Головна

Концепти адресата і автора в жанрі | Історія і ігровий компонент | Як жанр політичного дискурсу | Про канони внутріжанровой інтеракції | Люди хочуть бути біля нього завжди | Дискурсивні особливості текстів | Напад на ОМОН в Грозному | Тональність як компонент моделі мовного жанру | Наратив як діалогічний жанр | додаток |

Про деякі компонентах жанру прохання

  1. II.VI. Окремі погляди деяких вчених на виправлення книг в XVII столітті.
  2. Біохімічні зміни в сполучної тканини в процесі старіння і при деяких патологічних станах.
  3. Вальтер Скотт, як творець жанру історичного роману
  4. Вплив деяких факторів на токсичність О. Г. дизелів
  5. Питання Побутова казка. Ознаки жанру.
  6. Питання Казка про тварин в дитячому читанні. Ознаки жанру.
  7. Вибір мовних засобів і мовного жанру визначається насамперед предметно-змістовими завданнями (задумом) мовного суб'єкта (або автора);

Жанр прохання є ввічливе спонукання адресата до дії, поданого на користь мовця. Оскільки адресат не зобов'язаний виконувати дію, про який його просять, мовець прагне побудувати своє висловлювання таким чином, щоб воно якомога ефективніше впливало на співрозмовника. Для мовця нерідко виявляється важливим оформити не тільки власне прохання, а й супроводити її "етикетних компонентами", до яких зазвичай відносять прохання про прохання і обгрунтування звернення з проханням [Карасик, Шейгал 1991: 35]. Метою статті є вивчення функціонування висловлювань, які супроводжують власне прохання в англійській драмі ХХ століття. Всього проаналізовано 500 діалогічних єдностей з вихідної реплікою-проханням.

У дослідженому матеріалі використання мовцем прохання про прохання зареєстровано в єдиному прикладі. Зарубіжні лінгвісти подібну мовну тактику називають "preparator" [The CCSARP Coding Manual 1989: 287]: хто говорить за допомогою такого висловлювання як би готує адресата до власне прохання. пор .:

Maire: Anne, honey, do something for me.

Anne: What will I do?

Maire: You'll meet father coming up with Brian, and take him away.

Anne: And will you tell me everything to-night? (Anne goes out ...) [P. Colum].

На наш погляд, мовець використовує прохання про прохання тоді, коли він вважає, що існують певні перешкоди для виконання дії. Це або труднощі дії, або небажання адресата його виконати. Одиничний приклад використання подібного висловлювання в текстах драматичних творів, мабуть, пояснюється тим, що часте використання прохання про прохання в мові персонажів може дещо затягти розвиток сюжету. Можна зробити припущення про те, що в живої розмовної мови прохання про прохання використовується набагато частіше.

Як обґрунтувань для прохання можуть використовуватися різні за характером висловлювання. Деякі лінгвісти пропонують називати подібні висловлювання "pre-requests" [Tsui 1994: 110-111]. На наш погляд, це визначення не зовсім вдало, так як обгрунтування звернення з проханням може не тільки передувати власне прохання, а й слідувати за нею.

У дослідженому матеріалі найчастіше зареєстровано пояснення говорить причин, що спонукали його звернутися з проханням. Таке пояснення може розташовуватися як безпосередньо перед проханням, так і відразу ж після неї. Зарубіжні лінгвісти називають подібні висловлювання "grounder" [The CCSARP Coding Manual 1989: 287]. наприклад:

[Старий слуга - господині будинку]

- I must see my daughter. Have the goodness to send for her, m'lady. (Lady Cheshire goes to the billiard-room, and calls: "Freda, come here, please.") [J. Galsworthy];

[Фотограф - новому начальнику]

- Oh, sir, would you keep your stand just for a minute. A photograph of you is required!

- May I ask who you are, sir? [P. Colum].

Виявлено, що при спілкуванні в офіційній обстановці тільки нижчий за статусом говорить супроводжує своє прохання поясненням причин, які змусили його просити адресата про що-небудь. Хто говорить зазвичай посилається на якісь об'єктивні, незалежні від нього причини.

При спілкуванні в сімейному та дружньому колі говорить також може супроводжувати своє прохання поясненням мотивів, які спонукали його звернутися з проханням. У подібних ситуаціях спілкування ці мотиви носять, як правило, особистий характер. пор .:

[Розмова подруг]

- Sit down for a while, Sally; it's a long time since I was speaking to you. (Sally sits down besides Ellen) [P. Colum];

[Дружина - чоловікові]

- You'll wake everybody in the house; can not you speak quiet?

-  [More loudly still] What do I care for anybody in the house? ... [S. O'Casey].

Комунікація в родині і серед друзів відрізняється більшій свободою вербальної поведінки співрозмовників, ніж в інших ситуаціях спілкування. Якщо при зверненні до вищестоящого за соціальним станом співрозмовника характерно супровід власне прохання поясненням причин, що спонукали говорить звернутися з проханням, то при спілкуванні членів сім'ї і друзів власне прохання може супроводжуватися також і іншими висловлюваннями.

Наприклад, прохання супроводжується обіцянкою чогось з боку мовця у відповідь на виконання адресатом бажаного дії:

[Розмова друзів]

- Stay here and I'll be as nice to you as if we were in another house.

- Are you not coming out with me? [P. Colum].

Обгрунтуванням звернення з проханням може служити прояв турботи з боку мовця по відношенню до адресата:

[Розмову сестер]

- Will not you go back to bed? Please do! You'll be so much more comfortable.

-  [Rushing at stove] Where's the coffee? Where's the coffee-pot? Is that water boiling? [D.H. Lawrence].

Звертаючись з проханням, що говорить може намагатися переконати адресата в тому, що виконання дії не займе у нього багато часу (або не утруднить його):

[Розмова друзів]

- Will you play it [The piece - Т. З.] for us? Half a minute. (Barker goes out after Nellie. Through the open door comes the crashing sound of the miner's banging through "The Maiden's Prayer" on an old sharp-toned piano.) [D.H. Lawrence].

Власне прохання може супроводжуватися висловлюваннями, що вказує на те, що мовець не прагне "нав'язати" адресату виконання дії. Зарубіжні лінгвісти називають такі висловлювання "imposition minimizer" [Ibid: 288]. наприклад:

[Розмова друзів]

- If you're bringing in your snap can you bring mine with you?

- Aye [D. Storey].

В одному прикладі, бажаючи посилити вплив на адресата, що говорить супроводжує своє прохання загрозою:

[Розмову сестер]

- Annie, will you give me that coffee-pot at once or I shall lose my temper?

- [Thrusting the pot at Sarah] Oh, go on have the damn thing then [A. Ayckbourn].

Таким чином, досліджений матеріал дозволяє виділити в якості компонентів жанру прохання не тільки власне прохання, але також прохання про прохання і обгрунтування звернення з проханням. Прохання про прохання є своєрідною "підготовкою" адресата до виконання власне прохання. Особливістю прохання про прохання є те, що вона не називає конкретну дію, до якого спонукає адресат. З її допомогою мовець викликає у адресата інтерес до власне прохання, так як зазвичай у відповідь на прохання про прохання адресат запитує про бажаному для мовця дії.

Використання висловлювань, які дають обгрунтування звернення з проханням, залежить від обстановки спілкування і характеру взаємин комунікантів. При спілкуванні в офіційній обстановці з вищим за соціальним статусом співрозмовником обґрунтуванням для прохання, як правило, є пояснення об'єктивних причин, які змушують просити про що-небудь.

При комунікації в родині і серед друзів обґрунтування звернення з проханням набагато різноманітніше. Це пояснення суб'єктивних причин, які змусили звернутися з проханням; обіцянку або прояв турботи з боку мовця; переконання адресата в простоті дії і в ненав'язливості прохання; нарешті, загроза. Супровід власне прохання обґрунтуванням звернення з проханням в будь-якій ситуації спілкування покликане підвищити ефективність впливу на співрозмовника.

ЛІТЕРАТУРА

Зотеєва Т. С. Діалогічне єдність в жанрі прохання і його еволюція в англійській драмі XVI-XX ст .: Автореф. дис. ... Канд. філол. наук. М., 2001.

Карасик В. І., Шейгал Є.І. Градація мовного етикету // Матеріали республіканської науково-методичної конференції "Питання вдосконалення навчання (іноземному) мови як засобу міжнаціонального спілкування". Харків, 1991. Ч. 2.

The CCSARP Coding Manual // Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norwood, 1989.

Tsui A. English Conversation. Oxford, 1994..

 Жанр прохання в неофіційному спілкуванні: риторичне аспект | Т. В. Дубровська, М. А. Корміліцин
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати