На головну

Агрегатний розрахунок випуску продукції по цеху | Організаційний розрахунок основного потоку | Обсягу незавершеного виробництва | Визначення чисельності працюючих | Основних виробничих робітників | Ремонтом обладнання (транспорту) | Фахівців, службовців і МОП | Середні показники по праці | Зведення обладнання цеху, капіталовкладення | Розрахунок середньорічного нормативу оборотних коштів |

аналіз рентабельності

  1. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  2. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  6. II. Оцінка аналізів сечі.
  7. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Головне завдання побудови графіка рентабельності полягає у визначенні точки беззбитковості - точки, для якої сума отриманої виручки від реалізації продукції дорівнює сумі собівартості, тобто прибуток дорівнює нулю. Визначимо точку беззбитковості для основного вироби.

Для цього використовуємо такі дані:

Оптова ціна одиниці продукції (ЦГУРТ), Р. (Табл. 12).

Річний обсяг виробництва в натуральному вираженні Аг, тис. Од. (Табл. 1).

Постійні витрати  , Тис. Р .:

де  - Сума статей калькуляції 6 ? 10 (табл.12).

4. Змінні витрати  , Тис. Р .:

де  - Сума статей калькуляції 1 ? 5 (табл.12).

5. Повна собівартість основного вироби за рік  , Р .:

де  - Повна собівартість одиниці продукції основного вироби, р.

(Табл. 12).

6. Обсяг товарної продукції по першому потоку в оптових цінах  , Тис. Р. (Табл.13).

Точку беззбитковості можна також знайти аналітичним способом:

якщо підприємство випускає один вид продукції:

;

- Якщо підприємство випускає широку номенклатуру продукції:

,

де  - Ціна одиниці продукції i-го виду, р .;

 - Частка випуску i-го виду продукції в загальному обсязі виробництва.

 Фінансові результати діяльності | Порядок побудови графіка беззбитковості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати