загрузка...
загрузка...
На головну

Забезпечення якості продукції | Заходи щодо поліпшення якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності | Аналіз ринків збуту | Стратегія маркетингу з перспективного розвитку підприємства | Матеріально-технічне забезпечення | виробничі витрати | Трудові ресурси | Організаційна структура управління | Енергозбереження. | Холодильна фреонова установка для виробництва крижаної води |

ПІДПРИЄМСТВА

  1. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  2. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  3. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  4. OPГАНІЗАЦІОННО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА
  5. А) Спільні підприємства як одна з форм межфирменного співпраці
  6. А) наявність певних повноважень у представника підприємства, досягнення повноліття, або інші ознаки дієздатності
  7. Автоматизація аналізу фінансового стану підприємства

Плановані показники ВАТ «Лепельський МКК» наведені в таблиці «Основні показники розвитку».

Так, на 2014 рік приріст виробництва промислової продукції складе 126,1%, обсяг експорту збільшиться на 7,6% до 57856 тис. Доларів США на рік і складе 59% в загальному обсязі промислового виробництва. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на 1 середньооблікового працівника складе 1224 млн. Рублів, додана вартість на 1 середньооблікового працівника 257 млн. Рублів, чистий прибуток 22415 млн. Рублів, рентабельність продажів 7,7%.

Середньооблікова чисельність складе 881 чоловік. Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати складе 1,14. Середньомісячна заробітна плата складе 6867 тис. Рублів.

Загальний обсяг інвестицій в основний капітал складе 111,4 млрд. Рублів.

Аналіз роботи ВАТ «Лепельський МКК» та інших підприємств галузі протягом останнього року дозволяє зробити висновок, що при прогнозованих обсягах виробництва, необхідних капітальних вкладеннях для технічного переозброєння, існуючих цінах на продукцію, сировину і виробничих витратах комбінат зможе забезпечити позитивні результати виробничо-господарської діяльності.

Тільки повна реалізація запланованих заходів створює сприятливі перспективи для виходу підприємства за основними показниками на запланований рівень.Прогнозування фінансово-господарської діяльності | Ризики ресурсного забезпечення
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати