На головну

Виконання курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  5. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальні вимоги до курсової роботи

1. Робота з науковим керівником починається відразу ж після вибору теми курсової роботи з підбору літератури з обраної теми. Науковий керівник рекомендує студенту основну базову літературу, яка є обов'язковою при розробці даної теми - монографії, фундаментальні наукові статті.

2. На попередню опрацювання опублікованої літератури повинно відводитися 2-3 тижні.

3. Наступним етапом роботи студента з науковим керівником є ??складання на основі попереднього ознайомлення з обов'язковою літературою робочого плану курсової роботи. План курсової роботи повинен відображати основну ідею роботи, розкривати її зміст і характер, в ньому повинні бути виділені найбільш актуальні питання теми. Після складання студентом робочого плану та отримання завдання від наукового керівника на підбір матеріалів по темі курсової роботи студент приступає до детального вивчення обов'язкової літератури. У процесі підбору літератури студенту необхідно створювати власну картотеку. На кожен науковий джерело відкривається окрема бібліографічна картка, в якій послідовно вказуються: автор (и), назва книги (статті), назва видавництва (для статей назва періодичного видання або збірки статей), рік видання (для журнальних статей також вказується номер журналу). На звороті бібліографічної картки корисно поміщати анотацію, яка відображатиме короткий зміст джерела інформації. У картотеку доцільно включати всі наукові джерела, по темі курсової роботи видані за останні п'ять років; інструктивні матеріали використовуються тільки останніх видань. Детальне вивчення студентом джерел наукової літератури полягає в їх конспектування і систематизації. Характер конспектів визначається можливістю використання даного матеріалу в майбутній роботі. Це можуть бути виписки, цитати, короткий виклад змісту наукового джерела або характеристика фактичного матеріалу. Систематизація отриманих відомостей проводиться з основних розділів курсової роботи, передбачених планом. Робота по підбору літератури передбачає систематичні консультації із науковим керівником, обов'язкове узгодження з ним всього списку підібраної літератури, а також обговорення опрацьованого матеріалу. Після того, як ретельно вивчена і опрацьована зібрана по темі література, можливі деякі зміни початкового варіанта плану курсової роботи.

4. Одним з найбільш відповідальних і важких етапів при підготовці курсової роботи є збір і обробка фактичного матеріалу. Цей етап роботи виконується студентом самостійно відповідно до індивідуального завданням наукового керівника і відображає специфіку розроблюваної теми курсової роботи.Компетенції того, хто навчається, що формуються в виконання курсової роботи | ТЕМАТИКА І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ робіт

Загальні вимоги до курсових робіт | Основні вимоги, що пред'являються до курсової роботи | Вимоги щодо структури та змісту курсової роботи | Вимоги до оформлення курсової роботи | Оформлення графічного матеріалу | оформлення таблиць | Рекомендовані ТЕМИ курсових робіт з дисципліни | Приклад оформлення таблиць | Список використаних джерел та літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати