Головна

ШЛЯХИ ЕВАКУАЦІЇ

  1. II. Метод визначення розрахункового часу евакуації
  2. В евакуації
  3. Маршрути евакуації глядачів із залів для глядачів
  4. Медичної евакуації.
  5. Забезпечення безпеки людей на випадок пожежі, шляхи евакуації та евакуаційні виходи.
  6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ
  7. органи евакуації

1.16. Позначка підлоги приміщень при вході до будинку повинна бути вище позначки тротуару перед входом не менше ніж на 0,15 м.

1.17. Число підйомів в одному сходовому марші або на перепаді рівнів повинна бути не менше 3 і не більше 18.

Сходові марші та площадки повинні мати огорожі з поручнями, в будинках для людей похилого віку та сімей з інвалідами - додатково пристінні поручні.

1.18. * Виключити

1.19. У сходових клітках допускається встановлювати прилади опалення, сміттєпроводи, поверхові суміщені електрощити і поштові скриньки, які не уменьная нормативної ширини проходу сходовими майданчиками і маршах.

У незадимлюваних сходових клітках допускається установка тільки приладів опалення.

1.20. Сходові клітки і ліфтові холи повинні бути відділені від приміщень будь-якого призначення і поверхових коридорів дверима, обладнаними закривачів, з ущільненням в притворах.

Допускається передбачати засклені двері, при цьому в будівлях заввишки чотири поверхи і більше - з армованим склом.

1.21. * Найбільші відстані від дверей квартир і кімнат гуртожитків до сходової клітки або виходу назовні слід приймати за табл.2.

Таблиця 2.

 Ступінь вогнестійкості будинку  Клас конструктивної пожежної небезпеки будинку  Найбільша відстань від дверей квартири або кімнати в гуртожитках до виходу, м
 при розташуванні між сходовими клітками або зовнішніми входами  при виходах в тупиковий коридор або галерею
 I, II  С0
 II  З 1
 III  С0С1
 IV  С0С1, С2
V  Не нормується

У секції житлового будинку при виході з квартир в коридор (хол), що не має природного освітлення в торці, відстань від дверей найбільш віддаленої квартири до виходу безпосередньо в сходову клітку не повинна перевищувати 12 м; при наявності природного освітлення яку допускається приймати за таблицею 2 як для тупикового коридору.

1.22. Ширина коридору в житлових будинках між сходами чи торцем коридору і сходами повинна бути, м, не менше: при довжині до 40 м - 1,4, понад 40 м - 1,6. Ширина галереї повинна бути не менше 1,2 м. Коридори слід розділяти перегородками з дверима, обладнаними закривачів і розташовані на відстані не більше 30 м одна від одної та від торців коридору.

1.23. У квартирних будинках для осіб похилого віку та сімей з інвалідами, а також при розміщенні сімей з інвалідами в першому поверсі в коридорах при вході до будинку, підході до ліфта та сміттєпроводу не повинно бути сходинок і порогів. У таких випадках передбачати пандуси шириною не менше 1,2 м з уклоном не більше 1:20. Ширина позаквартирних коридорів має бути не менше 1,8 м, дверей - не менше 0,9 м. 1.24. Найменшу ширину та найбільший ухил сходових маршів слід приймати згідно табл.3.

Таблиця 3.

 призначення маршу  Найменша ширина, м  найбільший ухил
 Марші сходів, що ведуть на житлові поверхи будівель: секційних:    
 двоповерхових  1,05  1: 1,5
 триповерхових і більше  1,05  1: 1,75
 коридорних:  1,2  1: 1,75
 Марші сходів, що ведуть у підвальні та цокольні поверхи, а також внутрішньо квартирних сходів  0,9  1: 1,25

Примітка. Ширину маршу слід визначати відстанню між огорожами або між стіною і огорожею. Внутрішньоквартирні сходи допускається влаштовувати дерев'яними.

1.25. * У житлових будинках секційного типу при площі секції до 500 м2 включно допускається передбачати евакуаційний вихід з поверху секції на одну сходову клітку. При цьому в кожній квартирі, розташованій на висоті понад 15 м слід передбачати аварійні виходи по 6.20 а), б) або в) СНиП 21-01-97.

Для квартири, розташованої на двох поверхах (рівнях), допускається не передбачати вихід у сходову клітку з кожного поверху за умови, що приміщення квартири розташовані не вище 6-го поверху і поверх квартири, що не має безпосереднього виходу в сходову клітку, забезпечений додатковим виходом в відповідно до вимог цього пункту.

1.26. * У житлових будинках коридорного (галерейного) типу заввишки до 28 м включно при загальній площі квартир на поверсі 500 м2 і більше загальні коридори (галереї) повинні мати виходи не менше ніж на дві звичайні сходові клітки 1-го типу. При загальній площі менше 500 м2 допускається вихід на одну звичайну сходову клітку 1-го типу. При цьому в торцях коридору (галереї) слід передбачати виходи на зовнішні сходи 3-го типу.

При розміщенні звичайної сходової клітки в торці будинку допускається при дотриманні вимог табл.2 влаштування одних сходів 3-го типу в протилежному торці коридору (галереї). У двоповерхових гуртожитках V, IIIб ступенів вогнестійкості сходи 3-го типу повинні вести до позначки підлоги першого поверху.

1.27. * У житлових будинках для IV кліматичного району і IIIб кліматичного підрайону висотою не більше 28 м допускається влаштування замість сходових клітин зовнішніх відкритих сходів з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше 1 год.

1.28. У I - III кліматичних районах при всіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати тамбури глибиною не менше 1,2 м, а в будинках для людей похилого віку та сімей з інвалідами - глибиною не менше 1,5 м і шириною не менше 2,2 м. подвійні тамбури при вході до житлових будинків слід проетіровать в залежності від поверховості та району будівництва згідно табл.4.

Таблиця 4.

 Середня температура найбільш холодної п'ятиденки, ° С  Подвійний тамбур в будівлях з числом поверхів
 Мінус 20 і вище  16 і більше
 Нижче мінус 20 до мінус 25 включно.  12 ««
 «« 25 «« 35 «  10 ««
 «« 35 «« 45 «  4 ««
 Нижче мінус 40  1 ««

Примітка. При безпосередньому вході в квартиру в одноквартирних і блокованих будинках подвійний тамбур слід проектувати при температурі найбільш холодної п'ятиденки мінус 35 ° С і нижче.Будівлі та споруди. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. | ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО БУДИНКІВ ВИСОТОЮ більше 28 м
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати