Головна

Розділ 1. Оцінка умов Ужгородського району | Грунтово-кліматичні умови | Ґрунтові умови | Ботанічна характеристика культури | Вимоги до умов вирощування | Вимоги до температури. | Вимоги до вологи. | Господарсько-біологічні особливості, продуктивність та якісні показники реєстрованих і перспективних сортів | Програмування врожайності за сонячною радіацією | Розрахунок дійсно можливого врожаю за якісною оцінкою ґрунту |

Програмування врожайності за ресурсами тепла

  1. "Экспрессивно-эмоциональные конфликты в управлении человеческими ресурсами по курсу "Управление персоналом" для студентов 3 курса дневного отделения
  2. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
  3. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
  4. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
  5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
  6. В управлении земельными ресурсами
  7. В цілому ПРП є багатим * країна добре забезпечена мінеральними , земельними та водними ресурсами

Розрахуноккліматично забезпеченого урожаю за ресурсами тепла рекумендується проводити за формолою:

КЗУТ = β * БКП,

де КЗУТ - кліматично забезпечений урожай абсолютно сухої біомаси, лімітованого тепла, т/га; β - коефіцієнт, який відображає рівень культури землеробства і використання ФАР посівами сільськогосподарських культур. За числовим значенням його можна порівняти до коефіцієнта використання ФАР ( К0 ),%;БКП - біокліматичний потенціал, бал.

Біокліматичний потенціал вираховують за формолою:

,

де БКП - біокліматичний потенціал продуктивності культури, бал; ∑ t >100 - сума ефективних температур більще 100; КЗБ - коефіцієнт зволоження, абсолютних одиниць; 10000 - сума температура на північній межі землеробства, С0.

Коефіцієнт зволоження можна розрахувати за формулою:


де КЗБ - коефіцієнт зволоження, абсолютних одиниць; W - запас продуктивної вологи, мм; R - радіаційний баланс за вегетаційний перідо культури, кДж/га; 0,25 - коефіцієнт, який характеризує питому теплоту випаровування, кДж/см3 [11].

Тобто:

Отже: КЗУТ = 5,44 т/га.Програмування врожайності за ресурсами вологи | Програмування врожайності за гідротермічним потенціалом
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати