загрузка...
загрузка...
На головну

Асортимент продукції, що випускається і технологія її виробництва | Забезпечення якості продукції | Заходи щодо поліпшення якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності | Аналіз ринків збуту | Стратегія маркетингу з перспективного розвитку підприємства | Матеріально-технічне забезпечення | виробничі витрати | Трудові ресурси | Організаційна структура управління | Енергозбереження. |

Прогнозування фінансово-господарської діяльності

  1. I. Аналіз діяльності школярів
  2. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  3. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  5. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу
  6. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства

Прогнозування фінансово-господарської діяльності ВАТ «Лепельський МКК» на 2014 рік здійснюється на основі досягнутих результатів в 2013 році, планованих заходів з технічного переозброєння на майбутній період, з урахуванням зміни цін на продукцію, сировину, енергоносії в січні 2014 року. Передбачуваний рівень реалізаційних цін на продукцію, що експортується підприємством продукцію визначений виходячи з складаються зараз тенденцій на світовому ринку і досягнутих напрямків реалізації сухих молочних продуктів в країни далекого зарубіжжя. Вихід на ринки країн далекого зарубіжжя здійснений в 2008-2009 роках став можливим завдяки проведеній на підприємстві роботи щодо поліпшення якості продукції, що випускається. Це дало можливість збільшити ціну реалізації до 5,23 доларів за кг сухого цільного молока в 2013 році за постачання до Венесуели. Роботу щодо забезпечення випуску високоякісної продукції ВАТ «Лепельський МКК» буде нарощувати. На це спрямовано і технічне переозброєння, що проводиться на комбінаті.

Прогноз прибутків і збитків по підприємству (таблиця 4-15) був отриманий на підставі планованих обсягів реалізації (таблиця 4-3 (2)), розрахункової собівартості випуску (таблиця 4-9) і прогнозованих цін на реалізовану продукцію (таблиця 4-2) .

Аналіз руху грошових коштів по ВАТ «Лепельський молочно-консервний комбінат» (таблиця 4-17) свідчить про те, що протягом усього періоду часу підприємство не буде в змозі здійснювати всі необхідні платежі.

Проектно-балансова відомість, розроблена на базі очікуваного бухгалтерського балансу підприємства на 1 січня 2014 року шляхом внесення в нього прогнозованих змін, викликаних виробничо-господарською діяльністю підприємства протягом року і наведена в таблиці 4-18 додатків.

 Холодильна фреонова установка для виробництва крижаної води | ПІДПРИЄМСТВА
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати