Головна

Перелік документів для субпостачальників, що належать до суб'єктів малого та середнього підприємництва (п.4.24) | Вимоги до оформлення Заявки на участь в запиті пропозицій | Ціна заявки на участь в Запиті пропозицій без ПДВ, руб. | Комерційна пропозиція (Форма2) | Відомості про ділову репутацію Учасника (Форма 3.4.) | Згода на обробку персональних даних | Довідка про виконання Учасником поставок (Форма 5.1) | Біографічна довідка фахівця | Лист банку Замовнику | Лист банку Замовнику |

Лист - підтвердження Організатору

  1. III-IV Рівні. Курація хвороби. Аналіз результатів обстеження и лікування. Форма Перевірки: протокол обстеження, уснея чи письмове опитування, вирішенню сітуаційніх завдань.
  2. автоматичне лист
  3. Алгоритм письмовий виконан завдання
  4. Добровільне підтвердження відповідності
  5. Документальне підтвердження витрат
  6. За письмове мовлення віставляють такоже одну оцінку: на основе підрахунку допущених недоліків за Зміст и помилок за мовне оформлення, ураховуючі їх співвідношення.
  7. Завдання 1. Скласти лист-претензію.

Ми, ___, справжнім підтверджуємо

Назва організації

відсутність в учасника закупівлі фізичної особи або у керівника, членів колегіального виконавчого органу або головного бухгалтера юридичної особи - учасника закупівлі судимості за злочини в сфері економіки а так само невжиття щодо зазначених фізичних осіб покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, які пов'язані з постачанням товару, виконанням роботи, наданням послуги, які є об'єктом предмета договору.

___

(Підпис, М. П.)

___

(Прізвище, ім'я, по батькові підписала, посада)


5.1. Опис документів, що містяться в заявці на участь в запиті пропозицій (Форма 13)

Додаток 11 до листа про подання Заявки № ___ від «___» ___ року.

на участь в запиті пропозицій № 102 / Лазурна / 14-500 / 11.12.14 / З

 №№ п \ п  Найменування  Кількість листків  Номерастраніц
     
     
     
 ...      
 Перелік документів, що підтверджують відповідність Учасників кваліфікаційним вимогам
     
     
     
 ...      
 Перелік документів, що підтверджують правоздатність Учасників
     
     
     
 ...      
 Перелік документів субпостачальників / субпідрядників / співвиконавців Учасника (перерахувати)
   ...    
 Інші документи (перерахувати).
   ...    
   ВСЬОГО листів (кількість пронумерованих, скріплених печаткою і завірених підписом уповноваженої особи Учасника листів, включаючи опис):  

Керівник організації / ___ (ПІБ)

м.п. Дата / ___ / ___


5.1. Направлення на процедуру розкриття конвертів із заявками на участь у Запиті пропозицій (Форма 14) [14].Зразок листа (гарантія відвантаження) підприємства-виготовлювача Товару на адресу Замовника (Форма 10) | Предмет договору
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати