На головну

Оформлення графічного матеріалу

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. II Оформлення курсового проекту та його захист
  3. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  4. II. Виклад нового матеріалу.
  5. II. Виклад нового матеріалу.
  6. II. Вивчення нового матеріалу.
  7. II. Оформлення посилань на літературні джерела

Важливе значення в поданні (і сприйнятті) аналітичної інформації і проектних пропозицій мають ілюстрації. Всі ілюстрації (фотографії, графіки, схеми, діаграми та ін.) Називаються рисунками. Їх використання повинно бути чітко продуманим для посилення доказової частини роботи. З цією метою в роботі представляються:

а) графіки, Що відображають взаємозв'язок досліджуваних величин. При їх побудові необхідно пам'ятати, що:

- В одній системі координат недоцільно представляти більше трьох графіків,

- Якщо однією з аналізованих величин є час, його необхідно наносити на горизонтальну вісь,

- Для наочного відображення можна користуватися кольоровими виділеннями;

б) секторні діаграми, Що показують частини цілого. Вони повинні бути обмежені 6-7 секторами. Якщо таких секторів більше, їх поміщають в один загальний сектор, наприклад "Інше";

в) гістограми, Які відображають зміну показників у часі або їх співвідношення. У цій групі зображень використовуються горизонтальні, групові, сегментні, розділові гістограми і піктограммние зображення;

г) схеми і блок-схеми;

д) багатошарові графіки;

е) географічні та інші карти

ж) зображення web-сторінок (якщо вони містять рішення автора).

Обов'язковою умовою є наявність посилань на використовувану літературу.

номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації в розділі, наприклад: Малюнок 1.1. (Або Рис. 1.1.). Підписи до рисунків по центру аркуша. Зверху і знизу малюнка (після підпису до нього) проставляється по одному вільному інтервалу. (Див. Додаток 4).Вимоги до оформлення курсової роботи | оформлення таблиць

Загальні вимоги до курсових робіт | Компетенції того, хто навчається, що формуються в виконання курсової роботи | Виконання курсової роботи | ТЕМАТИКА І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ робіт | Основні вимоги, що пред'являються до курсової роботи | Вимоги щодо структури та змісту курсової роботи | Рекомендовані ТЕМИ курсових робіт з дисципліни | Приклад оформлення таблиць | Список використаних джерел та літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати