Головна

Створення геометричної моделі | І розрахункової моделей | Визначення типу застосовуваних кінцевих елементів | Визначення поперечного перерізу балки | Визначення характеристик кінцевих елементів | Визначення характеристик застосовуваного матеріалу | Присвоєння геометричних об'єктів (в даному випадку - лініях) типу КЕ, матеріалу, характеристик і перетинів | Створення сітки кінцевих елементів |

Перегляд результатів

  1. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  2. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  3. III.3. Оцінка результатів навчання
  4. V. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
  5. VI. Оцінка учнем своїх результатів.
  6. Акцептор результату (результатів) дії

У постпроцесорі можна графічно зобразити і переглянути в спеціальних текстових вікнах переміщення, деформації та напруги в елементах конструкції, реакції опор та інші результати. Команди постпроцесора доступні як з екранного меню, так і з меню, що випадає. В екранному меню ці команди розташовані в пункті меню General Postproc.

Пункт екранного меню General Postproc®Plot Resultsі пункт меню, що випадає Plot®Resultsпризначені для виведення результатів в графічній формі. Пункт ж екранного меню General Postproc®List Resultsі пункт меню, що випадає List®Resultsнадають можливість для виведення результатів в текстовому вигляді.

 
 

 Перегляд переміщень (деформованого стану) конструкції з екранного меню виконується командою General Postproc®Plot Results®Deformed Shapeі з меню, що випадає командою Plot®Results®Deformed Shape Після цього на екрані з'являється панель Plot Deformed Shape (Ріс.58). У цій панелі є три перемикача:

· Def shape only (Тільки деформований стан) дозволяє зобразити віддеформірованной розрахункової моделі;

· Def + undeformed (Деформований + недеформоване) дозволяє зобразити віддеформірованной розрахункової моделі, накладеної на вигляд вихідної;

· Def + undef edge (Деформований + недеформовані краю) дозволяє зобразити віддеформірованной розрахункової моделі, накладеної на схематично зображену вихідну (тільки ребра, без сітки КЕ).

Після вибору перемикача слід натиснути кнопку OK.

Для установки бажаного масштабу переміщень (щоб показати переміщення більш наочно) можна скористатися командою випадає (верхнього) менюPlotCtrls® Style® Displacement Scaling. При цьому на екрані з'являється панель Displacement Display Scaling, Показана на ріс.59.

В розділі Displacement scale factor (Масштабний коефіцієнт переміщень) даної панелі є чотири перемикача установки масштабу:

· Auto calculated - масштаб автоматично обчислюється програмою для забезпечення нагляд

ності;

· 1.0 (true scale) - Істинні значення переміщень, масштаб 1: 1;

· 0.0 (off) - Нульовий масштаб, тобто переміщення не відображаються;

· User specified - Масштаб, що задається користувачем.

 
 

 Щоб збільшити або зменшити вручну слід вибрати останній перемикач. У розташованому нижче перемикачів поле введення User specified factor потрібно задати величину масштабного коефіцієнта. Ця величина є множником, на який множаться переміщення всіх точок при графічному відображенні. За замовчуванням програма обчислює масштаб автоматично (виділено перемикач Auto calculated), А його величина виводиться в поле User specified factor. Тому для бажаного збільшення переміщень слід збільшити вже наявну в цьому полі величину в потрібну кількість разів (вдвічі для дворазового збільшення і т.п.).

Оскільки для кінцевого елемента BEAM 188 поперечний переріз геометрично повністю визначено, то є можливість переглянути напруги і деформації в різних точках перетину, а не обмежуватися лише розподілом сил і моментів. Такий перегляд можна виконати як по вузлових, так і по елементним результатами. В даному випадку під вузлами розуміються не тільки вузли розрахункової моделі (вузли, де з'єднуються кінцеві елементи), а й вузли, які присутні в розбитті поперечного перерізу стержнів на плоскі кінцеві елементи.

До елементних результатами відносяться напруги і деформації, що виникають в кінцевих елементах. До вузловим результатами відносяться ті ж величини, але порівняно з елементними результатами їх розподіл більш згладжені, оскільки отримано осреднением по всім оточуючим вузол кінцевих елементів. Крім того, в число вузлових результатів входять переміщення, оскільки вони обчислюються відразу саме в вузлах.

Висновок вузлових результатів здійснюється з екранного меню командами General Postproc® Plot Results® Contour Plot® Nodal Solu, І з меню, що випадає командами Plot® Results® Contour Plot® Nodal Solution.

Висновок елементних результатів проводиться з екранного меню командами General Postproc®Plot Results®Contour Plot®Element Solu, І з меню, що випадає командами Plot®Results®Contour Plot®Elem Solution.

 
 

 У разі виведення вузлових результатів на екрані з'являється панель вибору типу переглядаються результатів Contour Nodal Solution Data, Показана на ріс.60. У цій панелі можна вибрати лівому списку наступні групи результатів для їх перегляду:

· DOF solution (DOF - скорочення від Degree of freedom, тобто вузлові переміщення) - переміщення (як лінійні - Translation, Так і кутові - Rotation, В напрямку трьох осей);

· Stress - Напруги, причому в правому списку можливі варіанти:

X-direction - нормальні s  (Аналогічно s  , s  );

XY- shear - Дотичні t  (Аналогічно t  , t  );

principal - головні;

intensity - Еквівалентні по теорії максимальних дотичних напружень (теорії Тріска - Сен-Венана);

von Mises - Еквівалентні по енергетичній теорії (теорії Хубера - Мізеса);

· Strain-total - Повні деформації.

Після вибору бажаного типу результатів потрібно натиснути кнопку OK.

При графічному перегляді елементних результатів на екрані з'являється панель Contour Element Solution Data, Дуже схожа на панель Contour Nodal Solution Data, Але в ній відсутня можливість перегляду переміщень. Приклад графічного зображення нормальних напружень вздовж осі X в стрижневий системі показаний на ріс.61. Необхідно відзначити, що для стрижневих елементів напрямки напруг відповідають локальній системі координат кожного з елементів (вісь X збігається з поздовжньою віссю елемента).

 Максимальна нормальна напруга склало 10.5 МПа. У той же час теоретичне значення максимальних нормальних напружень дорівнює 12.0 МПа, тобто похибка чисельного даного кінцево-елементного розрахунку 12.5%. Приблизно така ж похибка виникає і по дотичним напруженням - 13.6%. Значення цих напруг в кінцево-елементному розрахунку склало 9.22 МПа, а в теоретичному - 8.11 МПа. Переміщення по вертикалі в точці прикладання сили вийшло рівним 1.57 мм при теоретичному значенні 1.50 мм. Таким чином похибка обчислення переміщень становить 4.7%. Більш висока точність визначення переміщень у порівнянні з напруженнями характерна для всіх розрахунків методом кінцевих елементів.

Перегляд реакцій опор в окремому вікні можна зробити з екранного меню командами General Postproc® List Results® Reaction Solu, І з меню, що випадає командами List® Results® Reaction Solution. Після цього на екрані з'являється панель List Reaction Solution, Зображена на ріс.62. У цій панелі можна вказати осі, для яких наводяться реакції у вигляді сил і моментів в опорах. Далі на екрані виникає текстове вікно, в якому наведені значення реакцій.

Попередньо обчислені значення реакцій опори наведені нижче:

FX = 0.0000 Н

FY = 1000.0 Н

FZ = -0.205E-11 Н

MX = 500.00 Нм

MY = 0.234E-12 Нм

MZ = 1000.0 Нм

Малі, але ненульові величини сили FZ і моменту MY виникли через помилки округлення при вирішенні системи рівнянь.

 виконання розрахунку | В ДУШІ ХОРОШИЙ ЛЮДИНА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати