На головну

Методична розробка № _1__ для студентів _5_ курсу _медичного ф-ту | Робота на дільниці | Структура денного стаціонару для дітей | Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. | | VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття. | VІІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття. | VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття. | Стоматологічна допомога дітям | Диспансерний метод в роботі дитячих стоматологічних закладів |

V. Зміст теми заняття.

  1. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  2. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  3. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  4. III. Зміст заняття
  5. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  6. V. Зміст статей звіту про власний капітал
  7. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

Ми живемо в умовах, коли фактори несприятливого впливу на стан здоров'я людини значно активізувались у зв'язку з економічними і соціальними кризовими явищами. Рівень здоров'я будь-якої нації визначає стан здоров'я дітей, які є індикатором піклування суспільства про своє майбутнє.

Охорона здоров'я матері та дитини - це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я жінок і дітей та покращення демографічної ситуації, на забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей.

Заходи з охорони здоров'я дитячого населення включають наступне:

· антенатальну охорону плода (антенатальний, або допологовий, патронаж);

· патронаж новонароджених;

· патронаж дітей першого року життя;

· диспансеризацію дітей дошкільного і шкільного віку.

У системі медичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я дітей, провідне місце займає амбулаторно-поліклінічна допомога. Її основні принципи - дільничний принцип обслуговування та диспансерний метод роботи, які включають:

- безкоштовне, систематичне, кваліфіковане, доступне спостереження за здоровими дітьми;

- первинна та вторинна профілактика захворювань;

- раннє виявлення та своєчасне лікування хворих дітей;

- реабілітація хворих;

- просвітницька робота з питань виховання здорової дитини, забезпечення її нормального фізичного та психічного розвитку.

Лікувально-профілактична допомога дітям здійснюється у медичних закладах різних рівнів:

- первинний рівень: сільська лікарська амбулаторія чи амбулаторія сімейного лікаря, дільнична лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт, фельдшерський пункт - жителям села, жителям міста - дитячі поліклініки (об'єднана, самостійна чи дитяче відділення загальних поліклінік), заклади швидкої та невідкладної допомоги;

- вторинний рівень: міські дитячі лікарні та центральні районні лікарні з поліклінічним дитячим відділенням і стаціонаром;

- третинний рівень: обласні дитячі лікарні, спеціалізовані диспансери, ЦПС та генетичного консультування, центри матері і дитини, консультативні поліклініки та клініки НДІ (НДІПАГ, ОХМАДИТ), кафедри вузів, центри республіканського рівня (онкологічний, кардіохірургічний, трансплантаційний, гемодіалізу та ін.).

Самостійну дитячу міську поліклініку очолює головний лікар, який безпосередньо керує всією її діяльністю. Дитячу міську поліклініку, яка входить до складу дитячої міської лікарні або міської лікарні очолює завідувач поліклініки або заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи.

Дитяча поліклініка забезпечує:

1. Організацію і проведення комплексу профілактичних заходів щодо охорони здоров'я прикріпленого дитячого населення віком 0-18 років.(17р.11міс.29дн.)

- динамічний медичний нагляд за здоровими дітьми;

- проведення профілактичних оглядів та диспансеризації дітей;

- проведення профілактичних щеплень;

- проведення просвітницької роботи серед батьків, вчителів, вихователів, дітей щодо здорового способу життя, профілактики захворювань, шкідливих звичок та травматизму.

2. Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане й у повному обсязі обстеження та лікування хворих дітей.

3 Надання в повному обсязі невідкладної медичної допомоги дітям при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях і інших нещасних випадках.

4 Надання лікарської та долікарської допомоги удома хворим дітям, що за станом здоров'я і характером захворювання не можуть відвідати поліклініку, організація стаціонарів вдома.

5 Своєчасну госпіталізацію осіб, що потребують стаціонарного лікування.

6 9. Реабілітаційне лікування хворих із залученням лікарів-спеціалістів.

7 Направлення дітей на консультації та лікування в лікувально-профілактичні заклади всіх рівнів (за показаннями).

8 Динамічне спостереження за станом здоров'я дітей, учнів і студентів, вивчення їхніх умов праці і побуту; здійснення лікувально-оздоровчих заходів.

9 Забезпечення протиепідемічних заходів спільно з спеціалістами санітарно-епідеміологічної служби: профілактика інфекційних захворювань, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за особами, що були в контакті із заразним хворим і за реконвалесцентами, інформування санітарно-епідеміологічної станції про випадки інфекційних захворювань.

10 Видачу і продовження листків непрацездатності, інших документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.

11 Відбір і направлення дітей на санаторно-курортне лікування та в оздоровчі табори.

12 Встановлення інвалідності дітям до 16 років та оформлення і подання документів до МСЕК щодо встановлення інвалідності дітям старше 16 років.

13 Передачу дітей по досягненні 18 річного віку у амбулаторно-поліклінічну мережу для дорослого населення.

14 Забезпечити організацію проведення попередніх медичних оглядів та оформлення медичної документації для первинної постановки юнаків на військовий облік та медичної підготовки їх до призову на військову службу.

15 Ведення обліково-звітної документації та аналіз статистичних даних, що характеризують діяльність поліклініки.

16 Підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу поліклініки.

До складу дитячої поліклініки входять структурні підрозділи, що затверджені чинними штатними нормативами і складаються з адміністративно-господарської, лікувально-профілактичної, діагностичної та лабораторної частини, молочної кухні, ліжок денного стаціонару. (додаток 1)| Розділи роботи та завдання дитячої поліклініки - у додатку.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати