Головна

I. Прийом і відправлення поїздів | III. Рух поїздів при несправності напівавтоматичного блокування | Порядок організації руху поїздів при електрожезлової системі | II. Прийом і відправлення поїздів | III. Рух поїздів при наявності примикань на перегоні | Порядок регулювання кількості жезлів в жезлових апаратах | Порядок організації руху поїздів при телефонних засобах зв'язку | II. Порядок ведення журналу поїзних телефонограм | На одноколійних ділянках | На двоколійних ділянках |

II. Рух поїздів на одноколійних перегонах

  1. I частина. Збір і рух до першого привалу (30-35 хв.).
  2. I. Прийом і відправлення поїздів
  3. II. Прийом і відправлення поїздів
  4. II. Прийом і відправлення поїздів
  5. II. Прийом і відправлення поїздів
  6. II. приймання поїздів

4. При перерві дії всіх засобів сигналізації та зв'язку аж до встановлення руху поїздів за письмовими на перегін, обмежений залізничними станціями, між якими припинився зв'язок, може бути відправлений поїзд тільки непарного напрямку, що є для одноколійних перегонів переважним. Жоден з поїздів напрямку, протилежного переважному, не може бути відправлений на перегін до встановлення руху за письмовими дозволами, за винятком:

1) поїзда, на відправлення якого до перерви зв'язку було отримано дозвіл від залізничної станції переважного напрямку (блок-сигнал згоди при напівавтоматичному блокуванні, поїзна телефонограма при телефонних засобах зв'язку, вилучений жезл перегону при електрожезлової системі). Це виняток не поширюється на одноколійні перегони з двостороннім автоблокуванням;

2) відновного, пожежного поїзда або допоміжного локомотива - на вимогу про висилку допомоги, одержану з перегону.

ДСП станції, як переважного напрямку, так і напрямку, протилежного переважному, отримавши вимогу з перегону про надання допомоги, організовує відправлення відбудовного, пожежного поїзда або допоміжного локомотива з врученням машиністу дозволу на бланку ДУ-64 відповідно до вимог додатка № 7 до цієї Інструкції .

На двоколійних перегонах, якщо один із залізничних колій до перерви зв'язку була закрита, аж до встановлення руху за письмовими дозволами першим може бути відправлений поїзд тільки того напрямку, який для діючої залізничної колії було правильним при двоколійному русі.

5. На відправлення першого поїзда переважного напрямку дозволу ДСП сусідньої станції не потрібно, якщо перегін не обладнаний двостороннім автоблокуванням, а на залізничних шляхах незагального користування, якщо відомо, що перегін вільний.

На одноколійному перегоні, обладнаному двостороннім автоблокуванням, перший поїзд переважного напрямку може бути відправлений з залізничної станції тільки після забезпечення ДСП станції натурної перевірки вільності перегону на всьому протязі з одночасною доставкою ДСП сусідньої станції письмового повідомлення про подальший порядок руху поїздів. Про перевірку вільності перегону робиться запис в журналі руху поїздів із зазначенням способу перевірки і прізвища працівника, який проводив цю перевірку.

6. Відновний поїзд (спеціальний самохідний залізничний рухомий склад), пожежний поїзд або допоміжний локомотив дозволяється відправити на перегін при припиненні дії всіх засобів сигналізації та зв'язку як в переважному, так і протилежному напрямку, але тільки після отримання від машиніста зупинився на перегоні поїзда або працівників підрозділів колії, сигналізації та зв'язку, електропостачання відповідної вимоги. При цьому, якщо перегін обладнаний автоблокуванням, ДСП станції, одержавши вимогу про надання допомоги, до відправлення відбудовного поїзда або допоміжного локомотива зобов'язаний переконатися, що між залізничною станцією і місцем, куди висилається допомога, немає інших поїздів.

7. Пересилання письмових повідомлень між залізничними станціями починається з першим поїздом, що відправляється на перегін при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв'язку.

При цьому машиністу ведучого локомотива на право заняття перегону видається дозвіл на бланку ДУ-56. Крім того, з машиністом цього поїзда надсилається на сусідню залізничну станцію письмове повідомлення на бланку ДУ-55 про порядок подальшого руху поїздів, заповнене за однією з наступних форм:

форма А: «Відправив до Вас о ... ч ... хв. поїзд № ... Після прибуття його очікую від Вас поїзд. ДСП ... »;

форма Б: «Відправив до Вас о ... ч ... хв. поїзд № ..., після якого
 в ... ч ... хв. відправляю ще поїзд № ... ДСП ... ».

8. Якщо до моменту перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку на залізничній станції відсутні непарні поїзди для відправлення на перегін, обмежений залізничними станціями, між якими припинився зв'язок, то ДСП станції, що має право відправлення першого поїзда, якщо йому відомо про наявність до відправлення на цей перегін поїзда з сусідньої залізничної станції, посилає на цю залізничну станцію повідомлення, заповнене за формою В:

форма В: «Очікую від Вас поїзд. ДСП ... ».

На перегонах, не обладнаних двостороннім автоблокуванням, для пересилання письмових повідомлень форми В дозволяється використовувати незнімні дрезини, одиночні локомотиви, а також інші транспортні засоби.

9. Після отримання ДСП станції сповіщення форм А, Б або В рух поїздів за письмовими дозволами вважається встановленим.

10. Відправлення поїздів, що прямують в одному напрямку, має проводитися через проміжок часу, необхідний для проходження раніше відправленим поїздом усього міжстанційного перегону, з доданням
 3 хв.

Колійні пости, які діяли до перерви зв'язку як роздільні пункти, участі в русі поїздів не приймають.

Якщо до перерви дії всіх установлених засобів сигналізації та зв'язку з залізничної станції було відправлено поїзд переважного напрямку на примикання на перегоні, а повідомлення від ДСП поста про прибуття поїзда і забирання його на примикання не отримано, то перегін вважається зайнятим на весь час, необхідне для проходження поїзди до допоміжного поста та прибирання його на примикання, з додатком 3 хв.

ДСП поста після збирання поїзда на примикання зобов'язаний встановити стрілку примикання в нормальне положення (по головній колії) і не допускати виходу залізничного рухомого складу на головну колію до відновлення зв'язку з ДСП сусідніх станцій.

11. Протягом перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку поїзди відправляються за дозволами на бланку ДУ-56.

Щоб не переривати зв'язку один з одним, ДСП станцій надалі до відновлення нормальної дії пристроїв сигналізації та зв'язку зобов'язані пересилати з машиністом ведучого локомотива кожного поїзда в тому і іншому напрямку письмові повідомлення за формою А або Б про подальше відправлення поїздів.

Сповіщення по формам А, Б і В на обох залізничних станціях записуються в журнал поїзних телефонограм.

Перехід на рух поїздів за допомогою письмових повідомлень оформляється в журналі поїзних телефонограм записом такого змісту:

«Дата ..., ... ч ... хв. У зв'язку з перервою дії всіх засобів сигналізації та зв'язку на перегоні ... ... рух поїздів встановлено за допомогою письмових повідомлень.

ДСП ... (назва станції і підпис) ».

12. Якщо до перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку ДСП станції, який одержує з припиненням зв'язку право переважного відправлення поїздів, дано згоду на відправлення на перегін, обмежений залізничними станціями, між якими припинився зв'язок, потяги не переважного напрямку (парного), то перегін вважається зайнятим аж до прибуття цього поїзда або до одержання ДСП сусідньої станції (ДСП поста) повідомлення, що поїзд відправлений не буде.

Якщо згоду дано на відправлення парного поїзда на допоміжний пост, що має примикання, перегін вважається зайнятим до одержання від ДСП поста повідомлення про прибуття поїзда і його прибирання на примикання.

13. Якщо до перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку черговим поста було дано дозвіл на відправлення з примикання поїзда непарного напрямку та від ДСП поста одержано повідомлення про відправлення цього поїзда, то після перерви зв'язку ДСП станції, що відправляє на перегін поїзда переважного напрямку, дозволяється відправляти на сусідню залізничну станцію перший поїзд цього напрямку через проміжок часу, необхідний для проходження відправленим поїздом частини перегону від допоміжного поста до залізничної станції, з додатком 3 хв.

Якщо повідомлення про відправлення непарного поїзда з допоміжного поста, що має примикання, отримано не було, то перегін вважається зайнятим аж до одержання від ДСП поста повідомлення про відправлення поїзда та встановлення стрілки примикання по головній колії або про затримку відправлення поїзда.

До отримання відповідного повідомлення з допоміжного поста, що має примикання, забороняється відправляти поїзд на перегін також і в тих випадках, коли до перерви зв'язку було погоджено відправлення з примикання поїзда з поверненням його на примикання.

14. Якщо ДСП станції, який одержує з припиненням зв'язку право на відправлення першого поїзда у переважному напрямку, дозвіл на відправлення поїзда було отримано до перерви зв'язку, то, відправляючи поїзд за цим дозволом, він зобов'язаний одночасно встановити письмовий зв'язок з ДСП сусідньої станції.

15. Після відновлення дії відповідних засобів сигналізації та зв'язку рух поїздів за цими видами зв'язку відновлюється наказом ДНЦ, який зобов'язаний попередньо перевірити вільність перегону.

16. Якщо засоби сигналізації та зв'язку відновлені раніше, ніж диспетчерський зв'язок, то ДСП станції, що користується правом відправлення поїздів в переважному напрямку, передає ДСП сусідньої станції телефонограму:

«На перегоні між станціями ... ... рух поїздів встановлюється за ... (такий-то) зв'язку.

Останнім прибув від Вас поїзд № ... Відправлено до Вас поїзд № ... ДСП ... ».

ДСП сусідньої станції, переконавшись у вільності перегону, відповідає:

«Останнім прибув від Вас поїзд № ... Відправлено до Вас поїзд № ..., перегін вільний. ДСП ... ».

Після обміну цими телефонограмами ДСП обох станцій переходять до керівництва рухом поїздів при посередництві основних засобів сигналізації та зв'язку.

 Порядок організації руху поїздів під час перерви дії | III. Рух поїздів на двоколійних перегонах
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати