Головна

Методичні вказівки до вирішення транспортної задачі

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  5. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  6. I. Мета та завдання зліт
  7. I. Мета і завдання роботи.

Методичні вказівки і завдання

до виконання домашньої роботи № 2 «Пошук рішень»

У домашній роботі № 2 розглядається і вирішується завдання лінійного програмування, яка є досить поширеною завданням прийняття оптимальних рішень. Цей метод застосовується для вирішення транспортних завдань, моделювання систем управління запасами, моделювання виробничого процесу, завдань розміщення і розподілу обладнання, завдання розподілу капіталовкладень, завдань топологічної оптимізації, завдань маршрутизації руху транспорту, оптимізації резервування, завдань про критичному шляху, завдань складання розкладу паралельно діючих машин і багатьох інших оптимізаційних задач.

Для студента буде запропонована до вирішення одна транспортна задача і одна задача по розподілу ресурсів.

Номери завдань визначаються по Вашому дня народження.

Методичні вказівки до вирішення транспортної задачі

Розглянемо наступну транспортну задачу. Для будівництва чотирьох об'єктів використовується цегла, що виготовляється на трьох заводах. Щодня кожен з заводів може виготовити 100, 150 і 50 умовних одиниць цегли (пропозиція постачальників). Потреби в цеглі на кожному з об'єктів, що будуються щодня складають 75, 80, 60 і 85 умовних одиниць (попит споживачів). Тарифи перевезень однієї умовної одиниці цегли з кожного із заводів до кожного з об'єктів, що будуються задаються матрицею транспортних витрат С.

Потрібно скласти такий план перевезень цегли до споруджуваних об'єктів, при якому загальна вартість перевезень буде мінімальною.

Для вирішення транспортної задачі на персональному комп'ютері з використанням EXCEL необхідно:

1. Ввести вихідні дані в комірки робочого листа EXCEL;

2. Розмаїття блоки осередків на робочому аркуші EXCEL, необхідні для моделювання обсягів перевезень, а також для формування елементів математичної моделі і цільової функції;

3. Сформувати на робочому аркуші EXCEL елементи математичної моделі і цільову функцію;

4. Налаштувати програму «Пошук рішення» і виконати її.Додаток А | Розмітка блоків осередків робочого аркуша EXCEL

Формування елементів математичної моделі | Формування цільової функції | Завдання 1 | завдання 2 | завдання 4 | завдання 5 | завдання 6 | завдання 8 | завдання 9 | завдання 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати