загрузка...
загрузка...
На головну

Обсягу незавершеного виробництва | Визначення чисельності працюючих | Основних виробничих робітників | Ремонтом обладнання (транспорту) | Фахівців, службовців і МОП | Середні показники по праці | Зведення обладнання цеху, капіталовкладення | Розрахунок середньорічного нормативу оборотних коштів | Фінансові результати діяльності | аналіз рентабельності |

натуральному вираженні X,

  1. Якщо віднести прибуток в грошовому вираженні до всього авансованого капіталу, то отримаємо математичне
  2. Пільги в натуральному вираженні.
  3. Оцінка основних фондів у вартісному вираженні.
  4. Показник вироблення в натуральному вартісному вираженні
  5. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ - це випуск продукції в натуральному або грошовому вираженні в одиницю часу.
  6. Виробнича програма швейного потоку в натуральному вираженні

тис.шт.

Мал. 1. Графік рентабельності

Розрахунок економічної ефективності

організаційно-технічного заходу

Найменування заходу: впровадити машину (напівавтомат) ........ кл.

на операції .....................................

натомість ............................................

Примітки. 1. По одному з обраних на виробничій практиці заходів щодо впровадження нового високопродуктивного обладнання (вказати клас, тип) необхідно привести вихідні дані, розрахувати показники економічної ефективності, зробити висновки.

2. Вихідними даними для розрахунку ефективності є:

а) діючі і проектовані типи (класи) обладнання, методи обробки, форми організації потоку, найменування технологічних операцій, продуктивність і вартість обладнання;

б) трудомісткість обробки на даній операції або їх групі

(tОП 1 , tОП 2);

в) розцінки на ці операції до і після впровадження заходу

(?1 , ?2);

г) норма витрати матеріалу до і після впровадження та ін.

Вихідні дані для розрахунку ефективності наводяться в табл. 16.

Таблиця 16

Вихідні дані для розрахунку

 Найменування обладнання (тип, клас)  Найменування і розряд організаційних операцій  Норма часу tОП, з  розцінка  , Р.  Зміна розцінки, р. «+» - Збільшення, «-» - зниження
 проектованих (вводяться)  діючих (виведених)  проектована  діюча  проектована  діюча
 Введене              
 ...              
 ...              
 Коротке              
 ...              
 ...              

Примітка: крім цих, можуть бути дані щодо найменування та зміни норм витрати і вартості матеріалів на виріб.

Методичною основою для розрахунку економічної ефективності служать методики, що застосовуються в галузях народного господарства [7]. Розрахунок виконується в три етапи.

1 етап. Визначення сумарної економії за собівартістю

на одиницю продукції

Економія по заробітній платі:

,

де ,

,

 - Секундна тарифна ставка першого розряду, р .;

 - Тарифний коефіцієнт i-го розряду;

 - Планований відсоток доплат до заробітної плати;

 - Відсоток відрахувань на соціальні потреби, рівний 35,6%.

Економія за матеріалами:

а) за рахунок зниження норм витрат матеріалів:

;

б) за рахунок зниження цін на матеріали:

,

де и  - Норма витрати матеріалів до і після впровадження заходу, м2;

и  - Оптова ціна одиниці матеріали до і після впровадження заходу, р.

Економія по умовно-постійних витрат - за рахунок збільшення випуску продукції:

,

де  - Сума умовно-постійних витрат на одиницю продукції до впровадження організаційно-технічного заходу, р .:

,

 - Цехові витрати на одиницю продукції з калькуляції, р.

(Табл. 12);

 - Общефабрічние витрати на одиницю продукції з калькуляції, р. (Табл. 12);

 - Відсоток збільшення обсягу випуску продукції:

,

 Порядок побудови графіка беззбитковості | За 1 семестр 2014-2015 навчального року
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати