнених стрілок;

3) після закінчення всіх операцій, пов'язаних з приготуванням маршруту, і ретельного переконання в правильності їх виконання кожен старший черговий стрілочного поста (або черговий стрілочного поста), що отримав завдання на приготування маршруту, викликає ДСП станції для доповіді про готовність маршруту та вільність залізничної колії.

Доповідь про готовність маршруту ДСП станції зобов'язаний приймати у присутності біля телефону одночасно всіх чергових стрілочних постів, яким давали завдання на приготування маршруту. Останні по черзі доповідають йому про готовність маршруту.

На залізничних станціях, що мають апарат управління, що дозволяє контролювати положення стрілок у заданому маршруті, ДСП станції переконується в правильності виконання розпорядження про готування маршруту і по індикації на апаратах управління;

4) переконавшись, що маршрут приготовлений правильно, залізничний шлях вільний, а маневри відповідно до пункту 1 цього додатка припинені, ДСП станції відкриває вхідний сигнал або дає розпорядження про його відкриття черговому стрілочного поста, якщо управління сигналом знаходиться на цій посаді;

5) чергові стрілочних постів зобов'язані уважно стежити за приготованою маршрутом і за наявністю проходів по суміжних залізничних коліях. Зустрічати поїзди з установленими сигналами чергові стрілочних постів повинні в місцях, зазначених у ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування;

6) під час прямування поїзда чергові стрілочного поста зобов'язані звертати увагу на стан вагонів, правильність положення вантажу на відкритому залізничному рухомому складі, наявність передбачених сигналів і інше. Про всі помічені недоліки негайно повідомляти старшому черговому стрілочного поста або ДСП станції, а у випадках, які загрожують безпеці руху або життю людей, вживати заходів до зупинки поїзда.

Черговий стрілочного поста, в який входить стрілка, що обмежує залізничну колію прийому, зобов'язаний за наявності поїзних сигнальних приладів, що позначають хвіст поїзда, переконатися, що поїзд прибув у повному складі, перевірити його установку в межах корисної довжини залізничної колії і доповісти про це ДСП станції.

Після прибуття (проходження) поїзда чергові стрілочного поста, не чекаючи особливого розпорядження, повинні поставити стрілки в нормальне положення, а у випадках зайнятості залізничної колії - в напрямку вільного залізничної колії.

Порядок приготування маршрутів для приймання поїздів, а також порядок зустрічі прибувають поїздів на залізничних станціях, де один черговий стрілочного поста обслуговує два поста, встановлюється в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

14. ДСП станції, як правило, не повинен приймати рішення про зміну маршруту приймання при дозвільному показанні вхідного світлофора.

У виняткових випадках, при необхідності зміни маршруту для приймання поїзда на інший вільний залізничну колію ДСП станції зобов'язаний попередити машиніста, переконається у правильності сприйняття їм інформації, закрити вхідний світлофор, відмінити заданий маршрут і тільки після цього дати встановленим порядком нове завдання на приготування маршруту.

У разі необхідності екстреної зупинки поїзда для запобігання аварійної ситуації ДСП станції негайно передає машиністу поїзда команду на зупинку поїзда по радіозв'язку і закриває відповідний світлофор.

15. Якщо необхідно прийняти на залізничну станцію послідовно кілька поїздів, ДСП станції після одержання доповіді про готовність маршруту для одного з них дозволяється давати черговим стрілочних постів вказівку про наступне готування маршруту для другого поїзда. У цьому випадку після прибуття в повному складі першого поїзда і закриття вхідного світлофора негайно готується маршрут приймання другого поїзда. Стрілки, що не входять в маршрут першого поїзда, можуть бути встановлені та замкнені завчасно. Доповідь ДСП станції про готовність маршруту другому поїзду передається одночасно з повідомленням про прибуття першого поїзда.

16. Порядок перевірки вільності залізничної колії перед прийманням поїзда встановлюється в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

Способи перевірки можуть бути наступні:

1) по індикації на апаратах управління на залізничних станціях, обладнаних електричною ізоляцією приймально-відправних колій;

2) перевірка вільності певної частини залізничної колії проводиться проходом зазначеного в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування працівника залізничної станції (одного або двох, залежно від районів їх роботи) до місця, звідки забезпечується добра видимість перевіряється залізничної колії;

3) в темний час доби і при поганій видимості вдень - наскрізним проходом чергового стрілочного поста або зазначеного в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування працівника залізничної станції вздовж залізничної колії прийому;

4) по поїзним сигнальним приладів, що позначає хвіст поїзда, що проходить залізничну станцію без зупинки (при гарній видимості всього залізничної колії).

У необхідних випадках за розпорядженням ДСП станції перевірка вільності одного або декількох залізничних колій прийому може бути проведена завчасно з огорожею кожного перевіреного залізничної колії з обох сторін тимчасовими сигналами, які знімаються після приготування маршруту для приймання поїзда.

Залежно від технічних пристроїв, умов роботи і розташування залізничних колій можуть бути й інші способи перевірки, але при цьому чітке дотримання встановленого порядку повинно виключати можливість приймання поїзда на зайнятий залізничну колію.

17. Якщо на залізничну станцію прибуває поїзд, не встановлюється в межах корисної довжини залізничної колії прийому, то ДСП станції по радіозв'язку може передати машиністу цього поїзда дозвіл на безупинне (аж до одержання команди або сигналу зупинки) проходження вихідного (маршрутного) світлофора залізничної колії прийому за місячно-білому вогню цього світлофора при погашенні червоному вогні.

При відсутності такого дозволу машиніст поїзда, що прибуває за наявності місячно-білого вогню на вихідному (маршрутному) світлофорі зобов'язаний зупинитися, не проїжджаючи вихідного (маршрутного) світлофора залізничної колії прийому.

При необхідності осаджування такого поїзда для його відправлення за дозволяючим показанням вихідного світлофора це проводиться за поданою через радіозв'язок вказівкою ДСП станції після попередньої підготовки ним маршруту для осаджування.

На залізничних коліях незагального користування прийом поїздів на частково зайняті залізничним рухомим складом залізничні колії, а також безпосередньо до технологічних ділянок проводиться відповідно до їх спеціалізації, встановленої в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування. При прийманні поїзда на такі залізничні колії ДСП станції зобов'язаний:

1) переконатися особисто або через працівників, зазначених у ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування, що довжина вільного ділянки залізничної колії прийому достатня для установки поїзда, що приймається;

2) попередити (по радіозв'язку або через ДСП станції відправлення) машиніста ведучого локомотива про приймання поїзда на вільну ділянку частково зайнятої залізничним рухомим складом залізничної колії або безпосередньо на залізничну колію технологічного ділянки;

3) попередити працівників технологічного ділянки про приймання поїзда;

4) підготувати маршрут приймання поїзда;

5) відкрити маневровий сигнал на вхідному світлофорі.

Поїзд, що прибував повинен пройти вхідний світлофор зі швидкістю не більше 15 км / год, далі керуватися показаннями маневрових світлофорів і зупинитися на відстані не менше 10 м від стоїть на залізничній колії прийому залізничного рухомого складу.

Машиніст поїзда при проходженні безпосередньо на вільну ділянку залізничної колії технологічного об'єкта, керується показанням технологічного світлофора і вказівками працівника технологічного ділянки.

При відсутності маневрового сигналу на вхідному світлофорі приймання поїзда на частково зайняту залізничним рухомим складом залізничну колію проводиться маневровим порядком за вказівкою ДСП станції і сигналам чергових стрілочних постів.

18. Потяги з небезпечними вантажами класу 1 (ВМ) і негабаритними вантажами повинні прийматися на залізничні колії, зазначені в ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

Заходи безпеки, які підлягають дотриманню при прийманні та відправленні поїздів з негабаритними та небезпечними вантажами класу 1 (ВМ), встановлюються Правилами перевезень небезпечних вантажів по залізницях, затвердженими Радою із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності, протокол від 05.04.1996 № 15, та Інструкцією з перевезення негабаритних і великовагових вантажів на залізницях держав-учасниць Співдружності Незалежних держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, затвердженої Радою із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності, протокол від 19.10.2001 № 30, а на залізничних шляхах незагального користування, крім того, інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами, що затверджується власником залізничної колії незагального користування (керівником підрозділу власника залізничної колії незагального користування).

 | відправлення поїздів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати