Головна

Створення геометричної моделі | І розрахункової моделей | Визначення характеристик застосовуваного матеріалу | Присвоєння геометричних об'єктів (в даному випадку - лініях) типу КЕ, матеріалу, характеристик і перетинів | Створення сітки кінцевих елементів | виконання розрахунку | Перегляд результатів |

Визначення поперечного перерізу балки

  1. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  2. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  3. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка
  7. II етап - Запит котирувань і визначення переможця

Виготовляється з екранного меню командами Preprocessor® Sections® Beam-Common Sectns (Sections - перетину, Beam common sections - стандартні перетину балок). В результаті на екрані з'являється панель BeamTool, Показана на рис.40. У цій панелі є наступні поля:

· ID - Номер поперечного перерізу;

· Name - Індивідуальне ім'я, що вводиться користувачем (можна і не ставити);

· Sub-Type - Список типів поперечного перерізу (прямокутник, коло, кільце, двотавр, швелер тощо);

· Offset to - Список типів розташування перетину щодо осі кінцевого елемента.

Для кожного типу перетину потрібно задати характерні розміри перетину. В даному випадку показано прямокутний перетин з шириною 0,05 м і висотою 0,1 м. Параметри Nb и Nh можна прийняти за замовчуванням (це кількість плоских кінцевих елементів власне перетину по його ширині і висоті).

Таким чином, при використанні елемента BEAM 188 проводити розрахунок геометричних характеристик перерізу не потрібно. програма ANSYSобчислює їх автоматично.

Результати цих розрахунків можна переглянути при натисканні в даній панелі кнопки Preview або Meshview. Крім цього при натисканні будь-якої з цих кнопок з'являється графічне зображення, що дозволяє контролювати правильність введених розмірів. На додаток до цього при натисканні кнопки Meshview зображується розбивка перетину на плоскі кінцеві елементи, які використовуються при визначенні напружень в перерізі. Поруч з розбивкою перетину відображаються геометричні характеристики перерізу: площа, координати центру ваги і центру вигину, моменти інерції.

При натисканні кнопки OK або Apply всі дії за завданням характеристик СЕ можна вважати закінченими.Визначення типу застосовуваних кінцевих елементів | Визначення характеристик кінцевих елементів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати