На головну

Основні вимоги, що пред'являються до курсової роботи

  1. D) У роботі
  2. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  3. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  4. I. 9. Поясніть дію магнітного поля Землі на магнітну стрілку. Чому ми можемо в роботі виміряти тільки горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі?
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  7. I. Основні положення

Конкретність в постановці інформаційних потреб, підборі інструментарію дослідження і розробки рекламних заходів.

Відповідність масштабів і глибини опрацювання теми рівню наукових положень, викладених в спеціальній літературі з основ реклами.

Перехід від завдання, що вимагає рішення, до задачі, що вимагає рекламний проект.

Тактична спрямованість, що виражається в підвищенні ефективності діяльності організації в результаті створення рекламної кампанії і внесених пропозицій.

У роботі студент повинен:

- Розкрити: основні теоретичні та методологічні положення проведення досліджень в галузі реклами; роль реклами в діяльності підприємства, особливо при розробці стратегії його розвитку;

- Показати: основні джерела отримання первинної і вторинної інформації; методи і процедури проведення комплексних заходів; прийоми вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, визначення слабких і сильних сторін, реальних і потенційних можливостей, оцінки конкурентоспроможності підприємства; структуру витрат на проведення рекламних кампаній;

- Використовувати: сучасні технології, методичні прийоми і процедури проведення маркетингових досліджень, а так само спеціальну термінологію;

- Показати своє володіння: практичними навичками виявлення проблеми, формування мети, завдань, оволодіння практичними навичками; навичками обробки і аналізу інформації, отриманої в результаті роботи; навичками складання та оформлення звіту за результатами, здатністю оцінювати ефективність витрат на рекламу.ТЕМАТИКА І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ робіт | Вимоги щодо структури та змісту курсової роботи

Загальні вимоги до курсових робіт | Компетенції того, хто навчається, що формуються в виконання курсової роботи | Виконання курсової роботи | Вимоги до оформлення курсової роботи | Оформлення графічного матеріалу | оформлення таблиць | Рекомендовані ТЕМИ курсових робіт з дисципліни | Приклад оформлення таблиць | Список використаних джерел та літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати