Головна

За рухом поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті Російської Федерації | Порядок організації руху поїздів при автоматичному блокуванні | II. Прийом і відправлення поїздів | III. Порядок дій при несправності автоблокування | IV. Припинення дії автоблокування | V. Відновлення руху за автоблокуванням | VI. Рух поїздів при автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку | | II. Прийом і відправлення поїздів | III. виробництво маневрів |

I. Прийом і відправлення поїздів

  1. I. Відправлення поїзда з залізничної станції на перегін
  2. II. Рух поїздів на одноколійних перегонах
  3. II. Порядок прийому і звільнення співробітників
  4. II. Прийом і відправлення поїздів
  5. II. Прийом і відправлення поїздів
  6. II. Прийом і відправлення поїздів

1. При напівавтоматичному блокуванні дозволом на зайняття поїздом перегону служить дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора.

На одноколійних ділянках для відкриття вихідного світлофора необхідно попередньо одержати по блок-апарату від ДСП сусідньої станції, на яку відправляється поїзд, блокувальний сигнал згоди або переключити блок-систему на відповідний напрямок руху.

Перед прийманням поїзда ДСП станції завчасно готує маршрут приймання і відкриває вхідний світлофор (семафор) або дає розпорядження про його відкриття на виконавчий пост.

Після проходу поїздом, що прибуває вхідного світлофора останній автоматично закривається. На залізничних станціях, що не мають електричної ізоляції залізничних колій і стрілок, після проходження поїздом вхідного світлофора ДСП станції (оператор поста централізації) встановлює сигнальну кнопку (рукоятку) в положення закриття сигналу.

Переконавшись в прибутті поїзда на залізничну станцію в повному складі, ДСП станції подає на залізничну станцію відправлення блокувальний сигнал прибуття, а так само по телефону сповіщає ДСП станції відправлення про час прибуття поїзда. Якщо поїзд прямував з підштовхуючим локомотивом, то повідомлення про прибуття і блокувальний сигнал прибуття ДСП станції подає на залізничну станцію відправлення після того, як переконається в прибутті штовхача.

2. ДСП станції забороняється передавати на залізничну станцію відправлення повідомлення про прибуття поїзда і блокувальний сигнал прибуття, якщо він попередньо не переконається в тому, що поїзд з перегону прибув у повному складі.

В прибуття поїзда на залізничну станцію в повному складі ДСП станції переконується за наявністю поїзного сигналу на останньому хвостовому вагоні поїзда - особисто або по доповіді чергового стрілочного поста, а на залізничних станціях з централізацією стрілок, де немає чергових стрілочного поста, - з доповідей інших працівників залізничної станції, пов'язаних з рухом поїздів, або чергових по залізничних переїздів в порядку, встановленому власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування і зазначеним у ТРА станції або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на залізничних шляхах незагального користування.

При наявності пристроїв автоматичного контролю прибуття поїзда на залізничну станцію в повному складі ДСП станції після прибуття поїзда переконується у вільності перегону за індикації на апаратах управління цих пристроїв, блокувальний сигнал прибуття в цьому випадку може подаватися автоматично.

Якщо прибуває на залізничну станцію поїзд мав непередбачену зупинку на перегоні через самоторможения і спрацьовування сигналізації розриву гальмівної магістралі, машиніст поїзда, крім дотримання вимог, передбачених у пункті 78 додатка № 6 до Правил, повинен повідомити ДСП станції про таку зупинку через радіозв'язок, а при неможливості передачі такого повідомлення з перегону - зупинитися на залізничній станції для особистої передачі цього повідомлення ДСП станції. Контроль за проходженням поїзда в повному складі в цих випадках покладається як на працівників залізничної станції, так і на локомотивну бригаду.

3. Якщо після приймання поїзда не спрацюють пристрої автоматичного контролю прибуття поїзда на залізничну станцію в повному складі, ДСП станції, переконавшись, що поїзд прибув у повному складі, доповідає про це ДНЦ. ДНЦ, переконавшись шляхом переговорів з ДСП станцій, що обмежують перегін, в його вільності, дає одночасно на обидві залізничні станції дозвіл на подачу блок-сигналу прибуття такого змісту:

«ДСП станції ... дозволяю подати на станцію ... блокувальний сигнал прибуття поїзда № ... за допомогою допоміжної кнопки (штучного спрацьовування педальної замички). ДНЦ ... ».

ДСП станції, отримавши такий дозвіл, виробляє подачу блок-сигналу прибуття за допомогою допоміжного режиму, а при електромеханічної блокування - шляхом штучного спрацьовування педальної замички.

Такий же порядок повинен дотримуватися і в випадках приймання поїзда на залізничну станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора. Про зрив пломби з допоміжної кнопки прибуття або з педальної замички, а при наявності автоматизованого робочого місця ДСП станції (далі - АРМ ДСП) - про використання відповідальної команди, ДСП станції робить запис в журналі огляду.

Якщо апарати управління пристроями колійного блокування обладнані лічильниками, що фіксують натиснення допоміжних кнопок прибуття, то зазначені кнопки не пломбуються. У цих випадках при штучній подачі блокувального сигналу прибуття ДСП станції в журналі руху поїздів проти номера відповідного поїзда записується показання лічильника.

Якщо штучне спрацювання викликане несправністю пристроїв СЦБ), то про цю несправність ДСП станції робить запис в журналі огляду.

4. Перед відправленням поїзда ДСП станції, приготувавши маршрут відправлення, відкриває вихідний світлофор (семафор).

Одночасно з відкриттям вихідного світлофора на сусідню залізничну станцію автоматично подається блокувальний сигнал про відправлення поїзда (при електромеханічної блокування без виконавчих постів блокувальний сигнал про відправлення поїзда подається на сусідню залізничну станцію окремо, після закриття вихідного світлофора).

Після проходження поїздом вихідного світлофора ДСП станції здійснює перемикання вхідного світлофора на заборонне показання і по телефону сповіщає ДСП сусідньої станції про час фактичного відправлення поїзда. Незалежно від наявності блокувального сигналу прибуття ДСП станції має право відкрити вихідний світлофор і відправити поїзд тільки після отримання від ДСП сусідньої станції по телефону повідомлення про прибуття раніше відправленого поїзда.

Не отримавши від ДСП сусідньої станції повідомлення по телефону про прибуття раніше відправленого поїзда, ДСП станції на одноколійних перегонах забороняється також давати блокувальний сигнал згоди на приймання поїзда зустрічного напрямку.

5. Якщо при вільному перегоні і правильно встановленому маршруті відправлення вихідний світлофор не відкривається через помилкової зайнятості ізольованої стрілочної ділянки, ДСП станції після перевірки фактичної вільності цієї ділянки за згодою ДНЦ може відкрити вихідний світлофор після попереднього натиснення кнопки «Вимкнення контролю вільності стрілочних ізольованих ділянок в маршрутах відправлення »(при її наявності).

6. Якщо після відкриття вихідного світлофора поїзд не буде відправлений, ДСП станції зобов'язаний закрити вихідний світлофор, зробити про це запис в журналі руху поїздів і повідомити про затримку поїзда на сусідній роздільний пункт та ДНЦ.

Відправлення затриманого або іншого поїзда того ж напрямку проводиться при закритому вихідному світлофорі за дозволом на бланку ДУ-52 із заповненням пункту I. Сусідній роздільний пункт про час фактичного відправлення поїзда повідомляється по телефону. При електромеханічної блокування без виконавчих постів після фактичного відправлення затриманого або іншого поїзда в тому ж напрямку на сусідній роздільний пункт подається блокувальний сигнал. Наступні поїзди відправляються за блокуванням у звичайному порядку.

Дозвіл на бланку ДУ-52 із заповненням пункту I видається машиністу ведучого локомотива також у випадках самовільного закриття вихідного світлофора (внаслідок помилкової зайнятості ізольованої секції, перегоряння світлофорної лампи або помилкового закриття вихідного світлофора) при справній дії блокування.

На залізничних станціях, де пристрої поїзного радіозв'язку обладнані системою автоматичної реєстрації переговорів, замість видачі дозволу на бланку ДУ-52 машиністу поїзда може бути переданий по радіозв'язку фіксується на реєстраторі переговорів наказ про відправлення відповідно до пункту 17.1 таблиці № 2 додатку № 20 до цієї Інструкції .

На залізничних станціях, що мають пристрої, які при вільному перегоні дозволяють вдруге відкрити вихідний світлофор, відправлення поїзда проводиться за знову відкритим вихідним світлофором. Скористатися пристроями для повторного відкриття вихідного світлофора ДСП станції може тільки за згодою ДНЦ.

7. Якщо на залізничній станції, що обмежує одноколійний перегін, після відкриття вихідного світлофора з'явиться необхідність затримати поїзд і відправити на цей перегін з сусідньої залізничної станції поїзд зустрічного напрямку, вихідний світлофор закривається, користування напівавтоматичним блокуванням припиняється і рух поїздів встановлюється за телефонними засобами зв'язку. В цьому випадку машиністам поїздів, наступним у зустрічному напрямку, на право заняття перегону видаються Колійні записки.

Дія напівавтоматичного блокування відновлюється при подальшому відправленні на перегін раніше затриманого або іншого поїзда, який прямує в тому ж напрямку, причому цей поїзд відправляється по одному з дозволів, передбачених в пункті 6 цього додатка.

8. Відправлення поїздів при наявності групових вихідних світлофорів проводиться за дозволяючим показанням вихідного світлофора та маршрутному покажчику на ньому з цифрою зеленого кольору, що відповідає номеру того залізничної колії, з якої дозволяється відправлення поїзда.

У випадках несправності маршрутних покажчиків групових вихідних світлофорів відправлення поїздів із залізничної станції проводиться при відкритому груповому вихідному світлофорі з передачею машиністу поїзда реєстрованого наказу ДСП станції відповідно до пункту 7.1 таблиці № 2 додатку № 20 до цієї Інструкції, або з врученням машиністу поїзда дозволу на бланку ДУ-52 із заповненням пункту II.

При несправності на груповому вихідному світлофорі маршрутного покажчика напрямку (білого кольору) відправлення поїздів здійснюється в порядку, передбаченому в пункті 20 додатка № 1 до цієї Інструкції.

9. Якщо ведучий локомотив готового до відправлення поїзда знаходиться за вихідним світлофором з дозволяючим показанням і машиністу не видно його показання, відправлення поїзда проводиться за реєстрованим наказом ДСП станції, що передається машиністу відповідно до пункту 12.1 таблиці № 2 додатку № 20 до цієї Інструкції, або за дозволом на бланку ДУ-52 із заповненням пункту II.

При цьому у випадках несправності ізольованої стрілочної ділянки або його зайнятості головою поїзда для відкриття вихідного світлофора може бути використана кнопка «Виключення контролю вільності стрілочних ізольованих ділянок у маршрутах відправлення" (за її наявності).

Якщо голова поїзда, знаходиться за вихідним світлофором і останній відкрити неможливо, дія блокування припиняється; відправлення поїзда проводиться за телефонними засобами зв'язку з видачею машиністу Подорожній записки. У такому ж порядку проводиться відправлення поїздів з залізничних колій, що не мають організованих маршрутів відправлення.

10. Відправлення поїздів на одноколійних і двоколійних перегонах (по правильній залізничною колією) з поверненням з перегону на залізничну станцію відправлення проводиться при забороняючому показанні вихідного світлофора з видачею машиністу ключа-жезла на право проїзду закритого вихідного світлофора та зворотного прямування.

При цьому на одноколійних перегонах перед відправленням поїзда на перегін з наступним поверненням має бути отримано від сусідньої залізничної станції по блок-апарату згода на відправлення поїзда або блок-система переключена на відповідний напрямок руху.

Відправлення двох і більше одиниць спеціального самохідного рухомого складу залізниці в сцепе в разі, коли передбачено їх роз'єднання на перегоні, по ключу-жезлу забороняється.

11. Якщо місце, до якого прямує поїзд, знаходиться за першим (по шляху прямування поїзда) колійним постом (блок-постом), то ДСП цього поста при вільності попереду лежачого перегону дає машиністу дозвіл на бланку
 ДУ-52 із заповненням пункту I на право проходження забороняє показання прохідного світлофора та наступного повернення. Так само роблять ДСП інших постів, розташованих по шляху проходження поїзда.

При поверненні на залізничну станцію відправлення поїзд проїде без упину всі зазначені посади і приймається на залізничну станцію за дозволяючим показанням вхідного світлофора або за встановленим дозволом, що дає право в'їзду на залізничну станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора.

ДСП постів (блок-постів) в усіх випадках повідомляють по телефону чергових по суміжних роздільним пунктам про фактичне проходження поїзда.

Після прибуття поїзда на залізничну станцію ключ-жезл повертається ДСП станції, який вкладає його в апарат і по телефону повідомляє чергового по сусідній роздільного пункту про повернення поїзда.

12. При неможливості вилучити ключ-жезл або в разі якщо апарат управління не обладнаний ключем-жезлом, відправлення поїзда з наступним поверненням на залізничну станцію відправлення проводиться за телефонними засобами зв'язку з припиненням дії блокування.

Потяги в цьому випадку відправляються при забороняючому показанні вихідного світлофора з видачею машиністу Подорожній записки.

Якщо на двоколійному перегоні місце, до якого прямує поїзд, знаходиться за впереділежащім блок-постом, то ДСП станції відправлення видає машиністу поїзда подорожніх записках, роздільну проходження до блок-поста, а ДСП поста при вільності міжпостового перегону видає машиністу поїзда подорожніх записках, роздільну на подальше проходження. Повернення поїзда проводиться в порядку, передбаченому в пункті 11 цього додатка.

Залежно від поїзної обстановки дія блокування припиняється або одночасно на всіх міжпостових перегонах, за якими повинен пройти поїзд, або спочатку на першому, прилеглому до залізничної станції перегоні, а потім на кожному наступному вільному перегоні.

Дія блокування відновлюється після повернення поїзда з перегону.

13. Відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, що прямує до сусідньої залізничної станції, проводиться за шляховий блокування в звичайному порядку з повідомленням ДСП цієї станції по телефону про відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом.

Відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, коли останній повертається з перегону на залізничну станцію відправлення, проводиться по блокуванню (при дозвільному показанні вихідного світлофора). На право зворотного прямування машиністу штовхача вручається на залізничній станції відправлення ключ-жезл.

14. При неможливості вилучення ключа-жезла, а також у випадках, коли блок-апарат не обладнаний ключем-жезлом для штовхача, відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, що повертається на залізничну станцію відправлення, проводиться за телефонними засобами зв'язку з припиненням дії блокування. Машиністам ведучого і підштовхує локомотивів в цьому випадку видаються Колійні записки.

При наявності на перегоні блок-постів видача дозволів і зворотне проходження штовхача на залізничну станцію відправлення виробляються в порядку, передбаченому в пункті 11 цього додатка. Дія блокування відновлюється після одержання повідомлення про прибуття поїзда на сусідню залізничну станцію і повернення штовхача.

15. Спеціальний самохідний залізничний рухомий склад відправляється на перегін (у тому числі і з поверненням назад) у звичайних порядку (як поїзд).

II. Рух поїздів по перегонах, які мають колійні пости (блок-пости)

16. Отримавши з сусіднього роздільного пункту блокувальний сигнал про відправлення поїзда, ДСП поста при вільному попереду лежить перегоні відкриває прохідний світлофор. Одночасно з відкриттям прохідного світлофора на сусідній роздільний пункт автоматично подається блокувальний сигнал відправлення (при електромеханічної блокування блокувальний сигнал подається окремо після закриття прохідного світлофора).

Переконавшись, що поїзд пройшов у повному складі, ДСП поста повідомляє ДСП сусідніх станціях про час фактичного проходження поїзда, а на раніше встановлений роздільний пункт, крім того, подає блокувальний сигнал проходження (при електромеханічної блокування блокувальний сигнал проходження подається водночас і на попереду лежить роздільний пункт ).

17. Якщо поїзд прямував з підштовхуючим локомотивом, ДСП поста подає на раніше встановлений роздільний пункт блокувальний сигнал проходження, лише переконавшись у проходженні штовхача, при наявності пристроїв автоматичного контролю проходження поїздом прохідного світлофора в повному складі, за показниками приладів або автоматично.

У випадках проходження поїзда без штовхача ДСП поста негайно повідомляє про це сусідні роздільні пункти, але блокувальний сигнал не подає (при електромеханічної блокування не закриває і прохідний світлофор).

В аналогічному порядку діють і ДСП, що лежать попереду блок-постів. При електромеханічної блокування ДСП лежать попереду постів пропускають поїзд на вільний перегін при закритих прохідних світлофорах, видаючи машиністу дозвіл на бланку ДУ-52 із заповненням пункту I.

Подача блокувального сигналу проходження кожним блок-постом проводиться лише після проходження блок-поста відсталим підштовхуючим локомотивом.

При автоматичному закритті прохідного світлофора попереду поїздом підштовхує локомотив слід на сусідній міжпостових перегонів при заборонному показанні прохідного світлофора на залізничних шляхах загального користування зі швидкістю не більше 20 км / год, а на залізничних шляхах незагального користування - не більше 15 км / год, з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху.

18. Порядок організації руху поїздів на перегонах, обладнаних автоматичними блок-постами, блок-постами, обслуговуючими пункти примикань, блок-постами, періодично відкриваються замість роздільних пунктів з колійним розвитком (при некруглосуточного дії останніх), установлюється власником інфраструктури або власником залізничної колії незагального користування в залежності від системи пристроїв.

 диспетчерської централізації | III. Рух поїздів при несправності напівавтоматичного блокування
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати