Головна

Рух поїздів при наявності примикань на перегоні | | Порядок ведення журналу поїзних телефонограм | | Рух поїздів на одноколійних перегонах | Рух поїздів на двоколійних перегонах | Рух відбудовних, пожежних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці та допоміжних локомотивів | | приймання поїздів | відправлення поїздів |

Надання допомоги зупинився на перегоні поїзда локомотивом позаду поїзда, що йде

  1. I. Відправлення поїзда з залізничної станції на перегін
  2. II. Повернення поїзда з перегону на залізничну станцію
  3. II. Регламент переговорів і дій машиніста і помічника машиніста при відправленні поїзда з залізничної станції
  4. III. Рух поїздів при наявності примикань на перегоні
  5. III. Контроль якості медичної допомоги
  6. III. Надання допомоги зупинився на перегоні поїзда локомотивом позаду поїзда, що йде
  7. IV. Види порушень при наданні медичної та лікарської допомоги

18. На ділянках, обладнаних автоблокуванням і поїзним радіозв'язком, в умовах хорошої видимості для надання допомоги зупинився на перегоні поїзда можна використовувати:

1) одиночний локомотив, наступний по перегону за поїздом, що зупинився;

2) локомотив, відчеплений від состава вантажного поїзда, що прямує по перегону за поїздом, що зупинився;

3) ззаду йде вантажний потяг без відчеплення від нього ведучого локомотива.

Той чи інший спосіб надання допомоги здійснюється за реєстрованим наказом ДНЦ, який передається машиністам обох локомотивів після всебічної оцінки їм створеної обстановки.

Забороняється для надання допомоги відчіплювати локомотив від людського поїзда та поїзда, в якому є вагони з небезпечними вантажами класу 1 (ВМ). Такі поїзди не можна також використовувати для надання допомоги без відчеплення локомотива від складу.

19. Коли допомога надається поодиноким локомотивом, що прямує по перегону за поїздом, що зупинився, ДНЦ передає наказ такого змісту:

«Машиністу локомотива поїзда № ... Надайте допомогу, що зупинився попереду поїзду № ... ДНЦ ...».

При наданні допомоги поодиноким локомотивом, відчіплювати від складу, що йде позаду вантажного поїзда, ДНЦ передає наказ такого змісту:

«Машиністу поїзда № ... Закріпіть состав поїзда, відчепіться від нього і надайте допомогу, що зупинився попереду поїзду № ... ДНЦ ...».

До передачі такого наказу ДНЦ зобов'язаний переконатися в тому, що склад поїзда, від якого необхідно відчепити локомотив, розташований на сприятливому профілі і може бути закріплений в порядку, передбаченому в пункті 2 цього додатка. Машиністу локомотива забороняється відчіплювати локомотив від состава поїзда без закріплення вагонів від виходу.

20. Машиністам локомотивів, що використовуються для надання допомоги, після одержання наказу ДНЦ дозволяється проїжджати на зайняту блок-ділянку та продовжити рух зі швидкістю, яка забезпечує зупинку біля попереду поїзда, що стоїть. Не доїжджаючи до складу цього поїзда, машиніст повинен зупинитися, особисто оглянути автосцепку хвостового вагона, автосцепку локомотива закріпити в положенні «на буфер» і тільки після цього обережно під'їхати до складу. Штовхання починається за сигналом (вказівкою), що подається машиністом першого поїзда, а в подальшому машиністи обох локомотивів зобов'язані по радіо підтримувати зв'язок один з одним і погоджувати свої дії. Мине потреба в наданні допомоги другий локомотив за сигналом (вказівкою) з ведучого локомотива припиняє підштовхування. Якщо допомога надавалася одиночним локомотивом, який їхав за поїздом, що зупинився, то після припинення підштовхування він продовжує рух, самостійно керуючись сигналами автоблокування.

При наданні допомоги локомотивом, відчепленим від йде позаду поїзда, цей локомотив після припинення підштовхування повертається до залишеного складу, причому якщо цей локомотив у процесі надання допомоги разом з поїздом прибуде на попереду знаходиться залізничну станцію, повернення його до залишеного на перегоні состава здійснюється після закриття перегону (залізничної колії перегону) наказом ДНЦ за вказівкою ДСП станції з врученням дозволу на бланку форми ДУ-64, а при диспетчерській централізації - за реєстрованим наказом ДНЦ. Не доїжджаючи залишеного складу, машиніст зупиняє локомотив та особисто переконується у готовності автозчепу до зчеплення. Подальший рух локомотива для причеплення до состава здійснюється з особливою обережністю.

Після причеплення локомотива і зарядки гальмівної повітряної магістралі до встановленого тиску проводиться скорочене випробування автогальм, а потім працівниками локомотивної бригади або головним кондуктором витягуються з-під коліс вагонів гальмові башмаки і відпускаються ручні гальма.

21. Надання допомоги зупинився на перегоні поїзда, що йде позаду поїздом без відчеплення від нього ведучого локомотива здійснюється у виняткових випадках, лише на ділянках, що встановлюються власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування і за умови, що вага і довжина поїзда, що використовується для надання допомоги, не перевищує встановлених норм. Одночасно з встановленням ділянок і перегонів, де такий спосіб надання допомоги дозволяється застосовувати, власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування повинен бути визначений порядок дій працівників (ДНЦ, машиністів поїзних локомотивів, ДСП станцій) при виконанні зазначеної операції.

22. Надання допомоги для з'єднання частин розчепити на перегоні состава вантажного поїзда проводиться у випадках, передбачених в пункті 10 цього додатка, тільки на прохання машиніста поїзда, в якому відбулося роз'єднання. Допомога може бути надана поодиноким локомотивом, що прямує за розчепити поїздом або хто йшов услід за ним вантажним поїздом, без відчеплення від нього ведучого локомотива.

Про надання допомоги в цих випадках ДНЦ передає наказ такого змісту:

«Машиністу локомотива поїзда № ... З'єднаєтеся з хвостовими вагонами, що відчепилися від зупиненого попереду поїзда № ..., і надайте допомогу при з'єднанні цих вагонів з головною частиною состава. ДНЦ ... ».

Незалежно від того, чи здійснюється допомога поодиноким локомотивом або локомотивом разом із составом йде позаду поїзда, повинно проводитися зчеплення локомотива, який надає допомогу, з останнім вагоном відчепилася частини поїзда. Подальші дії здійснюються за вказівкою машиніста першого поїзда після виконання ним вимог, передбачених у пункті 9 цього додатка, при цьому в залежності від відстані між розчепити вагонами, кількості вагонів у головній і відчепилася частинах складу, профілю колії та ін. З'єднання може здійснюватися або шляхом осаджування головної частини першого поїзда, або шляхом насування відчепили вагонів до з'єднання їх з головною частиною першого поїзда. Після з'єднання розчеплених частин помічник машиніста другого поїзда відчіплює локомотив від останнього вагона і обидва поїзди продовжують рух самостійно, керуючись сигналами автоблокування.

23. При зупинці на перегоні, обладнаному автоблокуванням, поодинокого локомотива або спеціального самохідного рухомого складу залізниці, коли подальше самостійне їх рух неможливо, виведення їх з перегону до найближчої залізничної станції може бути проведений ззаду поїздом без відчеплення локомотива від складу цього поїзда. Це здійснюється також за наказом ДНЦ, який передається машиністам обох локомотивів та ДСП попереду розташованої станції. У цьому випадку проводиться зчеплення зупинився локомотива (спеціального самохідного рухомого складу залізниці) з локомотивом позаду поїзда, що йде. Швидкість подальшого прямування до найближчої залізничної станції на залізничній колії загального користування не повинна перевищувати 25 км / год, а на залізничних шляхах незагального користування - 15 км / ч.

Можливість застосування такого порядку на ділянках установлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування в залежності від плану і профілю залізничної колії.

24. Якщо вантажний поїзд, що слідував по перегону, обладнаному автоблокуванням, зупинився на підйомі і для можливості подальшого руху його необхідно осадити на більш легкий профіль залізничної колії, то це може бути здійснено тільки за реєстрованим наказом ДНЦ, що передається машиністу поїзда і ДСП позаду станції, що лежить , при вільності від поїздів ділянки залізничної колії від хвоста поїзда до залізничної станції:

«Машиністу поїзда № ... дозволяю осадити склад на більш легкий профіль, ділянка колії до вхідного сигналу (сигнального знака« Межа станції ») станції ... вільна від поїздів. Перегін ... для руху закритий. ДНЦ ... ».

25. У разі вимушеної зупинки моторвагонного поїзда на перегоні і коли його подальший самостійний рух неможливий, дозволяється чіплялися до нього слідом йде мотор-вагонний поїзд для виведення з перегону до першої попутної залізничної станції здвоєним составом. Автогальма обох поїздів повинні бути включені в загальну магістраль.

З'єднання составів здійснюється за реєстрованим наказом ДНЦ, який передається машиністам обох поїздів (з використанням для цієї мети всіх наявних засобів зв'язку):

«Машиністи поїздів № ... і № ... з'єднайте поїзди та здвоєним составом дотримуйтесь до станції ... ДНЦ ...».

При неможливості управління з'єднаним моторвагонним поїздом з головної кабіни першого поїзда, управління поїздом і гальмами проводиться з головної кабіни другого поїзда, причому швидкість прямування в цьому випадку повинна бути не більше 25 км / год. У головній кабіні першого поїзда повинен знаходитись машиніст, який зобов'язаний стежити за рухом і при необхідності вживати заходів до зупинки екстреним гальмуванням.

Порядок дій локомотивних бригад обох поїздів при з'єднанні та прямуванні здвоєними составами встановлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування в залежності від місцевих умов.

26. У разі вимушеної зупинки на перегоні пасажирського поїзда, коли його подальший самостійний рух неможливий, допомога цьому поїзду може бути надана як з голови, так і з хвоста поїзда допоміжним локомотивом, відповідно з висновком пасажирського поїзда на попереду або позаду розташовану залізничну станцію. Машиніст допоміжного локомотива зобов'язаний попередити про направлення майбутнього руху машиніста пасажирського поїзда, який, в свою чергу, попереджає про це начальника (механіка-бригадира) пасажирського поїзда та провідників.


 Додаток № 8к Інструкції по двіженіюпоездов і маневрової роботи на залізничному транспорті Російської Федерації

 Повернення поїзда з перегону на залізничну станцію | Рух господарських поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці під час виконання робіт на залізничних коліях і штучних спорудах
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати