На головну

ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

  1. A. Для скорочення кількості арифметичних операцій при обчисленні функцій.
  2. II. Проектування технологічного процесу
  3. VII. Регламент переговорів при виконанні операцій по закріпленню залізничного рухомого складу на станційних залізничних коліях
  4. Автоматизоване проектування технологічних процесів методом адресації
  5. Автоматизоване проектування технологічних процесів методом синтезу
  6. Адаптивна виховна система і її проектування
  7. Аналіз і проектування індивідуальної ФРВ

При комплектуванні неподільних операцій в організаційні враховують не тільки умови узгодження операцій, але і умови комплектування.

- Дотримуються послідовність і неподільність неподільних операцій.

- Дотримуються спеціальність робіт.

- В одну організаційну комплектують неподільні операції однакових або суміжних розрядів, причому найбільша витрата часу повинна припадати на вищий розряд.

- При комплектуванні операцій треба прагнути до того, щоб на кожній операції оброблялося можливо меншу кількість деталей.

- Для більш повного завантаження потоку перші операції потоку рекомендується не довантажувати, а останні перевантажувати в межах допустимих відхилень.

На підставі виконаного комплектування неподільних операцій в організаційні складають схему поділу праці, яка є основним технічним документом для розстановки робочих місць і устаткування, оснащення робочих місць, контролю процесу і розрахунку заробітної плати.

Схему розподілу праці представляють в таблиці.

Таблиця 6 - Технологічна схема одномодельного потоку.

 Номер операції  Найменування секції, групи (вузла)  Вид робіт  Раз-ряд  Нор-Маври-мени, с.  кількість робочих  Нормавира-лення, штук  Клас (марка) обладнан-ня, прис-пособленія
 Орга-низу-Ціон-ної  Неде-Лімою  рас-чет-ве  фак-ти-чес-кое

Технологічну схему заповнюють таким чином:

Стовпчик 1. Записують номер організаційної операції.

Стовпчик 2. Беруть номер проектованої послідовності і об'єднують номера неподільних операцій в одну організаційну.

Стовпчик 3. Всі дані з проектованої послідовності.

Стовпчик 4. Записують початковою літерою вид роботи, що залежить від при міняти обладнання і пристосувань.

Стовпчик 5. Розряд вибирають з тарифно-кваліфікаційного довідника.

Стовпчик 6. Норму часу вибирають відповідно до умов узгодження, тобто беруть в допустимих розмірах від мінімуму до мінімуму.

Стовпчик 7. Кількість робочих визначають за формулою:

 (4)

де: N р - кількість робочих;

Nвр. - Норма часу на організаційну операцію, хв .;

? - такт, хв.

Стовпчик 8. округляється розрахункова кількість робочих до цілого числа.

Стовпчик 9. Норму вироблення (Нвир.) Визначають за формулою:

 (5)

де: Nвир. - Норма вироблення, од .;

Rсм. - Тривалість зміни, хв .;

Nвр. - Норма часу на організаційну операцію, хв .;

Тривалість зміни в роботі дорівнює Rсм. = 480 хв.

Стовпчик 10. Устаткування беруть з проектованої послідовності.ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК ПОТОКУ | ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ лекал і ВІДСОТКИ межлекальних випад

Пояснювальна записка | курсового проекту | ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИЙ ОПИС МОДЕЛІ | ВИБІР І ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ | ВИБІР І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ | ВИСНОВОК | записки | КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦІЇ | таблиці | ФОРМУЛИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати