На головну

Рецензування випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

Рецензент призначається з фахівців тієї галузі знання, за тематикою якої виконано дослідження. Рецензент в своїй оцінці повинен провести кваліфікований аналіз змісту рецензованої ВКР, оцінити актуальність обраної теми, самостійність підходу до її розкриття, наявність власної точки зору, вміння користуватися методами наукового дослідження, ступінь обгрунтованості висновків і рекомендацій, достовірність отриманих результатів, їх новизну і практичну значимість. Поряд з позитивними сторонами роботи відзначаються і можливі недоліки, зокрема, вказуються відступи від логіки дослідження, грамотності викладу матеріалу, виявляються фактичні помилки і т. П. У висновку зазначається рекомендована оцінка роботи і рекомендації з присвоєння ступеня бакалавра.

Зміст рецензії на випускну кваліфікаційну роботу роботу доводиться до відома її автора не пізніше ніж за два дні до захисту з тим, щоб він міг заздалегідь підготувати відповіді по суті зроблених рецензентом зауважень (прийняти або аргументовано їх відвести).

Рецензія оформляється на бланку і завіряється печаткою цієї організації із зазначенням посади рецензента і дати її написання.

 Вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Передзахист і захист випускної кваліфікаційної роботи

Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи | Об'єкт і база випускної кваліфікаційної роботи | Етапи і терміни виконання випускної кваліфікаційної роботи | Структурні елементи випускної кваліфікаційної роботи | НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати