загрузка...
загрузка...
На головну

Агрегатний розрахунок випуску продукції | Агрегатний розрахунок випуску продукції по цеху | Організаційний розрахунок основного потоку | Обсягу незавершеного виробництва | Фахівців, службовців і МОП | Середні показники по праці | Зведення обладнання цеху, капіталовкладення | Розрахунок середньорічного нормативу оборотних коштів | Фінансові результати діяльності | аналіз рентабельності |

Основних виробничих робітників

  1. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  2. II. Компонувальні схеми основних частин каркаса.
  3. IV Показники використання основних виробничих фондів
  4. V. Словник основних понять курсу
  5. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  6. Аксіома друга. Питання про виробничі відносини вторинний стосовно питання про тип життєдіяльності.
  7. Амортизаційні відрахування і їх використання на підприємстві. Фізичний і моральний знос основних фондів.

Прямий фонд заробітної плати робітників ФПР включає прямий фонд заробітної плати робітників-відрядників  і прямий фонд почасових :

.

Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробничих робітників швейного цеху представлений в табл.5 і 6.

Таблиця 5

Розрахунок прямого фонду заробітної плати робітників-відрядників швейного цеху на _____________

вказати період

 Номер потоку, найменування продукції потоку  Плановий випуск на рік  . од.  Сумарна розцінка на виріб  , Р.  Прямий фонд заробітної плати робітників-відрядників  , Тис. Р.
 1 ...      
 2 ...      
 3 ...      
 Разом по цеху:      

Примітки: 1) дані графи 2 - плановий випуск на рік по кожному потоку - виписуються з агрегатного розрахунку (табл. 1, графа 7);

2) графа 3 - сумарна розцінка (  ):

,

 =,

 =,

 =,

де  - Годинна тарифна ставка відрядника 1 розряду;

 - Середній тарифний коефіцієнт по потокам;

 - Витрата часу на i-е виріб (по потокам), ч.

Річний фонд оплати праці основних виробничих робітників  складається з наступних частин:

,

де  - Основні доплати до заробітної плати за відпрацьований час:

,

 - Стимулюючі виплати до заробітної плати (доплати за режим роботи та умови праці);

 - Премія за результати праці та якість виготовленої продукції;

К - Компенсаційні виплати до заробітної плати за невідпрацьований час (оплата відпусток, простоїв не з вини працівника).

Таблиця 6

Розрахунок тарифного фонду заробітної плати робітників-почасовиків швейного цеху на ____________

вказати

 Найменування професій (з табл.2)  розряд  Прийняте число робочих  , Чол.  Годинна тарифна ставка почасового  , Р.  Число годин роботи одного робітника в рік  , ч  Прямий фонд заробітної плати почасових  , Р.
 ...          
 ...          
 ...          
 Разом по цеху:          

Примітки. 1. Число годин роботи одного робітника в рік ТГ, ч, визначається наступним чином:

.

2. Прямий фонд заробітної плати почасових  , Р., Розраховується:

,

де  - Явочне кількість робітників-почасовиків i-го розряду;

 - Годинна тарифна ставка робітника-почасового i-го розряду.

Розрахунок річного фонду оплати праці виробничих робітників (укрупненно) привести в формі табл.7.

Таблиця 7

Структура річного фонду оплати праці виробничих робітників

 Відрядники, повременщики  Прямий фонд оплати праці  , Тис. Р.  стимулюючі виплати  Середній розмір премії  Разом основна зарплата за рік  , Тис. Р.  Компенсаційні виплати До  Фонд оплати праці за рік  тис. р.
 % від  тис. р.  % від  тис. р.  % від  тис. р.
 ...                  
 ...                  
 Разом: х   х   х х   х х

 

Примітка: плановані відсотки доплат до прямого фонду оплати праці (графи 3,5,8) брати за даними підприємства.

 Визначення чисельності працюючих | Ремонтом обладнання (транспорту)
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати