Головна

Розрахунок дійсно можливого врожаю за якісною оцінкою ґрунту | Розрахунок доз добрив під урожай | Розміщення культури у сівозміні | Обробіток ґрунту | Система удобрення | Піднотовка насіння, сівба | Догляд за посівами і засоби захисту від бур'янів, хвороб і шкідників | Збирання врожаю та його зберігання | Агротехнічна частина технологічної карти | Розділ 5. Заходи по охороні навколишнього середовища |

Список використаної літератури

  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. I. Формування полемічної літератури.
  3. IV. Список дополнительной литературы
  4. VI. Список використаних джерел
  5. VI. СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
  6. VII. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РЕЦЕПТОВ.

1. Державний реєстр сортів рослин України. - К., 2008.

2. Зінченко О.І., Салатенко В. н., Білоножко М. а. Рослинництво: Підручник // За ред. Зінченка О.І. - К.: Аграрна освіта, 2001. - 587 с.

3. лихочвор В. в. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В. в. Лихочвор. - 2-е вид., випр. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 808 с.

4. Основи землеробства: підруч. / за ред. О. ф. Смаглія. - Житомир: Вид-во ДВНЗ "Держ. агроекол. ун-т", 2008. - 514 с.

5. «Пшениця» / Животков Л. о. , Бірюков С. в., Степаненко А. я.; під ред Животкова Л. а; сост. Медведовський О. к. - К. Урожай, 1989 - 320 с.

6. «Рослинництво» / Г. с. Посипання, В.Є. Долгодворов, Б. х. Жеруков та ін; Під рд. Г. с Посипанова. - М.: Колос, 2006.-612 с.: Іл. - (Підручники і навч. Посібники для студентів вищ. Учеб. Закладів).

7. «Рослинництво» навчальний посібник під ред: Алабушево В. а. - Ростов Н / Д: видавничий центр «Март» 2001. - 384с.

8. «Сорт і агротехніка» / Воронцова В. п, Елсукова А.І, Руденко М.І.;

9. «Технологія рослинництва» / Фірсов І. п., Соловйов А. м. , Трифонова М. ф. ; - М: Колос, 2005 - 472с.

10. технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур: навч. посіб. / О. ф. Смаглій, О. а. Дереча, П. о. Рябчук [та ін.]. - Житомир: Вид-во ДВНЗ "Держ. агроекол. ун-т", 2007. - 488 с.

11. Харченко О. в. Основи програмування врожаїв сільськогосподарских культур / навч. посіб / за ред. В. о. Ушкаренка - Суми: « Університетська книга » 2003. - 298 с.

12. http://agroscience.com.ua/plant/61-poperednyky-ozymoi-pshenytsi

13. http://agroscop.com.ua/ua/cms/catalogue/seeds/grain/zerno_rost

14.http://buchachahp.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=68&limitstart=6

15. http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/246/4.pdf

16. http://ua.textreferat.com/referat-3400-1.html

17.http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія: Проект: Закарпатська_область/Ґрунти_Закарпатської_області

18. http://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгород

19. http://www.experts.in.ua/regions/detail.php?ID=

20. http://www.uzhgorod.ws/nature-climat.htmВисновок | Американо-українське співробітництво у здійсненні миротворчих кампаній
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати