загрузка...
загрузка...
На головну

Мета проекту | Технічне рішення | Загальні відомості про підприємство | Державним майном і приватизації | Забезпечення якості продукції | Заходи щодо поліпшення якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності | Аналіз ринків збуту | Стратегія маркетингу з перспективного розвитку підприємства | Матеріально-технічне забезпечення | виробничі витрати |

Станом на 01.10.13г., Млн. Руб.

  1. Аналіз фінансової стійкості організації: цілі, джерела інформації, її оцінка станом основних і обігових коштів, показниками фінансової незалежності
  2. У Удмуртської Республіці станом на 01.11.2013 року налічується 6058 ВІЛ - інфікованих, в тому числі виявлено вперше в цьому році 441 чоловік.
  3. Виду діяльності станом на 01.10.2013 р
  4. Рік. Фактичне виконання станом на 01.10.2012
  5. Якісного стану і призначенню
  6. Критерії, що визначають ставлення людини до свого стану.
  7. Податки на майно фізичних осіб обчислюють податкові органи за місцем знаходження об'єктів оподаткування станом на 1 січня кожного року.

Як видно з таблиці 2.1 і рис. 2.1, знос машин і устаткування становить 37,6%. Такого результату досягнуто завдяки тому, що з початком виконання підприємством «Республіканської програми розвитку молочної галузі в 2010-2015 роках», затвердженої постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 12 листопада 2010р. № 1678, технічне переозброєння комбінату стало проводитися значно швидшими темпами..

Дані про оновлення основних засобів у ВАТ «Лепельський молочно-консервний комбінат» за 9 міс. 2013 року представлені в таблиці 2.2

Оновлення основних виробничих засобів підприємства в 2013 р

   № п / п  Вид основних засобів  Ст-ть на 01.01.13г., Млн.руб.  Питомі. вага,%  Введено нових за 9 мес.2013г., Млн.руб.  Вибуло за 9 міс. 2013 р млн.руб.  Відновити установки. ст-ть на 01.10.13 р млн.руб.  % Обнов-ленних  
   
   Будівлі та споруди  41,0  0,1  
   Передат. пристрою  1,2      
   Маш. і обладнання  50,8  0,9  
   Транспортні засоби  6,6  11,4  
   Супров. і госп. інвентар  0,4  2,2  
   Інші види основних фондів      2,2  
     Разом  1,4  
 
                   

Як видно з таблиці 2.2, коефіцієнт оновлення основних засобів у ВАТ «Лепельський молочно-консервний комбінат» склав за 9 міс 2013 р 1,4%. При цьому коефіцієнт оновлення машин і обладнання на підприємстві склав 0,9%. Однак не всі основні засоби підприємства були оновлені та модернізовані. Частина їх, як і раніше, потребує заміни на нові, що відповідають сучасним вимогам.
Виду діяльності станом на 01.10.2013 р | Асортимент продукції, що випускається і технологія її виробництва
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати