Головна

C 30 травня по 29 червня 2015 року (31 день)

  1. C 30 травня по 29 червня 2015 року (31 день)
  2. рік (1 рік на тиждень)
  3. Години (2 тиждень)
  4. Норми фізіологічних потреб для чоловіків (в день)
  5. Характеристика проекту: дослідніцько - пошуковий; предметний; з безпосередно коордінацією керівника; індивідуальний; середньої трівалості (1 тиждень).

1. До участі допускаються майстри, представники торгівлі:

- Не мають заборгованості або погасили заборгованість по попередньому ярмарку (фестивалю),

- Заповнили заявку (додаток 1), анкету експонента (додаток 3).

- Повністю оплатили свою участь у фестивалі.

2. До участі допускаються експоненти, чия продукція відповідає переліку, який вказаний в додатку 3.

3. Експонент має право експонувати і торгувати виробами, відповідними переліку продукції (додаток 3) і позначеними в заявці (додаток 1).

4. При необхідності додаткового виставкового обладнання експонент заповнює заявку на обладнанні (додаток 4).

5. При необхідності організації бронювання готелю експонент заповнює заявку на готель (додаток 5).

6. Організатор передає у тимчасове володіння і користування Устаткування, а Експонент приймає його відповідно до калькуляції, за актом прийому-передачі. Організатор втрачає право користуватися переданим в оренду Майном на весь термін дії цього договору:

6.1. Організатор зобов'язаний надати Устаткування з усією комплектацією. Додаткове обладнання видається за плату, зазначену а Додатку 4.

6.2. Експонент виділяє представника для отримання і повернення Майна, який перевіряє його справний стан і комплектність.

3.3. Експонент зобов'язаний повернути Устаткування Організатору після закінчення терміну оренди за цим договором.

6.4. При поверненні Обладнання проводиться перевірка комплектності та зовнішнього вигляду в присутності представника Експонента. При цьому сторони погодилися, що Обладнання повертається в тому ж належному зовнішньому вигляді і справному стані, що і при наданні Обладнання.

6.5. Експонент зобов'язаний повернути Устаткування Організатору по акту і отримати дозвіл на виїзд з майданчика фестивалю, яке надається Охоронцю.

6.6. У разі втрати, некомплектності або погіршення зовнішнього вигляду Обладнання складається двосторонній акт, який служить підставою для пред'явлення претензій. Акт повинен бути складений і підписаний сторонами в момент огляду Обладнання. Якщо Експонент відмовився від підписання акта, про це робиться відповідна відмітка в акті. Протягом 3-х календарних днів після підписання акту Експонент зобов'язаний відшкодувати в повному обсязі збитки, зв'язкові з псуванням або втратою Обладнання, виходячи з собівартості Обладнання зазначеного в калькуляції.

7. Порядок оплати цільових внесків:

7.1. Цільові внески сплачуються в триденний термін з моменту підписання Договору-заявки та виставлення рахунку по факсу або в електронному вигляді:

7.2. Безготівкова оплата внесків здійснюється в рублях на підставі виставленого рахунку в будь-якому відділенні Банку за реквізитами Організатора:

Некомерційний Фонд «Культурно-просвітницький і виставковий центр художніх ремесел« Сибірський Вернісаж »або НФ« Сибірський Вернісаж »

Адреса: 630007, Новосибірськ, вул. Комуністична, 43

ІПН: 5406203314, КПП 540601001; Р. / р .: 40703810700430000112 в Новосибірському філії ВАТ «Банк Москви», Новосибірськ

Кор. / Рах .: 30101710900000000762, БІК 045004762, ОКПО 57195609

8. Права та обов'язки сторін:

8.1. Організатор має право змінити площадку проведення фестивалю. В цьому випадку Експонент має право відмовитися від участі в Фестивалі за тиждень до початку фестивалю. Якщо про зміну майданчика стало відомо пізніше, то відмовитися можна до початку самого фестивалю. Відмова брати участь оформляється заявою. Внесені цільові внески повертаються Організатором до кінця проведення Фестивалю.

8.2. Організатор має право відхилити заявку на участь або зняти експонента з виставки, якщо представлені роботи не відповідають заявці або тематиці Фестивалю. У цьому випадку відшкодування оплати не відбувається.

8.3. При наявності у Експонента заборгованості за попереднім фестивалю сума заборгованості може бути утримана при оплаті Експонентом цільового збору за поточний фестиваль.

8.4. Резервування виставкової площі здійснюється організатором після отримання платежу в розмірі 100% від загальної суми цільового внеску, про що Організатор своєчасно повідомляє експонента і резервує за ним місце на плані фестивалю. Підставою для здійснення платежів є заповнений Експонентом бланк Договору-заявки, підписаний обома Сторонами. Оплата визнається дійсною після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора. У разі письмової відмови Експонента від участі у виставці:

- Після 08.05.2015 року. Організатор утримує 50% отриманої суми;

- Після 18.05.2015 року. Організатор утримує 100% отриманої суми.

8.5. Організатор забезпечує збереження товару, зданого в камеру зберігання (за винятком дорогоцінних металів). Організатор не несе відповідальності за залишений в наметі товар. Організатор забезпечує нічну охорону майданчика ярмарки. Взяття під охорону майданчика здійснюється в 21-00. Зняття охорони відбувається в 9-00. Час роботи камери зберігання з 20-00 до 21-00 на здачу товару на зберігання, з 9-00 до 10-00 на видачу товару. За речі, залишені в камері схову після цього терміну, адміністрація відповідальності не несе.

8.6. Експонент приймає на себе зобов'язання перебувати на робочому місці тільки в уніформі (народному або спеціалізованому костюмі, що має пряме відношення до концепції фестивалю). У разі відсутності костюма він оплачує додатковий збір за торгівлю в розмірі 10% від суми рахунку.

8.7. Експонент приймає на себе зобов'язання приходити на робоче місце не пізніше 9-00, починати збір не раніше 19-30, перебувати на робочому місці до 20-00. Дострокове звільнення намети в зв'язку з від'їздом можливо тільки в разі повного продажу товару.

8.8. Експонент несе одноосібну відповідальність за власні комерційні ризики.

8.9. Експонент несе відповідальність за пожежну безпеку на своїй експозиційної площі.

8.10. Експонент несе відповідальність за утримання в чистоті своєї експозиційної площі.

8.11. Експонент має право брати участь у всіх заходах, що проводяться в рамках Фестивалю.

8.12. Експонент зобов'язаний бути ввічливим і коректним з відвідувачами фестивалю і зі своїми колегами.

8.13. У разі невиконання своїх зобов'язань за Договором-заявкою Організатор у чотириденний строк з моменту письмового звернення Експонента повертає Експоненту отримані кошти повністю або частково пропорційно вартості невиконаних послуг.

8.14. У разі невиконання своїх зобов'язань по «Договору-заявки» і «Умов участі» Експонент може бути видалений з фестивалю без повернення йому цільового внеску.

8.15. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили: війна, страйк чи інші суспільно-політичні, економічні обставини або погодні умови, які сторони не могли передбачити або запобігти, і які з'явилися об'єктивною перешкодою до виконання Сторонами своїх зобов'язань. До обставин непереборної сили прирівнюється зміна нормативно-правових актів.

9. При проведенні експонентом майстер-класів цільовий внесок зменшується на суму зазначену в додатковій угоді до заявки-договору (додаток 2), яка має бути щодня понад 15% від суми договору. Відшкодування організатором витрачених витратних матеріалів відбувається за фактом, після проведення майстер-класу.

10. При повній оплаті цільового внеску до 05.05.2015 Експонент має право зарезервувати місце на майданчику фестивалю.

11. Організатор має право надати Експоненту індивідуальну знижку. При цьому Організатор має право не обговорювати з іншими учасниками причину і величину наданої знижки.

12. Всі документи Учасника ( «Умови участі» та додатка до нього), прийняті по інтернету і факсимільного зв'язку, що направляються Експонентом Організатору, вважаються дійсними і приймаються Організатором до розгляду.

З умовами ознайомлений, згоден

Дата ___ (___)

М. П. ініціали та прізвище

ПРИЙНЯТО ТА ПОГОДЖЕНО Заявка № ___, Артанія-2015 Томську ___ (___)

М. П. ініціали та прізвище


Міжнародний фестиваль художніх ремесел «Артанія в Томську--2015» Додаток 2

УВАГА! До заявки на МК необхідно докласти фото готового виробу! Без фотографії заявки не приймаються.

Заповнити та роздрукувати додаток 2

по факсу: +7 (383) 217-77-64 або по e-mail: artania-fest@ya.ru

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ЗАЯВИ__

Проведення майстер-класу на Міжнародному фестивалі художніх ремесел «Артанія 2015 Томську»ДЕТАЛІ СТЕНДА І ЦІНИ | C 30 травня по 29 червня 2015 року (31 день)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати