Головна

Прийом і відправлення поїздів | виробництво маневрів | | Рух поїздів при несправності напівавтоматичного блокування | | Рух поїздів при наявності примикань на перегоні | Рух поїздів на одноколійних перегонах | Рух поїздів на двоколійних перегонах | Рух відбудовних, пожежних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу залізниці та допоміжних локомотивів | Повернення поїзда з перегону на залізничну станцію |

Порядок ведення журналу поїзних телефонограм

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I. Загальні відомості
  3. I. Загальні відомості про ЗМАГАННЯХ
  4. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  5. I. Організація практики та порядок її проходження.
  6. II. Загальні відомості про дифтерію
  7. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій

9. При русі поїздів з використанням телефонних засобів зв'язку на кожній залізничній станції ведеться журнал поїзних телефонограм.

З журналу поїзних телефонограм в будь-який момент має бути ясно видно, вільний чи зайнятий відповідний перегін (або залізничну колію перегону).

10. На залізничних станціях, що обмежують одноколійні перегони, ведеться один журнал. На лівих сторінках журналу записуються телефонограми, які відносяться до одного перегону, а на правих - які відносяться до другого перегону.

На тупикових залізничних станціях, що обмежують одноколійні перегони, поїзні телефонограми записуються в послідовному порядку без поділу сторінок.

11. На залізничних станціях, що обмежують двоколійні перегони, ведуться два журнали поїзних телефонограм окремо для кожного перегону: на лівих сторінках кожного журналу записуються телефонограми для непарних поїздів, на правих - для парних поїздів.

При відправленні поїзда на двоколійному перегоні по неправильній залізничній колії телефонограми для непарних поїздів записуються на правих сторінках журналу, а для парних поїздів - на лівих сторінках журналу.

Все телефонограми про потяги, що прямують по одному з головних залізничних шляхів двоколійного перегону, у всіх випадках записуються на одній сторінці журналу, має відношення до предмета головного залізничного шляху перегону.

Якщо до залізничної станції примикають три і більше напрямків, то для кожного перегону, що примикає цих напрямків ведеться окремий журнал поїзних телефонограм.

12. Всі поїзні телефонограми фіксуються в журналі обов'язково чорнилами або кульковою ручкою синього або чорного кольору особисто ДСП станції або оператором при ДСП станції.

Вихідні телефонограми повинні бути підписані особисто ДСП станції.

Оператор при ДСП станції після запису вхідної телефонограми зобов'язаний негайно пред'явити її для прочитання і підпису ДСП станції.

Для скорочення часу на запис в журнал поїзних телефонограм за рішенням власника інфраструктури або власника залізничної колії незагального користування можуть застосовуватися спеціальні штампи з текстом поїзних телефонограм.

13. Нумерація вихідних поїзних телефонограм ведеться щодобово (з першого номера), починаючи з 0 годин московського часу, окремо по кожному перегону. При переході на телефонні засоби зв'язку через перерви дії основних засобів сигналізації та зв'язку нумерація вихідних телефонограм починається з першого номера в момент переходу на телефонні засоби зв'язку. При повторних протягом доби перервах основних засобів сигналізації та зв'язку і переході на телефонні засоби зв'язку зберігається послідовна нумерація вихідних телефонограм, розпочата під час першого переходу.

Вхідні телефонограми записуються в журнал під номером, переданим з залізничної станції їх подачі.

14. У поїзних телефонограмах не допускається виправлень, доповнень або виправлень. Неправильно написана виходить поїзна телефонограма перекреслюється навхрест, під нею робиться напис: «Недійсною». Ця телефонограма не нумеруються і на сусідню залізничну станцію не передається.

15. При прийомі і здачі чергувань ДСП станції і оператори при ДСП станції роблять такий запис в журналі поїзних телефонограм:

«Число, місяць, години, хвилини.

Чергування прийняв ДСП ... (підпис)

Оператор ... (підпис)

Чергування здав ДСП ... (підпис)

Оператор ... (підпис) ».

При переході на телефонні засоби зв'язку у випадках порушення дії основних засобів сигналізації та зв'язку і при їх відновленні запису в журналі про прийом і здачу чергування оформляються після одержання про це наказу ДНЦ:

«Число, місяць, години, хвилини.

Диспетчерським наказом № ... на перегоні ... по ... колії встановлено рух поїздів за телефонним зв'язком.

Чергування по телефонному зв'язку прийняв:

ДСП ... (підпис)

Оператор ... (підпис) ».

«Число, місяць, години, хвилини.

Диспетчерським наказом № ... на перегоні ... по ... колії відновлено рух поїздів по ... (вказуються засоби зв'язку). Чергування по телефонному зв'язку здав:

ДСП ... (підпис)

Оператор ... (підпис) ».

Прізвища ДСП станції і оператора при ДСП станції, що вступили на чергування, повідомляються на сусідню залізничну станцію, де їх записують в журнал поїзних телефонограм нижче запису про приймання і здавання чергувань.

16. Якщо перехід на телефонні засоби зв'язку здійснено на перегоні, одна сторона якої обмежена роздільним пунктом, на якому немає ДСП станції, то в журналі поїзних телефонограм іншої залізничної станції, де ДСП станції є, реєструються переговори про рух поїздів з ДНЦ, здійснювані за формами , встановленим для поїзних телефонограм відповідно до пункту 19 цього додатка, за винятком форми № 2, яка замінюється наказом ДНЦ відповідно до пункту 27 додатка № 1 до цієї Інструкції, з заміною в тексті наказу слова «Автоблокування» на слово «Блокування».

17. Перед передачею поїзної телефонограми ДСП станцій або оператори при ДСП станцій зобов'язані повідомити один одному свою посаду і прізвище.

Передачу та приймання телефонограм допускається проводити тільки при відповідності прізвищ, раніше записаних в журналі поїзних телефонограм при вступі на чергування, відповідно до пункту 15 цього додатка.

18. Після передачі поїзної телефонограми повинна проводитися її перевірка шляхом дослівного повторення тексту, який прийняв телефонограму. Якщо при повторенні текст відповідає переданій телефонограмі, то ДСП станції або оператор при ДСП станції, який передав телефонограму, підтверджує це словом «Вірно», після чого в журналах поїзних телефонограм обох залізничних станцій відмічається час передачі та приймання телефонограми і засвідчується підписом ДСП станції або оператора при ДСП станції.

 |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати