На головну

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  1. Аксіома повної впорядкованості, або укомплектованості.
  2. Аналіз нормативно-технічної документації на методи проведення замірів шкідливих виробничих факторів з метою визначення числа вимірів
  3. Аналіз технічної оснащеності підприємства. Аналіз ефективності використання основних фондів
  4. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ прогресивних НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ РЕА
  5. Бланки-зразки первинної документації
  6. Вступ. Загальні відомості про Єдину систему програмної документації (ЕСПД).
  7. Взаємозв'язок технічної і тактичної підготовки

ЕСКІЗ МОДЕЛІ

Відстань між найменуванням частини і розділу, а також найменуванням розділу і текстом - один 1,5 інтервал або два - 1 інтервалу.

Титульна сторінка

Титульний лист оформляється відповідно до зразка, представленому в дод. А, рис. А.1. У верхній частині титульного аркуша вказується найменування навчального закладу шрифт 12, літери рядкові. По центру титульного аркуша пишеться найменування теми 16 напівжирним шрифтом прописними (великими) буквами. Через 2 інтервали нижче пишеться Пояснювальна записка 14 звичайним шрифтом прописними літерами. Через 2 інтервали нижче 16 звичайним шрифтом прописними (великими) буквами пишеться КП. (Курсовий проект), 262019. (код професії), 14 (останні дві цифри року випуску), 05 (порядковий номер студента в списку журналу успішності), ПЗ (пояснювальна записка). Через 2 інтервали нижче пишеться Курсовий проект 14 звичайним шрифтом прописними літерами.

Нумерація аркушів пояснювальної записки

Нумерація аркушів виконується арабськими цифрами внизу сторінки з вирівнюванням від центру. Титульний лист, зміст включаються в загальну нумерацію, але номер на них не ставиться.

посилання

У тексті можна робити посилання на використані джерела в цілому. Номер джерела зі списку літератури укладають в квадратні дужки після тексту [5]; якщо по тексту наводиться цитата, то посилання робиться наступним чином: [5, с.33].

При посиланнях в тексті на структурні елементи роботи або інші форми подання матеріалу необхідно вказувати їх назву і порядковий номер. Наприклад: «... в розділі 2 були розглянуті ..», «..на рис.1», «..в дод. А ». При повторній посиланням, (див. Рис.1).

Якщо в тексті наводиться тільки одна таблиця, малюнок, додаток їх порядковий номер не вказують «..на малюнку», «..в додатку».записки | таблиці

Пояснювальна записка | курсового проекту | ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИЙ ОПИС МОДЕЛІ | ВИБІР І ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ | ВИБІР І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ | ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК ПОТОКУ | ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ | ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ лекал і ВІДСОТКИ межлекальних випад | ВИСНОВОК | ФОРМУЛИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати