Головна

Розділ 1. Оцінка умов Ужгородського району | Грунтово-кліматичні умови | Ґрунтові умови | Ботанічна характеристика культури | Вимоги до умов вирощування | Вимоги до температури. | Програмування врожайності за ресурсами вологи | Програмування врожайності за ресурсами тепла | Програмування врожайності за гідротермічним потенціалом | Розрахунок дійсно можливого врожаю за якісною оцінкою ґрунту |

Господарсько-біологічні особливості, продуктивність та якісні показники реєстрованих і перспективних сортів

  1. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  2. III. Показники рентабельності
  3. Абсолютні показники ліквідності
  4. Анал. метод-складне явище уявно розклад. на окремі, більш прості складові, а потім вивч.їхні кіль. та якісні сторони, зв'язки та взаємодії.
  5. В. Показники оцінки фінансової стійкості
  6. Весіля Фігаро» П. Бомарше: жанрово стилістичні особливості, конфлікт, образи.
  7. Використовуючи дані правої колонки розрахуйте показники рентабельності, наведені в лівій колонці

Грунтово-кліматичні умови України дозволяють одержувати високі врожаї основних сільськогосподарських культур, у тому числі й пшениці озимої.

В Україні поширен такі сорти озимоі пшениці: Фаворитка, Миронівська 65, Богдана, Наталка, Снігурка, Подолянка, Трипільська, Землячка, Литанівка, Вінничанка, Царівна, Відрада, Романтика, Саскія, Богемія, Селадон, Сіміла, Алана, Рея, Суламіт, Султан, Евеліна, Акратос, Дромос [1].

Фаворитка - Зона районування - Степ, Лісостеп і Полісся України. Сорт інтенсивного типу, середньостиглий, високоврожайний (50,6-114,3ц/га). Вегетаційний період - 283 - 287 днів. Морозо-, зимо-, жаро- і засухостійкість середні (6-7 балів). Маса 1000 зерен - 38 - 45 г. Норма висіву - 5,0 - 6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони зволоження.

Миронівська 65 - У Держреєстрі СРППУ з 2000 р. для Лісостепу і Полісся. Середньостиглий, вегетаційний період - 235 днів. Зимостійкість висока. Ураження грибковими хворобами середнє. Стійкий до обсипання і вилягання. Урожайність: максимальна - 103,0 ц/га. Висота рослин - 108-113 см. Норма висіву - 4,5-5,0 млн. схожих насінин на 1 га.

Богдана - У Держреєстрі СРППУ 2006 р. для Степу, Лісостепу і Полісся України. Господарські ознаки: середньостиглий, стійкий до вилягання, екологічно пластичний, морозо- та посухостійкість висока, стійкий до обсипання зерна, середньостійкий до ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. Норма висіву - 4,5-5,5 млн схожих насінин на 1 га, залежно від вологозабезпечення.

Наталка - Занесений до реєстру сортів рослин України на 2010 рік для вирощування у Поліській, Лісостеповій та Степових зонах України. Біологічні ознаки: середньостиглий, середньоранній, вегетаційний період 280-287 днів. Норма висіву насіння 4,5-5,5 млн. схожих зерен на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення.

Снігурка - У реєстрі сортів рослин України з 2007 року. Господарські та біологічні характеристики: середньостиглий, середньорослий, інтентенсивного типу, врожайність - 73,8 - 91,3 ц/га, невибагливий до умов вирощування, висока зимо- та посухостійкість. Норма висіву 4,5-5,5 млн. схожих зерен 1 га залежно від зони та вологозабезпечення.

Подолянка - Максимальні врожаї - 103,2 та 113,7 ц/га. Сере - дньоранній, виколошується і дозріває разом із сортом Перлина Лісостепу, зимо- та посухостійкість високі. Норма висіву насіння - 4,5-5,50 млн схожих зерен на 1 га. Кращі строки сівби - 15-20 вересня.

Царівна - Сорт занесений до Реєстру сортів рослин України, в перспективі з 2008 року. Висота рослин - 94-104 см. Врожайність - 70-85 ц/га. Маса 1000 зерен - 38 г. Підвищена зимо- та посухостійкість. Опти - мальна норма висіву - 5,5-6,0 млн схожих зерен на гектар, залежновід строку посіву, попередника, наявності вологих ґрунтів. Строки сівби - друга половина оптимальних для конкретної зони.

Султан - Різновидність лютесценс. За групою стиглості - напівранній сорт. За якістю зерна сорт відноситься до сильних пшениць категорії "А", має високі борошномельні та хлібопекарські властивості та вирізняється високим вмістом білка і великою масою - 1000 зерен. Зимостійкість - добра. Норма висіву насіння - 4,0-4,5 млн схожих насінин на гектар.

Евеліна - Різновидність лютесценс. За групою стиглості - середньопізній сорт. Сорт інтенсивного типу із середньою висотою стебла (90-95 см), кущіння середнє, стійкий до проростання та обсипання зерна в колосі, стійкий до посухи, зимостійкість висока. Якість зерна: сорт відноситься до сильних пшениць категорії "А", сорт має високі борошномельні та хлібопекарські властивості. Господарські ознаки: сорт показує дуже стабільні врожаї в різних кліматичних умовах. Потенційна урожайність - 80-85 ц/га. Норма висіву залежить від терміну - 4,0-5,0 млн схожих насінин, в дуже пізні строки - 5,5 млн схожих насінин [14].

Розділ 3. Рівні врожайності, які забезпечуються грунтово-кліматичними умовами та відповідність їх запланованої врожайностіВимоги до вологи. | Програмування врожайності за сонячною радіацією
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати