Головна

Програмування врожайності за гідротермічним потенціалом | Розрахунок дійсно можливого врожаю за якісною оцінкою ґрунту | Розрахунок доз добрив під урожай | Розміщення культури у сівозміні | Обробіток ґрунту | Система удобрення | Піднотовка насіння, сівба | Догляд за посівами і засоби захисту від бур'янів, хвороб і шкідників | Збирання врожаю та його зберігання | Агротехнічна частина технологічної карти |

Висновок

  1. Висновок
  2. Висновок
  3. ВИСНОВОК
  4. ВИСНОВОК
  5. Висновок
  6. ВИСНОВОК
  7. Висновок

Сучасна технологія виробництва зернових культур базується на помітному збільшенні енерговитрат та техніку, добрива, пестициди. Тому у господарстві правильного використання енергії ( земної - неповновлюваної та сонячної - повновлювальної) необхідно розглядати як одну з важливих умов збільшення виробництва продукції сільського господарства.

Запровадження енергетичного аналізу дозволяє оцінювати ефективність інтенсивних ресурсів і енергозберігаючих технологій у рільництві. Такий підхід дає можливість вивчити доцільність використання в землеробстві добрив, застосування пестицидів, палива, різних типів тракторів, автомобілів, сільськогосподарських знарядь, природних ресурсів, ґрунтово - кліматичних умов сонячної радіації та інших факторів, що впливають на формування врожаю та його якість.

Як свідчать дані науки, позитивна дія інтенсивних ресурсо - і енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур залежить від своєчасного виконання всіх елементів технології. Основним завданням цих технологій є підвищення родючості ґрунту і, зокрема, збагачення його на гумус, зменшення витрат енергії на одиницю вироблюваної продукції та помітне поліпшення екологічного стану навколишнього середовища. Позитивна результатів при таких технологіях можна досягнути лише тоді, коли господарства будуть економію витрачати різні види енергії на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції.

Інтенсифікація землеробської галузі сільськогосподарського виробництва і охорона навколишнього середовища - це єдиний тісно пов'язаний між собою процес. Застосувати і повністю використовувати потенціал інтенсивних технологій вирощування пшениці без забруднення навколишнього середовища можна лише при реалізації потенціалу ценозу сорту з врахуванням його біологічних властивостей: екологічно стійкості проти посухи, низьких температур та інших негативних факторів, а звідси і підвищення потенційної продуктивності сорту, ценозу пшениці і кожної рослини в ньому.

Сучасні сорти озимої пшениці інтенсивного типу мають потенційно продуктивність 60-90 ц/га зерна і більше. В основному у виробничих умовах урожай цих сортів набагато менший. Причин невеликої продуктивності багато і основні серед них - порушення технологічної дисципліни. Потенційна врожайність рослин є головним фактором формування можливо високого врожаю, а реалізація його залежить від оптимізації умов вирощування, що досягається створенням оптимальних умов середовища в ценозах, тобто наближення на різних етапах росту й розвитку озимої пшениці доцільної кількості факторів необхідно співвідношення їх. За таких оптимізованих умов рослини здатні краще протистояти екологічним стресам та наблизитись до максимальної реалізації продуктивності.

На створення оптимальних умов росту і розвитку рослин у ценозах і одержання врожаю до можливої потенційної продуктивності пшениці витрачається велика кількість неповновлювальної або земної енергії.

 Розділ 5. Заходи по охороні навколишнього середовища | Список використаної літератури
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати