Головна

Розділ 1. Оцінка умов Ужгородського району | Грунтово-кліматичні умови | Ґрунтові умови | Ботанічна характеристика культури | Вимоги до умов вирощування | Вимоги до температури. | Вимоги до вологи. | Програмування врожайності за ресурсами тепла | Програмування врожайності за гідротермічним потенціалом | Розрахунок дійсно можливого врожаю за якісною оцінкою ґрунту |

Програмування врожайності за сонячною радіацією

  1. Визначення врожайності на облікових майданчиках.
  2. Визначення врожайності по модельних екземплярах.
  3. Визначення врожайності по проективному покриттю.
  4. Глинський Я. М. Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування мовою Visual Basic / Я. М. Глинський. - К.: Аспект, 2011. - 246 с.
  5. Графічний метод розв'язування задач лінійного програмування
  6. Загальні вказівки з програмування
  7. Метод рекурсивного спуску програмування синтаксичних аналізаторів

Програмування врожаю - це процес, оптимізації умов вирощування с/г культур.

Потенційний урожай - це найбільш можливий урожай, який визначяється біологічними можливостями культури і який можна одержати при ідеальних грунтово - кліматичних та агротехнічних умовах. Величина цього врожаю залежить від величини використаної фотосинтетичної активної радіації (ФАР). Формула для визначення цієї урожайності має такий вигляд:

де ПУ - потенційна ( максимально можлива ) врожайність сухої речовини, т/га; Q - сума ФАР, що надходить за вегетаційний період культури (сходи визрівання ), кДж/га; К0 - коефіцієнт використання ФАР, який в ідеальних екологічних умовах складає 3 - 5 %; С - кількість енергії, яка накопичується одиницею сухої речовини [11].

Тобто:

Отже: ПУ = 23,71 т/га.

Для визначення потенційної врожайності основної продукції культури стандартної вологості використовують залежність:


де W - стандартна вологість основної продукції, %; α - сума частин основної та побічної продукції.

Тобто:

Отже: ПУ0 = 11,03 т/га.

 Господарсько-біологічні особливості, продуктивність та якісні показники реєстрованих і перспективних сортів | Програмування врожайності за ресурсами вологи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати