загрузка...
загрузка...
На головну

Мета проекту | Технічне рішення | Загальні відомості про підприємство | Асортимент продукції, що випускається і технологія її виробництва | Забезпечення якості продукції | Заходи щодо поліпшення якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності | Аналіз ринків збуту | Стратегія маркетингу з перспективного розвитку підприємства | Матеріально-технічне забезпечення | виробничі витрати |

Виду діяльності станом на 01.10.2013 р

  1. I. Аналіз діяльності школярів
  2. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  3. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  5. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу
  6. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
 № п / п  Найменування  Балансова вартість (млн. Руб.)  знос  Залишкова вартість
 сума (млн. руб.) %  сума (млн. руб.)  в% від балансової вартості
 Будівлі та споруди  21,8  78,2
 передавальні пристрої  33,2  66,8
 Машини та обладнання  37,6  62,4
 Транспортні засоби  49,1  50,9
 Інструмент, інвентар  33,7  66,3
 Інші основні засоби  31,1  68,9
 всього:  32,0%  68,0%
   в тому числі:          
   активна частина  39,0  61,0
   пасивна частина  22,1  77,9

Дані по складу і ступеня зносу основних засобів ВАТ «Лепельський молочно-консервний комбінат» представлені також на рис.2.1.

Мал. 2.1 Склад основних засобів підприємства і розмір їх зносуДержавним майном і приватизації | Станом на 01.10.13г., Млн. Руб.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати