На головну

Агрегатний розрахунок випуску продукції | Агрегатний розрахунок випуску продукції по цеху | Організаційний розрахунок основного потоку | Обсягу незавершеного виробництва | Визначення чисельності працюючих | Основних виробничих робітників | Ремонтом обладнання (транспорту) | Фахівців, службовців і МОП | Середні показники по праці | Зведення обладнання цеху, капіталовкладення |

Фінансові результати діяльності

  1. I. Аналіз діяльності школярів
  2. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  3. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  5. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу
  6. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
 найменування показника  Сума, тис. Р.
 1. Виручка від реалізації продукції  
 2. Собівартість реалізованої продукції  
 3. Балансовий прибуток  
 4. Платежі до бюджету з прибутку  
 5. Чистий прибуток  
 6. Розподіл чистого прибутку  
 6.1. Резервний фонд  
 6.2. фонд накопичення  
 6.3. фонд споживання  
 6.4. Нерозподілений прибуток  

Планування рентабельності виробництва

Рентабельність виробництва служить одним з найважливіших показників ефективності кінцевої діяльності підприємств, а також конкурентоспроможності та прибутковості виробництва товарів і послуг. Порівняння ефективності фінансової діяльності підприємств різних масштабів діяльності, виробничого призначення і форм власності проводиться зазвичай не в абсолютних, а у відносних показниках. Рентабельність характеризує ступінь прибутковості підприємства, рівень його прибутковості або співвідношення доходів на одиницю витрат.

рентабельність виробництва є відносним показником ефективності використання основних фондів  і оборотних коштів  підприємства. Вона може бути загальної и розрахункової  , Визначається за такими формулами:

рентабельність товарообігу або продажів Рт, що характеризує відношення прибутку від реалізації продукції  до виручки від реалізації продукції в оптових цінах :

фінансова рентабельність - Відношення чистого прибутку підприємства  до виручки від реалізації продукції в оптових цінах :


рентабельність капіталу або власних коштів  визначається співвідношенням чистого прибутку підприємства  і акціонерного капіталу з резервами  . Вона є важливим стимулом для залучення нових акціонерів і розширення діяльності компаній:

 Розрахунок середньорічного нормативу оборотних коштів | аналіз рентабельності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати