загрузка...
загрузка...
На головну

Загальні відомості про підприємство | Державним майном і приватизації | Виду діяльності станом на 01.10.2013 р | Станом на 01.10.13г., Млн. Руб. | Асортимент продукції, що випускається і технологія її виробництва | Забезпечення якості продукції | Заходи щодо поліпшення якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності | Аналіз ринків збуту | Стратегія маркетингу з перспективного розвитку підприємства | Матеріально-технічне забезпечення |

Трудові ресурси

  1. IV. Інтернет ресурси
  2. VI. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  3. Аналіз витрат на сировину, матеріали, паливно-енергетичні ресурси
  4. Аналіз витрат на сировину, матеріали, паливно-енергетичні ресурси.

Для забезпечення ритмічного випуску продукції, виконання всіх показників соціально-економічного розвитку ВАТ «Лепельський МКК» має необхідну кількість трудових ресурсів. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства склала за 2013 р 840 чол., В т. Ч. Робітників - 684 чол., Спеціалістів і службовців 87 осіб, керівників 69 осіб.

Оплата праці працівників підприємства (встановлення норм, систем і розмірів оплати праці, матеріального стимулювання, виплати винагород, доплат, надбавок, індексацій заробітної плати) проводиться за тарифними ставками і окладами, відповідним професійно-кваліфікаційними категоріями працівників. Умови оплати праці обумовлюються колективним договором трудового колективу з дирекцією товариства, а також укладеного трудового договору (контракту).

Фахівці підприємства мають великий виробничий досвід і високу кваліфікацію, що дозволяє вирішувати поставлені перед підприємством завдання. Фахівці і технічний персонал мають досвід в реалізації проектів технічного переоснащення виробництва, розробки рецептури і технічних умов на продукцію, що випускається.

Для забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства і вирішення завдань соціально-економічного розвитку підприємства керівництвом ВАТ «Лепельський молочноконсервний комбінат» здійснюється постійна робота по підготовці та перепідготовці кадрів, підвищення кваліфікації персоналу.

Відомості про освітній рівень співробітників підприємства наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

 Освіта  Категорія  Всього, чол.  %, Від загального числа
 Керів-ники  Специа-листи і службовці  Основні робочі  Допоміжна-тільні і непромишлен-ні робочі
 1. Вища: - головне підприємство-з урахуванням філій            15,111,5
 2. середня-спеціальна: - головне підприємство-з урахуванням філій            27,626,3
 3. Середнє: - головне підприємство-з урахуванням філій            55,258,8
 4. Неповна середня: - головне підприємство-з урахуванням філій            1,93,4

З таблиці 5.1. видно, що, на головному підприємстві 57,2% осіб управлінського персоналу (керівники, фахівці і службовці) мають вищу освіту, середню спеціальну - 34,5%, з урахуванням філій вищу освіту мають 53,6%, а середню спеціальну - 44, 2%.

Відомості про віковий ценз працівників підприємства наведені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.

 Вік, років  головне підприємство  З урахуванням філій
 Людина  % Від загального числа  Людина  % Від загального числа
 1. до 29  25,7  21,8
 2. від 30 до 39  25,6  26,8
 3. від 40 до 49  24,5  27,2
 4. понад 50  24,2  24,2
 всього:    

 

Як видно з таблиць 5.1-5.2. на головному підприємстві ВАТ «Лепельський МКК» працюють особи різних вікових категорій і мають досить високий освітній рівень (42,7% працівників підприємства мають вищу і середню спеціальну освіту).

Керівництво підприємства організовує навчання працівників, підвищення їх професійного рівня та своєчасну підготовку їх до нових виробничих функцій.

Навчання і підвищення кваліфікації кадрів є:

-професійне навчання;

-переподготовку робочих і навчання їх другим (суміжним) професіям;

-підвищення кваліфікації робітників і службовців;

-аттестацію.виробничі витрати | Організаційна структура управління
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати