На головну

Приклад оформлення таблиць

  1. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  2. HTML-таблиці
  3. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  4. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  5. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  6. I. Складання Таблиці 1
  7. II. 17. Поясніть, чому прилад називається тангенс-гальванометром? Поясніть на прикладі тангенс-гальванометра принцип суперпозиції магнітних полів. Виведіть розрахункову формулу.

Таблиця 1.1.

Класифікація реклами

 Хто користується рекламою  Для охоплення яких аудиторій  За допомогою яких засобів реклами  З якою основною метою
 Виробники (поодинці або колективно; загальнонаціональні або регіональні) споживчих товарів і / або послуг  індивідуальні споживачі  Радіо, телебачення, журнали, газети, щити, пряма поштова реклама, реклама на транспорті і т.п.  Стимулювання попиту на товар, конкретну марку товару або послугу
 Виробники (поодинці або колективно; загальнонаціональні або регіональні) споживчих товарів і / або послуг для перепродажу  Роздрібні й оптові торговці  Торгові журнали і бюлетені, пряма поштова реклама  Стимулювання роздрібних і оптових торговців запасати і / або пропагувати товар або послугу для своїх клієнтів
 Виробники (поодинці або колективно; загальнонаціональні або регіональні) товарів і / або послуг для широкого споживача і / або спеціалістів  Індивідуальні споживачі, уряд, громадські інститути і групи, власні робітники і службовці фірми  Споживчі та спеціалізовані друковані видання та засоби мовлення  Стимулювання сприятливого ставлення і можливої ??дії з боку ключових аудиторій в сфері «паблік рилейшнс»
 Виробники (поодинці або колективно; загальнонаціональні або регіональні) товарів і / або послуг для фахівців  Інші виробники, роздрібні і оптові торговці, уряд, суспільні інститути і групи  Ділові журнали і бюлетені, пряма поштова реклама і деякі кошти реклами, розраховані на широкого споживача  Стимулювання попиту на конкретний товар та / або послугу для безпосереднього використання фахівцями і / або рекомендованого іншим
 Виробники (поодинці або колективно; загальнонаціональні або регіональні) товарів і / або послуг для широкого споживача і / або спеціалістів для міжнародного розповсюдження  Індивідуальні споживачі, роздрібні торговці, інші ділові підприємства, державні організації, суспільні інститути і групи  Засоби реклами в зарубіжних країнах, розраховані на широкого споживача і спеціалістів  Стимулювання конкретних закупівель, надання впливу на ключові аудиторії, стимулювання поширення в сфері роздрібної торгівлі
 Роздрібні торговці (поодинці або колективно) товарами і / або послугами  індивідуальні споживачі  Місцеві газети, радіо, телебачення, журнали, щити, реклама на транспорті і пряма поштова реклама  Стимулювання прихильності до конкретного магазину, службі або групі роздрібних торговців
 Приватні особи  Інші приватні особи  Переважно місцеві газети (рубричная реклама) і плакати, а також кабельне телебачення  Стимулювання покупки конкретного товару (товарів) та / або послуги (послуг)

 Рекомендовані ТЕМИ курсових робіт з дисципліни | Список використаних джерел та літератури

Загальні вимоги до курсових робіт | Компетенції того, хто навчається, що формуються в виконання курсової роботи | Виконання курсової роботи | ТЕМАТИКА І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ робіт | Основні вимоги, що пред'являються до курсової роботи | Вимоги щодо структури та змісту курсової роботи | Вимоги до оформлення курсової роботи | Оформлення графічного матеріалу | оформлення таблиць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати