На головну

приклади

  1. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  2. II. Приклади бібліографічного опису книг
  3. III. Приклади бібліографічного опису
  4. XIII. Дії, які можуть викликати співчуття і страх. Приклади з грецької трагедії
  5. XVI. Види впізнавання. Приклади впізнавання з грецької трагедії

1) Визначте основні показники тривалості цінних паперів (див. Таблицю).

За допомогою технології Диспетчер сценаріїв змініть періодичність виплат, прийнятий базис, дату_соглашенія і повторіть розрахунок показників тривалості для цінних паперів, уявіть результат у вигляді таблиці сценаріїв.

Дата_соглашенія Дата вступу в силу періодичність базис  1 варіант1.07.9631.12.97  2 варіант1.07.9631.12.97  3 варіант1.08.961.02.98
ДНЕЙКУПОН ЧИСЛКУПОН ДАТАКУПОНДО ДНЕЙКУПОНДО ДАТАКУПОНПОСЛЕ ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ      

2)

Дата_соглашенія Дата вступу в силу ставка Ціна погашення частота базис  1 варіант1.07.9631.12.9712% 79.123  2 варіант1.07.9631.12.9711% 77.345  3 варіант1.08.961.02.985% 64.456
ДОХІД

Визначте річну ставку приміщення для цінних паперів.

3) Визначте курс покупки цінних паперів:

Дата_соглашенія Дата вступу в силу ставка Дохід погашення частота базис  1 варіант1.07.9631.12.9712% 17.12%  2 варіант1.07.9631.12.9711% 15.34%  3 варіант1.08.961.02.985% 14.45%
ЦІНА

4) Визначте накопичений купонний дохід за цінними паперами на дату придбання:

Дата випуску Дата_первой_виплати Дата_соглашенія ставка Номінал періодичність базис  1 варіант1.07.961.07.9715.11.9612%  2 варіант1.07.963.01.9722.09.9612%  3 варіант1.08.961.02.972.01.9710.5%
НАКОПДОХОД

Проаналізуйте вплив на величину накопиченого доходу періодичності і купонної ставки за допомогою таблиці підстановок.

5) Визначте ставку приміщення при нерівномірних виплати за купонами - нестандартний, перший період купонних виплат. Розрахуйте для цих же вихідних даних значення функції: ДАТАКУПОНПОСЛЕ, ДОХІД.

Дата_соглашенія Дата вступу в силу Дата випуску Перший купон (дата) ставка Ціна погашення Частота (періодичність) базис  1 варіант1.05.961.03.971.12.951.10.969%  2 варіант1.05.961.03.971.12.9515.06.969%  3 варіант1.05.961.03.971.12.9512.09.969%
ДАТАКУПОНПОСЛЕ ДОХОДПЕРВНЕРЕГ ДОХІД

Порівняйте отримані результати.

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення дата_соглашенія, первий_купон, ставка, періодичність. Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

6) Визначте ставку приміщення при нерівномірних періодичних виплатах по купонах - нестандартний останній період купонних виплат:

Дата_соглашенія Дата вступу в силу Остання виплата (дата) ставка Ціна погашення Частота (періодичність) базис  1 варіант01.05.9601.03.9703.03.969%  2 варіант01.05.9601.03.9725.02.969%  3 варіант01.05.9601.03.9730.04.969%
ДАТАКУПОНДО ДОХОДПОСЛНЕРЕГ ДОХІД

Побудуйте сценарій, як змінюваних осередків виберіть значення дата) угоди, остання виплата, ставка, частота.

Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

7) Визначте курс (ціну) покупки цінних паперів з порушеною нормальної періодичністю оплати першого купона. Розрахуйте для цих же вихідних даних значення функцій ЦІНА, ДАТАКУПОНПОСЛЕ. Порівняйте отримані результати.

Дата_соглашенія Дата вступу в силу Дата випуску Перший купон (дата) ставка дохід погашення частота базис  1 варіант1.05.961.03.971.12.951.08.969% 21.23%  2 варіант1.05.961.03.971.12.951.08.969% 22%  3 варіант1.05.961.03.971.12.951.08.969% 18%
ДАТАКУПОНПОСЛЕ ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ ЦІНА

8) Визначте курс (ціну) покупки цінних паперів, за якими порушена нормальна періодичність оплати останнього купона. Розрахуйте для цих же вихідних даних значення функцій ЦІНА, ДАТАКУПОНДО. Розрахуйте нормальну дату останнього купонного платежу. Порівняйте отримані результати.

Дата_соглашенія Дата вступу в силу Остання виплата (дата) ставка дохід погашення Частота (періодичність) базис  1 варіант01.05.9601.03.9701.04.969% 27,78%  2 варіант01.05.9601.03.9701.02.969% 22%  3 варіант01.05.9601.03.9701.04.969% 18%
ДАТАКУПОНПДО ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ ЦІНА

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення дата_соглашенія, остання виплата, ставка, дохід, погашення, частота. Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

9) Визначте річну ставку приміщення для цінних паперів, виплати за якими проводяться в момент погашення:

Дата_соглашенія Дата вступу в силу Дата випуску ставка ціна базис  1 варіант1.07.9631.12.971.1.9612% 79.123  2 варіант1.07.9631.12.9730.11.9511% 77.345  3 варіант1.08.961.02.982.02.965% 64.456
ДОХОДПОГАШ ДОХІД (умовна частота - 1)

За допомогою команди СЕРВІС, Підбір параметра визначте значення аргументу ставка для задається рівня доходу.

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення дата_соглашенія, ціна, ставка, частота. Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

10) Визначте курс покупки цінних паперів, якщо купонний дохід виплачується в момент погашення разом з викупної ціною:

Дата_соглашенія Дата вступу в силу Дата випуску ставка дохід базис  1 варіант1.07.9631.12.971.1.9612% 15%  2 варіант1.07.9631.12.9730.11.9511% 21%  3 варіант1.08.961.02.982.02.965% 10%
ЦЕНАПОГАШ ЦІНА (частота - 1)

За допомогою команди СЕРВІС, Підбір параметра визначте значення аргументу ставка для заданого значення курсу покупки цінних паперів

11) Визначте накопичений дохід за цінними паперами, що отримується в момент викупу:

Дата випуску Дата вступу в силу ставка Номінал базис  1 варіант1.07.9615.11.9612%  2 варіант1.07.9622.09.9612%  3 варіант1.08.962.01.9710,5%
НАКОПДОХОДПОГАШ

. За допомогою команди СЕРВІС, Підбір параметра визначте значення аргументу ставка для задається рівня доходу.

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення ставка, номінал, базис. Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

12) Порівняйте варіанти вкладень коштів у придбання бескупонних облігацій за річною ставкою додаткового доходу:

Дата_соглашенія Дата вступу в силу інвестиція погашення базис  1 варіант1.03.9631.12.96  2 варіант1.03.9631.12.96  3 варіант1.08.961.02.97
ИНОРМА

. За допомогою команди СЕРВІС, Підбір параметра визначте значення аргументу інвестиції для заданого річної ставки доходу.

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення дата_соглашенія, дата_вступленія_в_сілу, інвестиція, погашення. Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

13) Розрахуйте номінали видаються векселів:

. За допомогою команди СЕРВІС, Підбір параметра визначте значення аргументу знижка для задається значення номіналу векселя.

Дата_соглашенія Дата вступу в силу інвестиція знижка базис  1 варіант1.03.9631.12.9615%  2 варіант1.03.9631.12.9617%  3 варіант1.08.961.02.9714%
ПОЛУЧЕНО

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення інвестиція, знижка. Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

14) Визначте суму покупки векселів:

Дата_соглашенія Дата вступу в силу знижка погашення базис  1 варіант1.07.9631.12.975%  2 варіант1.07.9631.12.977%  3 варіант1.08.961.02.986%
ЦЕНАСКІДКА

. За допомогою команди СЕРВІС, Підбір параметра визначте значення аргументу дата_соглашенія для заданої облікового ціни векселя.

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення знижка, дата_соглашенія.

Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.

15)

Дата_соглашенія Дата вступу в силу Ціна  1 варіант1.07.9701.06.98  2 варіант1.07.9731.12.97  3 варіант1.08.9715.07.98
ДОХОДЧЕК

Визначте дохід по казначейських чеками:

Побудуйте сценарії, як змінюваних осередків виберіть значення дата_соглашенія, дата_вступленія_в_сілу, ціна.

Створіть підсумкову таблицю, яка ілюструє варіантні розрахунки.РОЗРАХУНОК ПО МАТЕРІАЛУ | Дізнайся звірка.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати