Головна

Залишки по рахунках аналітичного обліку на 1 березня 2015р.

  1. B2. Принцип обліку професійних навичок користувача
  2. Lt; 18> Див .: Постанова ФАС Північно-Західного округу від 19 березня 2007 р N А21-9706 / 04.
  3. Lt; 20> Див., Наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 4 березня 2008 р N 13820/06.
  4. VI. Зберігання документів бухгалтерського обліку
  5. А) Організація роботи з готівкою при використанні банкоматів, порядок їх обліку.

За рахунку 10 «Матеріали»

 показники  Сума, руб.,
 купівельна вартість  509 000
 Транспортно-заготівельні витрати  1 000
 Фактична собівартість  510 000

За рахунку 20 «Основне виробництво»

 Найменування продукції  Сума, руб.
 виріб А  10 000
 виріб Б  70 000
 Разом  80 000

За рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»:

 № п / п  Найменування постачальників  Сума, руб.
 ТОВ «Дельта»  53 550
 ВАТ «МПСП»  330 000
 Разом  383 550

За рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами»:

 № п / п  ПІБ підзвітних осіб  Сума, руб.
 Розрахунки з експедитором Кузнєцовим А. П.  6 000
 Разом  6 000

Таблиця 1

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

 показник  Вартість матеріалів в облікових цінах, руб.  Сума ТЗВ, руб.  Фактична собівартість, руб.
 Залишок на початок місяця  509 000  1 000  510 000
 Надійшло за місяць  150 000  6 000  156 000
 Разом:  659 000  7 000  666 000
 відсоток ТЗВ  7 000/659 000 * 100% = 1,06%
 Відпущено: на виготовлення вид. Ана виготовлення вид. Б  65 00055 000    65 68955 583
 Залишок на кінець місяця  539 000  5 728  544 728

Таблиця 2

Розрахунок розподілу витрат з управління та обслуговування виробництва

 Тип  Основна зарплата виробничих робітників  загальновиробничі  загальногосподарські
 коефіцієнт  сума  коефіцієнт  сума
 виріб А  65 000  0,25  16 250  0,4  26 000
 виріб Б  39 000  0,25  9 750  0,4  16 000
 РАЗОМ:  104 000      42 000

Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат = Оборот по Д рах. 25: Суму основної заробітної плати виробничих робітників за двома виробам

Сума загальновиробничих витрат, яка відноситься до виробу А =

Зарплата виробничих робітників, що виготовляють виріб А х Коефіцієнт розподілу

Сума загальновиробничих витрат, яка відноситься до виробу Б =

Оборот за Д рах. 25 - Сума загальновиробничих витрат, яка відноситься до виробу А

Коефіцієнт розподілу загальногосподарських витрат = Оборот по Д рах. 26: Суму основної заробітної плати виробничих робітників за двома виробам

Сума загальногосподарських витрат, яка відноситься до виробу А =

Зарплата виробничих робітників, що виготовляють виріб А х Коефіцієнт розподілу

Сума загальногосподарських витрат, яка відноситься до виробу Б =

Оборот за Д рах. 26 - Сума загальногосподарських витрат, яка відноситься до виробу АДОМІНО-21 | Рахунки синтетичного обліку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати