На головну

оформлення таблиць

  1. HTML-таблиці
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. I. Складання Таблиці 1
  4. II Оформлення курсового проекту та його захист
  5. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  6. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  7. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблиці нумеруються в межах одного розділу (глави). Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в цьому розділі. Назва повинна відображати зміст таблиці, бути точним і коротким.

Заголовки колонок та рядків таблиць слід писати з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Поміщають таблиці після першого згадування їх у тексті. Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж в тексті (до 8).

Не допускається внесення в таблицю колонки № п / п. При необхідності оформлення переліку категорій, всі його пункти оформляються як список з використанням порядкових номерів. Мінімальна ширина рядків у таблиці - 0,6 см.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку необхідно пронумерувати графи і повторити їх нумерацію на наступній сторінці. Цю сторінку починають з напису "Продовження таблиці" із зазначенням її номера. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається, і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять. (Див. Додаток 5).Оформлення графічного матеріалу | Рекомендовані ТЕМИ курсових робіт з дисципліни

Загальні вимоги до курсових робіт | Компетенції того, хто навчається, що формуються в виконання курсової роботи | Виконання курсової роботи | ТЕМАТИКА І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ робіт | Основні вимоги, що пред'являються до курсової роботи | Вимоги щодо структури та змісту курсової роботи | Вимоги до оформлення курсової роботи | Приклад оформлення таблиць | Список використаних джерел та літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати