На головну

Агрегатний розрахунок випуску продукції | Агрегатний розрахунок випуску продукції по цеху | Організаційний розрахунок основного потоку | Обсягу незавершеного виробництва | Визначення чисельності працюючих | Основних виробничих робітників | Ремонтом обладнання (транспорту) | Фахівців, службовців і МОП | Фінансові результати діяльності | аналіз рентабельності |

Зведення обладнання цеху, капіталовкладення

  1. А) Морфофизиологические особливості-і поширення видів орхідних підродини СYPRIPEDOIDEAE LINDL. І. черевичка сьогодення на Уралі. Флористична зведення.
  2. Аналіз використання виробничої потужності та устаткування підприємства
  3. Аналіз небезпек обладнання і технічних систем
  4. Аналіз ефективності використання виробничого обладнання.
  5. Безпека технологічного обладнання
  6. У підборі методів навчання, організації, відборі фізкультурного обладнання статева ознака не мав значення.

За зведенням обладнання основного потоку, виходячи з діючих цін в проектованому періоді і характеристик ремонтної складності [6], в формі табл.10 розраховується балансова вартість обладнання швейного цеху в оптових цінах (  ):

,

де  - Коефіцієнт, що враховує витрати, пов'язані з доставкою та монтажем обладнання (  = 1,1).

Таблиця 10

Зведення обладнання потоку, цеху

 Найменування обладнання та транспортних засобів, їх клас, марка  Кількість в виробництві  , Од.  Кількість умовних одиниць ремонтної складності  Оптова ціна  , Р.
 механічної частини  електричної частини  1 оди-ниці  всього: гр.7хгр.2
 1 одиниці  всього  1 одиниці  всього
 універсальне              
 ...              
 спеціальне              
 ...              
 Праски              
 ...              
 преси              
 ...              
 Транспортні засоби              
 ...              
 силове обладнання              
 ...              
 Разом з потоку: х   х   х   х
 Разом по цеху *: х   х   х   х

* Показники по цеху розраховуються пропорційно кількості робочих-відрядників за допомогою коефіцієнта перерахунку:

,

де  - Явочне кількість робітників-відрядників в цеху в одну зміну;

 - Явочне кількість робітників-відрядників в цеху в першому потоці.

Примітки. 1. Вартість передавальних пристроїв, інструментів, інвентарю та іншого обладнання береться за даними підприємства (відсотком від підсумків граф 4, 6, 8).

- При розрахунку граф 3 і 5 користуватися [6].

Для визначення середньорічної вартості основних фондів цеху необхідно до балансової вартості обладнання додати вартість промислової будівлі, неврахованого устаткування і цінного інвентаря.

Вартість обладнання, неврахованих транспортних засобів та іншого інвентарю підготовчого, розкрійного та інших цехів приймається в розмірі 35% від вартості обладнання швейного цеху:

.

Тоді вартість обладнання підприємства дорівнює:

.

Вартість будівлі швейного цеху  визначається виходячи з вартості 1м2 виробничих цехів промислових будівель  (За даними проектних організацій або підприємства), площі на одного робітника  [4] і кількості основних виробничих робітників в одну зміну :

.

Вартість інших виробничих цехів і споруд  прийняти в розмірі 40% від вартості швейного цеху:

.

Вартість побутових приміщень  приймають рівною 30% від вартості виробничих будівель :

;

;

.

Таким чином, загальна сума капітальних вкладень цеху  , Тобто вартість основних фондів  , Дорівнює сумі витрат на будівлі та споруди плюс балансова вартість обладнання:

.

6. Визначення собівартості і рентабельності вироби

Найважливішим фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток від реалізації продукції, яка, в свою чергу, залежить від собівартості і якості продукції, а також масштабів виготовлення і продажу товару. Економія витрат виробництва - найважливіша складова частина його ефективності.

Для укрупненого розрахунку собівартості річного випуску продукції спочатку здійснюється калькулювання основного вироби (табл. 11 і 12), потім дається обгрунтування розміру рентабельності продукції, а також рівня оптових і відпускних цін.

планова калькуляція

Виріб - __________________

вказати

Група тканини верху - _________________

вказати

Полнотная група, розмір, ріст - ___________________

вказати

Стаття 1. Витрати на матеріали.

Розрахунок матеріальних витрат представлений в табл. 11.

Таблиця 11

Розрахунок матеріальних витрат

 Найменування матеріальних витрат  Одиниця виміру  Технічна норма витрати  Оптова ціна за одиницю виміру, р.  Сума витрат, р.
 базова  проектована  базова  проектована
 Основні матеріали:            
 - Тканина верху м2          
 - Тканина підкладки м2          
 - Тканина приклада            
 - Тканина кишенькова м2          
 - Тканина і неткані матеріали для прокладки  м2          
 Разом вартість тканин            
 Швейні нитки:            
 - бавовняні м          
 - лавсанові м          
 - мононитка г          
 ґудзики  шт.          
 Застібка-блискавка м          
 тасьма м          
 підвісна талон  шт.          
 фірмовий знак  шт.          
 Тасьма-вішалка м          
 Разом вартість матеріалів            
 Уцінка маломірних залишків %          
 Транспортно - заготівельні витрати  %          
 Відсотки за кредит %          
 Разом матеріальних витрат         х х

Примітки:

1. Маломірні залишки враховуються по тканині верху:

,

де - Вартість тканини верху в оптовихценах, р .;

 - Планований відсоток уцінки залишків тканини верху,%.

2. Транспортно-заготівельні витрати  розраховуються за формулою

,

де  - Вартість матеріалів в оптових цінах;

 - Відсоток транспортно-заготовітельнихрасходов, прінімаетсяпо даними підприємства.

3. Чи плануються лише краткосрочниекредіти під товарно-матеріальні виробничі запаси.

Таблиця 12

Подальший розрахунок планової калькуляції на основний виріб, р.

 Номер і найменування статті калькуляції  Коротка методика розрахунку статті  Розрахунок в умовах
 діючого потоку  проек-тіруемого потоку
 Стаття 2. Відходи реалізовані (віднімаються)  Сума виходить від реалізації відходів верху  і підкладки :  ,  , де  - Відсоток межлекальних випадів (відповідно тканини верху і підкладки);  - Норма витрати тканини на виріб, м2;  - Вага 1м2 тканини, кг;  - Ціна 1 кг відходів.    
 Продовження табл. 12
 Стаття 3. Основна заробітна плата виробничих робітників    , де - сумарна розцінка в швейному потоці;  - Заробітна плата почасових на одиницю продукції: ;  - Доплати (за відпрацьований час) і премії, що входять в основну заробітну плату: ;  - Коефіцієнт, що враховує заробітну плату в інших цехах (в разі, якщо обробка виконується в швейному цеху, -  = 1,1 ? 1,15;  = 1,3 ? 1,4, якщо є обробний цех).    
 Стаття 4. Додаткова заробітна плата виробничих робітників   .      
 Стаття 5. Відрахування на соціальні потреби (єдиний соціальний податок)    , Де 0,26 - розмір єдиного соціального податку.    
 Стаття 6. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування  , де  - Відсоток витрат на утримання і експлуатацію устаткування (за даними підприємства).    
 продовження табл.12
 Стаття 7. Цехові витрати    , де  - Відсоток цехових витрат (за даними підприємства).    
 Стаття 8. общефабрічние витрати  , де  - Відсоток общефабрічние витрат (за даними підприємства).    
 Разом виробнича собівартість  Сума попередніх восьми статей калькуляції.    
 Стаття 9. Інші виробничі витрати  , де  - Відсоток інших виробничих витрат планується з урахуванням податків і зборів, що відносяться на собівартість продукції (за даними підприємства).    
 Разом фабрично-заводська собівартість   .    
 Стаття 10. Позавиробничі (комерційні) витрати  , де  - Відсоток позавиробничих (комерційних) витрат (за даними підприємства).    
 Разом повна собівартість   .    
 рентабельність виробу  ,%  За погодженням з викладачем або за даними підприємства.    
 Закінчення табл. 12
 Оптова ціна виробу .    
 Прибуток на одиницю виробу   .    
 Вільна відпускна ціна   .    
 Фактична вартість обробки виробу   ; .    
 Випуск виробів в рік  Взяти з агрегатного розрахунку (табл. 1).    
 Зростання продуктивності праці на виріб  ,%  , де  - Час обробки виробу до заміни обладнання в потоці, ч;  - Час обробки виробу після заміни обладнання в потоці, ч.    
 Прибуток на рік за основним виробу   .    
           

План виробництва продукції

Далі виконується розрахунок плану виробництва у вартісному вираженні. Виробнича програма формується для забезпечення виконання плану продажів в конкретному періоді с урахуванням використання наявних у підприємства виробничих потужностей і очікуваних цін на продукцію в планованому періоді. План виробництва оформляється у вигляді табл. 13.

Собівартість річного випуску продукції  по всьому асортименту цеху розраховується виходячи із середньої рентабельності продукції по цеху:

,

де  - Випуск продукції в оптових цінах в рік, тис. Р. (З табл. 13);

 - Середній відсоток рентабельності виробів цеху (з урахуванням асортименту додаткових потоків),%.

Таблиця 13

План виробництва продукції підприємства на ____________

період

 № потоку, найменування вироби  Оптова ціна виробу, р.  Вільна відпускна ціна виробу, р.  Фактична вартість обробки виробу, р.  Плановий випуск продукції в рік
 в натуральному вираженні, тис. од.  в оптових цінах, тис. р.  у вільних відпускних цінах, тис. р.  в ФСО, тис. р.
 
 1.              
 2.              
 ...              
 Разом:         х х х

Примітки. 1. Ціни на додаткові вироби (крім основного) беруться за даними підприємства.

У графах 6-9 підрахувати підсумкові величини по цеху.

Фактичну вартість обробки додаткових виробів  розрахувати за такими формулами:

;

,

де  - Фактична вартість обробки основного вироби, р. (Табл. 12);

 - Коефіцієнт, що враховує вплив зміни часу обробки виробу на його вартість обробки;

,  - Час обробки основного і додаткових виробів відповідно, ч. (Табл.1).

 Середні показники по праці | Розрахунок середньорічного нормативу оборотних коштів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати