загрузка...
загрузка...
На головну

Агрегатний розрахунок випуску продукції | Агрегатний розрахунок випуску продукції по цеху | Основних виробничих робітників | Ремонтом обладнання (транспорту) | Фахівців, службовців і МОП | Середні показники по праці | Зведення обладнання цеху, капіталовкладення | Розрахунок середньорічного нормативу оборотних коштів | Фінансові результати діяльності | аналіз рентабельності |

Обсягу незавершеного виробництва

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  3. II. рахунок виробництва
  4. VII розділ: Витрати на підготовку і освоєння виробництва.
  5. аграрного виробництва
  6. Аграрний сектор в економіці. Земля як фактор виробництва.
  7. Адміністративно-правова організація в галузях матеріального виробництва.

У курсовому проекті необхідно зробити розрахунок обсягу незавершеного виробництва НП основного потоку. Спочатку потрібно заповнити табл. 2.

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку НП

 найменування показника  величина показника
 1. Тип  
 2. Потужність потоку в зміну  , Од.  
 3. Такт потоку  , Ч.  
 4. Форма організації швейного потоку (АГП, АП, конвеєр)  
 5. Кількість робочих по секціях кр, Чол.: - Заготівельна  
 - монтажна  
 - обробна  
 6. Кількість робітників у групі з максимальною трудомісткістю в заготівельної секції  , Чол.  
 7. Розмір транспортної партії в секціях  , Од.: - Заготівельна  
 - монтажна  
 - обробна  
 8. Вид транспортних засобів в секціях (междустолья, конвеєр)  
 9. Вид передачі зміни (знімний, незнімний)  
 10. Кількість приймальників готової продукції  , Чол.  
 11. Кількість контролерів ВТК Кк. до., Чол.  
 12. Кратність операцій в конвеєрному потоці  
 13. Крок гнізда (затиску) ?, м  
 14. Крок робочого місця Lрмi, м  

технологічний заділ :

,

де  - Заділ на запуск:

,

 - Потужність потоку в зміну, од .;

 - Заділ на робочих місцях:

,

 - Заділ на робочих місцях в заготівельної секції, залежить від форми організації в ній.

розрізняють:

1) агрегатно-групову (АГП) форму

,

де  - Транспортна партія в заготівельної секції, од .;

 - Кількість робочих в групі з максимальною трудомісткістю, чол.

2) агрегатную (АП)

,

де  - Кількість робочих в заготівельної секції, чол .;

 - Заділ на робочих місцях в монтажній секції:

,

де  - Транспортна партія в монтажній секції, од .;

 - Кількість робочих в монтажній секції, чол.

Якщо в монтажній секції застосовується конвеєр, то

і зачепив розраховується при визначенні транспортного зачепила надалі;

 - Заділ на робочих місцях в обробній секції, якщо вона є в цеху:

,

де  - Транспортна партія в обробній секції, од .;

 - Кількість робочих в обробній секції, чол.

Примітка. Якщо яка-небудь секція відсутня, то відповідний доробок на робочих місцях дорівнює нулю. Якщо ділення на секції немає, то зачепив на робочих місцях буде розраховуватися в цілому на потік.

Zвип - заділ на випуску:

1) відсутня обробна секція

,

де  - Кількість контролерів ВТК в потоці, чол .;

 - Кількість приймальників готової продукції, чол;

 - Кількість комплектовщиков готової продукції, чол. (Якщо є комплектування виробів);

2) є обробна секція

.

2. Транспортний заділ :

,

де  - Заділ на конвеєрі із суворим ритмом:

,

 - Довжина конвеєра, м:

,

 

 - Крок робочого місця, м;

 - Кількість робочих в монтажній секції, чол .;

 - Коефіцієнт, що враховує кількість робочих місць, що припадають на одного робітника:  = 1,1;

 - Крок затиску, м;

 - Міжсекційних зачепив; визначається, якщо є поділ на секції:

,

де  - Кількість секцій в потоці.

3. Оборотний заділ  розраховується, якщо є великі перепади кратності між операціями в потоках із суворим ритмом:

,

де  - Транспортна партія в тій секції, де є перепад кратності.

4. Обсяг незавершеного виробництва НП:

.

Примітка .Якщо процес знімний в потоці, то обсяг незавершеного виробництва потрібно збільшити вдвічі.

5. Розмір питомої незавершеного виробництва :

 (Змін).

Граничне значення розміру питомої незавершеного виробництва:

.

IV. Розрахунок тривалості виробничого циклу з активного часу :

,

де  - Такт потоку, ч.

V. Визначення тривалості виробничого циклу за календарним часу ТцК:

,

де  - Середній час зміни, год;

 - Кількість робочих змін на добу;

 - Кількість календарних днів в році (365);

 - Кількість робочих днів у році (табл.1).

Примітка. Методика організаційного розрахунку різних форм потоків наведена в літературі [4,9,15].

План цеху з праці і кадрів

 Організаційний розрахунок основного потоку | Визначення чисельності працюючих
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати